HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁC ÂM THƯỜNG DỄ NHẦM LẪN TRONG IELTS LISTENING DẠNG SPELLING

· Speaking

Một số em khi luyện tập chuyên đề Spelling trong IELTS LISTENING, thường làm sai rất nhiều do không phân biệt được các âm dễ sai, hôm nay IELTS TUTOR tổng hợp các âm dễ gây nhầm lẫn, cũng như cách để các em sửa lỗi sai đó nhé!

1. ÂM P VÀ ÂM B

Các em tham khảo cách phân biệt âm P và B ở đây:

Điểm quan trọng các em cần nhớ giữa hai âm /P/ và /B/ là:

  • Âm /P/ khi phát âm sẽ có gió, bật mạnh hơn hẳn so với âm /b/
  • Âm /b/ thì sẽ không có gió, phát âm nhẹ nhàng hơn 

1.1. Cách phát âm /p/

Âm này xuất hiện trong một số từ sau: pay, put, play, price, speak, spring, slept, maps...

  • Khi phát âm này, Cổ họng bạn không rung;
  • Để kiểm tra xem âm bạn đọc có đúng không, bạn để 1 mẩu giấy trước miệng. Giấy sẽ rung nếu bạn đọc âm đúng;

1.2. Cách phát âm /b/

Âm /b/ xuất hiện trong một số từ sau đây: be, best, brain, black, about, obey, able, job, tribe...

  • Âm này phát âm giống như âm /p/ tuy nhiên khác với âm /p/ là chúng ta sẽ rung cổ họng khi phát âm âm /b/; và dòng hơi từ miệng không mạnh;
  • Để kiểm tra xem âm bạn đọc có đúng không, bạn để 1 mẩu giấy trước miệng. Giấy sẽ KHÔNG rung nếu bạn đọc âm đúng;

BÀI TẬP 1:

The following pairs of words contain the sounds /p/ as in /pen/ and /b/ as in “boy”. You will hear one word from each pair. Circle the word you hear.

1. pan

2. piece

3. repair

4. type

5. bake

6. ban

7. maybe

8. robe

BÀI TẬP 2:

1. pie buy

2. pack back

3. peach beach

4. pest best

5. simple symbol

6. staple stable

7. lap lab

8. rip rib

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK