Return to site

Hướng dẫn cách mô tả số liệu trong IELTS Writing Task 1 [Đầy đủ nhất]

Tổng hợp các cách mô tả số liệu trong IELTS Writing Task 1

· Writing

Bên cạnh các số liệu so sánh và tưởng phản trong IELTS Writing Task 1từ vựng các em nên dùng trong writing Task 1, các em cũng phải biết cách biến đổi số liệu hay còn gọi là Paraphrase số liệu để bài Task 1 của mình được đa dạng hơn nhé. Hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu đến các em cách mô tả số liệu trong IELTS Writing Task 1, cùng các cách biến đổi Paraphrase, từ đó các em có thể làm phong phú thêm câu văn của mình nhé!

1. Cách liệt kê số liệu trong IELTS Writing Task 1

Có 3 cách để các em liệt kê số liệu trong Writing Task 1

  1.  Dùng từ AT 
  2. Dùng từ WITH 
  3. Dùng (....) 

Ví dụ: Likewise, California has experienced the dominant use of water for residential and industrial reasons, with 39% and 33% respectively.

- Thì chỗ này các em có thể dùng là

Ví dụ: Likewise, California has experienced the dominant use of water for residential and industrial reasons, AT 39% and 33% respectively.

Hoặc là

Likewise, California has experienced the dominant use of water for residential and industrial reasons, ( 39% and 33% respectively )

2. Cách dùng Respectively trong IELTS Writing Task 1

Có nghĩa là lần lượt, dùng để tránh việc lặp đi lặp lại câu miêu tả số liệu của một nhân tố trong biểu đồ

Likewise, California has experienced the dominant use of water for residential and industrial reasons, ( 39% and 33% respectively )

3. Cách đổi phần trăm trong IELTS Writing Task 1

50% = a half

33% = a third

25% = a quarter

20% = a fifth

10% = a tenth

66% = two thirds

75% = three quarters

10% = one in ten

20% = two in ten etc etc

over 50% = a majority

under 50% = a minority
4% = A tiny fraction.

24% = Almost a quarter.

25% = Exactly a quarter.

26% = Roughly one quarter.

32% = Nearly one-third, nearly a third.

49% = Around a half, just under a half.

50% = Exactly a half.

51% = Just over a half.

73% = Nearly three quarters.

77% = Approximately three quarter, more than three-quarter.

79% = Well over three quarter.

2% = A tiny portion, a very small proportion.

4% = An insignificant minority, an insignificant proportion.

16% = A small minority, a small portion.

70% = A large proportion.

72% = A significant majority, A significant proportion.

89% = A very large proportion.

Ex:

A small group shows to have taken interest in studying German, as well as, Spanish.
A minority is shown to represent those studying German, Spanish and French.
According to the Eurostat survey, a very large number choose to study English. In fact, this number is larger than putting all the other top three languages together.

Ngoài tham khảo cách biến đối số liệu trong IELTS Writing Task 1, các em cũng nên tham khảo thêm trọng tâm ôn luyện IELTS Writing mà IELTS TUTOR đã giới thiệu từ trước đó để nắm vững thêm tất cả các dạng đề trong IELTS Writing Task 1 và Task 2 các em nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK