Return to site

HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN BIỆT THE OPION THAT VÀ WHETHER OR NOT

(Hay dùng trong INTRODUCTION IELTS WRITING TASK 2)

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh học rất kĩ về các lưu ý và lỗi sai thường gặp trong IELTS WRITING TASK 2, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu đến các em phân biệt sự khác nhua giữa the opinion that và whether or not nhé

Xét câu ví dụ của một bạn học sinh của IELTS TUTOR viết như sau:

In this day of age, more and more contemporary attention has been placed on the opinion that whether or not authorities should regulate the fast food industries in the similar way as they control the drug, alcohol and tobacco industries.

Câu này rõ ràng là bị sai vì the opinion that và whether or not đóng vai trò như nhau, nên bạn học sinh này viết như này là bị thừa, câu này chỉ dùng 1 trong 2 từ đó thôi nhé

Về bản chất cách dùng the idea / opinion / fact that và whether or not thực chất là để phía sau có thể đi kèm với 1 mệnh đề được. Giả sử như câu ví dụ trên

In this day of age, more and more contemporary attention has been placed on the opinion that / whether or not authorities should regulate the fast food industries in the similar way as they control the drug, alcohol and tobacco industries.

Cần thiết phải có the opinion / fact / idea that hoặc whether or not thì câu mới đúng ngữ pháp được, vì nếu không có thì sau giới từ on không thể đi với 1 mệnh đề ( S+V) được.

1. Cách dùng the idea / fact / idea that

Mang nghĩa ý kiến là / sự thật là

Ví dụ:

  • A Chinese restaurant has put up a huge banner to celebrate the fact that the United States and Japan have been hit by the novel coronavirus.
  • The Fact That I Can't Fix Things Now Is Breaking My Heart

Mục tiêu chính là để phía sau có thể kết nối 1 mệnh đề mà vẫn đúng ngữ pháp

2. Cách dùng whether or not

Mang nghĩa "liệu" hoặc "Có được hay là không"

Ví dụ:

  • Starbucks will pay workers for 30 days whether they work or not amid coronavirus closures
  • Why Cole Anthony Isn't Announcing Whether or Not He's Entering the Draft.

Whether or not hoặc whether .... not đều được

3. Whether or not thì phía sau không nên ghi support this idea for below reasons nhé

Đọc và phân tích mở bài sau đây:

In this day and age, more and more contemporary attention has been placed on whether or not the authorities should control the fast food businesses as strictly as they do with the drug, alcohol, and tobacco industries. This opinion has my support for the following reasons.

Bài introduction này, Ở câu trước mình mới chỉ nói "whether or not" là chưa xác định được luồng ý kiến nào cả
--> Phải trả lời là "I agree that fast food industry should be controlled/should not be controlled"

còn nếu muốn giữa vế sau This opinion has my support... thì phải đổi ở chỗ whether or not thành on the opinion that thì sẽ dùng được

Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK