Cách viết Biểu đồ tròn (Pie Chart) IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020, Biểu đồ pie chart là dạng bài thường gặp trong phần Writing Task 1, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết Biểu đồ tròn (Pie Chart) IELTS WRITING TASK 1

I. Pie chart là biểu đồ gì?

1. Định nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về định nghĩa:
  • Là dạng biểu đồ dùng để trình bày thông tin/thông số của một vùng/quốc gia/nơi chốn ở các thời điểm khác nhau, biểu đồ này còn dùng để biểu diễn, so sánh sự khác biệt của các chủ thể (quốc gia, thành phố, giới tính, etc.) tại cùng một thời gian, hoặc cũng có thể khác thời gian
 • Về hình thức:
  • Biểu đồ có dạng tròn gồm những phần được chia nhỏ có màu sắc (hoặc kí hiệu) khác nhau, ứng với những đối tượng được phân tích. 
  • Bên góc biểu đồ thường có chú thích làm rõ hơn về đối tượng. Đơn vị thường gặp trong dạng biểu đồ này là phần trăm
 • Về cách làm bài:
  • Khi gặp dạng bài biểu đồ tròn (pie chart) này cần so sánh và làm nổi bật sự khác nhau giữa các charts hoặc các phần (sections) trong một chart 
 • Về từ vựng & cấu trúc:
  • Chủ yếu dùng các cấu trúc so sánh để so sánh các đối tượng với nhau, đối tượng nào lớn nhất, đối tượng nào thấp nhất, và sự tương quan giữa các đối tượng có trong biểu đồ
Hướng dẫn từ A đến Z cách viết Biểu đồ tròn - Pie Chart IELTS WRITING TASK 1

2. Các dạng biểu đồ tròn

2.1. 1 hình tròn

2.1.1. Định nghĩa

cách viết Biểu đồ tròn - Pie Chart IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đây là dạng bài cơ bản nhất trong các dạng pie chart, nhưng khá hiếm gặp trong các đề thi IELTS thật lí do là vì dạng biểu đồ 1 hình tròn thường quá dễ, và không có gì để viết
 • Biểu đồ một hình tròn sẽ được kết hợp với một biểu đồ loại khác, có thể là cột hoặc đường để tạo nên biểu đồ dạng Mixed (cùng tham khảo ví dụ dưới đây về biểu đồ 1 hình tròn trong dạng Mixed của IELTS TUTOR)

Hướng dẫn cách viết dạng Pie chart từ A đến Z trong IELTS WRITING TASK 1

2.1.2. Cách viết biểu đồ 1 hình tròn:

Khi gặp dạng này IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 cần:

 • Miêu tả các phần (sections) trong pie chart này 
 • So sánh các phần đó
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ như, section nào chiếm phần nhiều/ít nhất, các sections nào nhiều/ít hơn. 

2.2. Biểu đồ nhiều hình tròn

IELTS TUTOR lưu ý:

Đề bài gồm nhiều biểu đồ tròn thường có 2 dạng:

2.2.1. Biểu đồ tròn có yếu tố thời gian

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mỗi biểu đồ trình bày thông tin của một năm/tháng
 • Khi gặp pie chart có yếu tố thời gian việc miêu tả về sự thay đổi theo thời gian (trends/changes) là vô cùng quan trọng. 
  • Phần nào tăng lên, phần nào giảm xuống. 
  • Tăng/giảm nhiều hay ít, có đáng kể không. 
  • Phần nào không hề thay đổi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Cách viết Biểu đồ tròn (Pie Chart) IELTS WRITING TASK 1

2.2.2. Biểu đồ tròn KHÔNG có yếu tố thời gian

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mỗi biểu đồ miêu tả một chủ thể như quốc gia, thành phố, giới tính đặc biệt là không có so sánh các mốc thời gian khác nhau giữa các biểu đồ 
Biểu đồ tròn KHÔNG có yếu tố thời gian

IELTS TUTOR lưu ý là sẽ rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR thắc mắc là có năm 2010 mà sao lại không có thời gian:

 • Chú ý: 
  • Bài này chỉ có năm 2010, rõ ràng là ngoài năm 2010 ra thì là không còn 1 năm nào nữa khác để mà so sánh sự tăng trưởng nên sẽ được xếp vào loại biểu đồ pie chart không có yếu tố thời gian

II. Cách viết Pie chart IELTS WRITING TASK 1

1. Bố cục 4 đoạn Pie Chart

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Cách viết Pie Chart

2.1. Với biểu đồ có yếu tố thời gian

2.1.1. Pie chart có yếu tố thời gian sẽ viết như dạng Line

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với dạng biểu đồ PIE CHART có yếu tố thời gian, sẽ coi bài PIE CHART như LINE graph, tức là sẽ sử dụng các từ chỉ tăng trưởng như increase, decrease...

2.1.2. 2 cách chia 2 đoạn thân bài đối với Pie chart có yếu tố thời gian

 • Cách 1: Chia theo năm tháng 
 • Cách 2: Chia theo đối tượng
cách viết Biểu đồ tròn - Pie Chart IELTS WRITING TASK 1

Cách 1: Chia theo năm tháng

Theo như đề bài IELTS TUTOR cho ở trên thì nếu dùng cách chia theo năm tháng sẽ viết như sau:

 • Body 1: Viết biểu đồ số 1 năm 1995 (so sánh số liệu năm 1995, theo thứ tự lớn đến bé hoặc ngược lại)
 • Body 2: Viết biểu đồ số 2 năm 2005 

Cách 2: Chia theo đối tượng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với dạng PIE CHART MÀ CÓ YẾU TỐ NĂM THÁNG, IELTS TUTOR khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR nếu target 6.5+ nên dùng cách chia theo đối tượng này sẽ so sánh được sự tăng giảm qua từng năm của từng đối tượng & sử dụng được nhiều cấu trúc so sánh hơn thì điểm cao hơn

IELTS TUTOR xét bài mẫu ví dụ phía trên nếu chia theo đối tượng thì sẽ làm như sau:

cách viết Biểu đồ tròn - Pie Chart IELTS WRITING TASK 1
 • Đoạn body 1: đề cập đến 2 categories lớn nhất là gas và coal ở cả 2 năm, qua 2 năm đó thì số liệu của 2 categories này gần như không thay đổi, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cả biểu đồ 
 • Đoạn body 2: Miêu tả những mục khác (nuclear, petro và other), trong nhắc tới phần nuclear tăng ở năm 2005 nên làm phần trăm của petro giảm. 
  • IELTS TUTOR lưu ý: Có thể nhấn mạnh thêm là chỉ có petrol là giảm còn tất cả những categories còn lại đều tăng 

2.2. Với pie chart KHÔNG CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN

2.2.1. Với pie chart không có yếu tố thời gian không dùng ngôn ngữ tăng trưởng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với các dạng PIE CHART không có yếu tố thời gian, các bạn sẽ không được sử dụng các cụm từ chỉ sự tăng trưởng, trend như increase, decrease như trong line graph vì nó không có sự so sánh tăng trưởng giữa các mốc thời gian với nhau. 
 • Chỉ tuyệt đối sử dụng những từ vựng chỉ sự so sánh!

2.2.2. 2 cách viết pie chart không có yếu tố thời gian

Cách 1: Miêu tả thông tin trên từng biểu đồ, sau đó liên hệ các biểu đồ với nhau

 • Đoạn 1: Miêu tả biểu đồ 1
 • Đoạn 2: Miêu tả biểu đồ 2, liên hệ và so sánh với biểu đồ 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách viết này khá dễ viết nhưng nếu có nhiều hơn 2 charts thì người viết dễ bị dài dòng
 • Với những bạn đạt target 7.0, thì không nên dùng cách mô tả từng biểu đồ cho dạng pie chart

Cách 2: Viết về những tương đồng và khác biệt của các charts.

cách viết Biểu đồ tròn - Pie Chart IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR xét ví dụ nếu phân tích bài này theo những khác biệt so sánh giữa các chart sẽ phân bố bố cục như sau:

 • Body 1: Phân tích 2 vấn đề housing và food (là 2 vấn đề lớn nhất) ở 2 nước
 • Đoạn body 2: Phân tích những vấn đề còn lại. Mục 'other' luôn được nhắc đến sau cùng
  • Transport chiếm 20 % ở Malaysia và gấp đôi so với Nhật
  • Healthcare chiếm phần ít nhất, tương đồng ở cả 2 nước.
  • Những vấn đề khác chiếm phần tương đối nhiều, khoảng 26 - 29 % ở cả 2 nước.

2.3. Với biểu đồ tròn rất nhiều số liệu

III. Từ vựng dạng Pie chart

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK