PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG "THE NUMBER OF..." VÀ "A NUMBER OF ..." TRONG TIẾNG ANH 

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em cách dùng cụm "bring (something) to (one's) attention" trong tiếng Anh, IELTS TUTOR hướng dẫn em thêm phân biệt THE NUMBER OF và A NUMBER OF, đây là lỗi sai rất phổ biến trong IELTS WRITING TASK 1

1. HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THE NUMBER OF TRONG TIẾNG ANH

THE NUMBER OF nghĩa là SỐ LƯỢNG, TỔNG SỐ

The number of + plural noun + singular verb (danh từ số nhiều)

==> Danh từ đứng sau OF phải là danh từ số nhiều

==> Động từ chính của câu phải là động từ số ít

Ví dụ:

  • The number of days in a week is 7 (Số ngày trong một tuần là bảy 
  • The number of residents who have been questioned on this matter is quite small (Số lượng người dân những người đã được đặt câu hỏi về vấn đề này là khá nhỏ) 
  • The number of people, who have lost their job, is quite big (Số lượng người mất việc làm là rất nhiều)

2. HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG �A NUMBER OF TRONG TIẾNG ANH

A NUMBER OF nghĩa là MỘT VÀI

A number of + plural noun + plural verb (Danh từ đếm được)

Ví dụ :

  • A number of hours have passed

(Một vài giờ đồng hồ đã trôi qua)

  • A number of sheep are eating grass.=> Chú ý “sheep” là danh từ số nhiều

(Một vài con cừu đang ăn cỏ)

  • A number of people have lost their job

(Có một người đã mất việc làm)

  • A number of students are going to the class

(Một số sinh viên đang đi đến lớp học)

  • A number of applicants have already been interviewed.

(Một số ứng viên đã được phỏng vấn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK