BỐ CỤC BÀI VĂN IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách làm dạng Matching Features trong IELTS READING, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng về bố cục bài văn IELTS WRITING TASK 1 vì rất nhiều học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR viết còn khá sai về bố cục task 1 nhé

I. BỐ CỤC BÀI VĂN IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý bố cục chung của bài IELTS WRITING TASK 1 nên là:

 • Intro: 1 câu: Paraphrase đề bài Theo cách khác
 • Overall: 2 câu: 
  • Nêu 2 điểm đáng chú ý nhất của biểu đồ nhưng không nói chi tiết và không nêu số liệu
  • Nếu có cả quá khứ, hiện tại và tương lai thì chỉ cần dùng thì hiện tại đơn để miêu tả chung
  • Không cần tách đoạn với introduction, hoặc tách đoạn với introduction cho rõ ràng cũng được
 • Body 1: 3-4 câu
 • Body 2: 3-4 câu

II. CÁCH VIẾT THEO BỐ CỤC IELTS WRITING TASK 2

1. Cách viết introduction IELTS WRITING TASK 1

2. Cách viết câu overall IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ cách viết câu overall IELTS WRITING TASK 1, nhớ đọc thật kĩ

3. Cách nhóm số liệu thân bài IELTS WRITING TASK 1

III. XÉT BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 1

(bố cục 4 phần)

Đề bài của IELTS TUTOR:

 • The chart below gives information about the UK's ageing population in 1985 and makes predictions for 2035.
BO-CUC-IELTS-WRITING-TASK-1

Theo IELTS TUTOR hướng dẫn chia 4 bố cục 4 phần như ở trên bài văn sẽ như sau:

 • Introduction:
  • The graph shows how the size and distribution of the UK’s ageing population is likely to change over a 50-year period from 1985 to 2035.
 • Overall:
  • Overall, the proportions of all UK countries’ ageing population are predicted to increase. Wales is the country that has the largest percentage of people aged 65 and over in both two years shown.
 • Body 1:
  • In 1985, Wales had the highest percentage of people aged 65 and over, at approximately 16 percent. The second largest group could be found in England and the third in Scotland, at around 15 percent and 14 percent respectively. Northern Ireland had the lowest proportion, with about 12 percent aged 65 and over.
 • Body 2: 
  • By 2035, Wales is predicted to have the greatest percentage of over 65s, with about 26 percent. However, the biggest increases are anticipated to occur in Northern Ireland and Scotland. In Northern Ireland, for example, this figure will almost double to 23 percent.

III. NGHIÊN CỨU BÀI THI IELTS WRITING ĐẠT 6.0 CỦA HS IELTS TUTOR ĐI THI ĐỂ NẮM BỐ CỤC

Đã có sẵn bản word download, từ đó có thể đọc và nhận ra rõ về bố cục như từng phần ở trên mà IELTS TUTOR hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK