Phân biệt phát âm từ too, two & to tiếng anh

· Speaking

ên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR đã giới thiệu trước đó, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt phát âm /too/ /two/ & /to/ tiếng anh

I. Phân biệt nguyên âm dài - nguyên âm ngắn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ too, to và two khác nhau ở sự khác nhau ở nguyên âm 

II. Cách phát âm

1. Phát âm từ "to"

IELTS TUTOR lưu ý:

Phân biệt phát âm từ too, two & to tiếng anh

IELTS TUTOR giải thích:

 • Có thể thấy là rất nhiều cách phát âm, tuy nhiên sẽ chia ra 2 kiểu là phát âm kiểu Anh & phát âm kiểu Mỹ, trong đó:

1.1. Phát âm mạnh /tuː/

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu phát âm từ to mạnh sẽ phát âm thành /tuː/ IELTS TUTOR lưu ý là cách phát âm này hầu như chỉ trên lí thuyết chứ thực tế nói ít ai nhấn mạnh như vậy vì bản thân từ to là từ phụ trong câu nên hầu như đọc nhẹ nhàng là chính chứ không đọc rõ từ như vậy 

  1.2. Phát âm yếu /tʊ/ /tə/ & /t̬ə/

   IELTS TUTOR lưu ý là ở đây nếu phát âm yếu sẽ có những cách phát âm sau đối với chữ to

   2. Phát âm từ "too"

   IELTS TUTOR lưu ý too phiên âm sẽ là /tuː/ thì tức là phát âm theo u dài

   Phát âm từ "too"

   3. Phát âm từ "two"

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • two phiên âm sẽ là /tuː/ thì tức là phát âm theo u dài
   • tức là về phát âm sẽ hoàn toàn giống với too chỉ dựa vào ngữ nghĩa & ngữ pháp để phân biệt 
   IELTS TUTOR lưu ý too phiên âm sẽ là /tuː/ thì tức là phát âm theo u dài

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK