CÁC LỖI NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP IELTS WRITING

· Writing,Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR tổng kết CÁC LỖI NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP IELTS WRITING

I. 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING

 • Trong 4 TIÊU CHÍ CHẤM THI IELTS WRITING việc sử dụng ngữ pháp là dễ mắc lỗi nhất vì vừa phải dùng kiến thức ngữ pháp rộng vừa phải đảm bảo tất cả phải chính xác trong thời gian thi ngắn nhiều áp lực. 
 • IELTS TUTOR sẽ chỉ ra tất tần tật những lỗi sai về ngữ pháp khi làm bài thi IELTS Writing.
"Tất Tần Tật" Lỗi Sai Ngữ Pháp, Từ Vựng phổ biến trong IELTS WRITING TASK 1 & 2

II. Lỗi ngữ pháp (Grammar)

2.1 Lỗi sử dụng từ viết tắt / rút gọn

 • Trong Writing bạn không nên viết tắt, viết tắt chỉ nên sử dụng trong speaking

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Sử dụng "cannot" thay vì  "can’t"
 • Sử dụng "will not" thay vì "won’t"
 • Sử dụng "it is" thay vì "it’s"…
 • Có thể viết tắt đối với các từ được sử dụng phổ biến trên thế giới như NBA, KFC, IQ, WTO,... 
 • không dùng các từ viết tắt chỉ mang tính địa phương hoặc giới hạn trong quốc gia Bạn sinh sống nhé!

2.2 Lỗi viết số thay vì viết chữ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 

 • Recent research indicates that only 4 out of 10 individuals in Vietnam do not have smart phones.

=> Recent research indicates that only four out of ten individuals in Vietnam do not have smart phones.

 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với với những số có thể được viết bằng một từ thì Bạn nên viết chữ thay vì viết số, chẳng hạn như “ Five” thay cho “5”. 
 • Đối với những số dài như số năm (1995, 2019…) hoặc số liệu thống kê trong bài Writing Task 1, Bạn có thể viết ra thành số. 

2.3. Lỗi ghép hai câu đơn bằng dấu phẩy

 • Có phải Bạn thường ghép hai câu đơn riêng biệt thành một câu ghép cách nhau bằng dấu phẩy không? Nếu có, hãy bỏ ngay nhé vì để biến 2 câu đơn thành một câu phức, Bạn phải sử dụng thêm từ nối

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về 2 câu có nối nhau bằng dấu phẩy không nhé!

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is because more ways of communication are now available, people are now being connected through mobile phones and a range of network devices.

=> This is because more ways of communication are available, and people are being connected through mobile phones and a range of network devices. (phải thêm “and” để kết nối 2 câu).

 • We can witness a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.

=> Despite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent. (thêm cấu trúc despite để kết nối 2 câu).

Học thêm về cách viết câu ghép & câu phức mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

2.4 Lỗi dùng danh từ số ít, số nhiều, danh từ đếm được, không đếm được

Một số danh từ đặc biệt không đếm được luôn ở dạng số ít, ví dụ:

 • Advice: Lời khuyên
 • Information: Thông tin
 • Research: Nghiên cứu
 • Progress: Tiến độ
 • Evidence: Chứng cứ
 • Knowledge: Kiến thức
 • Education: Giáo dục
 • Entertainment: Giải trí
 • Happiness: Hạnh phúc
 • Traffic: Giao thông
 • Money: Tiền bạc

IELTS TUTOR lưu ý: Danh từ không đếm được không thể sử dụng trong các trường hợp:

 • a plural verb: There were many traffic in the city.
 • a number: three advice, four food
 • a few, a couple, many, a number of: a number of literature, a few research
 • a/an: a happiness, an entertainment

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  Recent researches have shown…

  => Recent research has shown…
  Two advices I would give are…
  => Two pieces of advice I would give are…
  A number of information shows…
  => A lot of information shows…

  Đặc biệt các từ mô tả số lượng thường dùng trong IELTS WRITING TASK 1 cũng rất dễ sai nếu không check lại bài:

  Cùng IELTS TUTOR điểm qua các lỗi cực kì dễ sai sau:

  2.5 Sử dụng mạo từ không hợp lý

  2.5.1. Sử dụng mạo từ the sai

  2.5.2. Thiếu mạo từ a/an

  • Dùng a/an trước một cụm danh từ có tính từ đi kèm: a massive improvement, a steady increase, an overall majority, a very small percentage, a really strong argument.

  2.6. Sai thì

  Đọc kĩ hướng dẫn chia thì IELTS WRITING TASK 1 IELTS TUTOR đã hướng dẫn

  2.7. Các lỗi về cấu trúc ngữ pháp song song

  • Nguyên tắc của cấu trúc này là 2 hay nhiều vế trong câu phải có ngữ pháp, cấu trúc tương tự nhau. 
  • Các bạn nên học thêm cách viết cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở các bài trước

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Câu sai: I like soccer, tennis and to run
  • Câu đúng: I like soccer, tennis and running

  Bên cạnh về cấu trúc song song của câu, các bạn học sinh của IELTS TUTOR còn sai nhiều ở các thành phần của câu không hài hoà như sau:

  2.7.1. Lỗi đồng nhất danh từ và động từ

  Bạn cần chú ý đến việc chia động từ làm sao để phù hợp với danh từ và ngược lại.

  Ví dụ:

  • There is some dogs outside.
  • There is some food in the kitchen.
  • Here are some homework for you.
  • There are some eggs in the kitchen.

  2.7.2. Lỗi sai giới từ kết hợp sau tính từ và danh từ

   

  Cũng là một lỗi rất hay gặp vì hầu như Bạn không thể nhớ hết chính xác một số lượng lớn cụm tính từ, danh từ kết hợp với giới từ như vậy. Dưới đây là giới từ sử dụng đúng trong những trường hợp:

   

  At:

  • Bad at (something)
  • Good at (something)
  • Surprised at (something)
  • About or with:
  • Pleased about (something)
  • Pleased with (someone)
  • Angry about (something)
  • Angry with (someone)
  • Disappointed about (something)
  • Disappointed with (someone)
  • Worried about (something or someone)

  In:

  • rise in
  • decrease in
  • increase in
  • fall in
  • drop in
  • Between:
  • difference between

  Of:

  • advantage/disadvantage of
  • example of
  • number of
  • percentage of
  • use of

  2.7.3. Không hoà hợp giữa chủ ngữ & động từ

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He support me ( SAI)
  • He supports me ( ĐÚNG)

  2.7.4. Dùng sai vị trí tính từ và danh từ

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Adj + N: Beautiful mind, residential areas
  • N + N: Emergency room, door bell

  2.8 Sử dụng sai động từ ở hình thức –Ing hoặc To + Infinitive

  Đọc kĩ hướng dẫn phân biệt ving & to inf mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is important to learn how to speak English
  • Most people cannot afford to go on holiday every year.
  • I would like to study overseas.
  • I would recommend checking your writing for mistakes.
  • You should avoid drinking coffee after 6pm.
  • I’ve finished writing my essay.

  2.10 Lỗi sử dụng dấu câu nói chung, đặc biệt là dấu " , "

  2.10.1. Sử dụng dấu , cho đúng

  Trong IELTS Writing, các Bạnthường quên sử dụng dấu " , " sau khi dùng cụm từ nối như : however, for example, nevertheless, firstly, secondly, in conclusion, in summary.

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Firstly, the main cause of pollution is motor vehicles.
  • On the one hand, motor vehicles are said to be the main cause.
  • However, pollution from industry may also be to blame.
  • To sum up, the causes of pollution are mostly man-made.

  Phải học cho chắc lúc nào dùng dấu phẩy, lúc nào không

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Sau Although không dùng dấu phẩyAlthough this course has many advantages, it also has some disadvantages
   • Sau That không dùng dấu phẩyMany people believe that schools should primarily teach students how to cooperate with others
   • Sau However có dấu phẩyEveryone played well. However, we still lost the game.

   2.10.2. Sử dụng dấu " " cho đúng

   • Dấu ngoặc kép có tác dụng trích dẫn lời thoại hoặc câu nói trong sách

   2.10.3. Sử dụng dấu .... cho đúng

   • Không được sử dụng dấu 3 chấm ... mà phải dùng các cụm từ thay thế như so on, to name just a few

   2.11. Sai mệnh đề quan hệ

   Rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR thường bị sai ở mệnh đề quan hệ và việc rút gọn mệnh đề quan hệ, lưu ý: