Các dạng câu hỏi thường gặp IELTS LISTENING SECTION 1

· Listening

ên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn Các dạng câu hỏi thường gặp IELTS LISTENING SECTION 1

I. Giới thiệu chung về IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Phần thi Listening IELTS gồm 40 câu hỏi chia làm 4 phần
Giới thiệu chung về IELTS LISTENING

II. Các dạng bài thường gặp IELTS LISTENING SECTION 1

1. Dạng sentence completion

IELTS TUTOR xét ví dụ:

II. Các dạng bài thường gặp IELTS LISTENING SECTION 1

2. Dạng multiple choice (1 đáp án hoặc nhiều đáp án)

2.1. Dạng multiple choice 1 đáp án

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2. Dạng multiple choice (1 đáp án hoặc nhiều đáp án)

2.2. Dạng multiple choice nhiều đáp án

IELTS TUTOR xét ví dụ:

2.1. Dạng multiple choice 1 đáp án 

III. Để đạt điểm tối đa IELTS LISTENING SECTION 1

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK