[ MUÔN THƯỞ ] PHÚC KHẢO IELTS CÓ LÊN ĐIỂM KHÔNG?

· IELTS Advice

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của thí sinh là có nên phúc khảo bài kiểm tra nếu họ không đạt được điểm số mà mình mong đợi hay không. Cho nên bên cạnh Nên học TOEIC - TOEFL hay IELTS? (Bonus: Bảng quy đổi giữa điểm chứng chỉ TOEIC - IELTS - TOEFL IBT), IELTS TUTOR sẽ trả lời câu hỏi "Phúc khảo IELTS có lên điểm không?"

1. Phúc khảo IELTS là như thế nào?

Trong trường hợp không hài lòng với kết quả thi của mình, bạn có thể yêu cầu chấm phúc khảo. Bài kiểm tra sẽ được gửi đến Cambridge hoặc Melbourne và được đánh giá bởi một giám khảo cấp cao. Họ sẽ không được thông báo điểm gốc của bạn.

  • Lệ phí phúc khảo của bạn sẽ được hoàn lại nếu điểm số của bạn thay đổi.
  • Bạn có thể yêu cầu chấm lại toàn bộ bài kiểm tra hoặc chỉ từng kỹ năng độc lập, chẳng hạn như Viết hoặc Nói.
  • Bạn sẽ không thể sử dụng chứng chỉ gốc của mình trong quá trình này.

1.1 Chi phí phúc khảo

IDP: 2,310,000 VND

British Council: 2,200.000 VND

1.2 Qui định của IDP

Thí sinh muốn yêu cầu chấm phúc khảo điểm thi, phải thông báo cho trung tâm trong vòng 4 tuần kể từ ngày có kết quà thi; hoặc 6 tuần kể từ ngày thi. Thí sinh cần nộp lệ phí chấm phúc khảo và bảng điểm IELTS tại trung tâm IDP Việt Nam.

Form tải đơn xin phúc khảo IDP: Enquiry on Results (EOR).

1.3 Qui định của British Council (BC)

Form tải đơn xin phúc khảo British Council (BC): Enquiry on Results (EOR). Bạn có thể yêu cầu chấm phúc khảo từng phần tại Hội đồng thi bạn đã đăng ký thi.

Lệ phí xin chấm phúc khảo (Lệ phí áp dụng như nhau cho các trường hợp chấm phúc khảo cho một kỹ năng hay bốn kỹ năng)

  • Phí chấm phúc khảo IELTS: VND 2,200,000
  • Phí chấm phúc khảo IELTS UKVI: VND 2,900,000
  • Phí chấm phúc khảo IELTS Life Skills: VND 2,175,000

Nếu kết quả của bạn có thay đổi, bạn sẽ được yêu cầu gửi trả bảng điểm gốc trước khi nhận bảng điểm mới. Quá trình phúc khảo sẽ mất từ hai đến 21 ngày để hoàn thành. Bạn cần yêu cầu chấm phúc khảo trước sáu tuần kể từ ngày thi.