Return to site

BỐ CỤC BÀI VĂN IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách làm dạng Matching Features trong IELTS READING, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng về bố cục bài văn IELTS WRITING TASK 1 vì rất nhiều học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR viết còn khá sai về bố cục task 1 nhé

I. BỐ CỤC BÀI VĂN IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý bố cục chung của bài IELTS WRITING TASK 1 nên là:

  • Intro: 1 câu: Paraphrase đề bài Theo cách khác
  • Overall: 2 câu: Nêu 2 điểm đáng chú ý nhất của biểu đồ 
  • Body 1: 3-4 câu
  • Body 2: 3-4 câu

IELTS TUTOR lưu ý: Overall có thể tách ra 1 đoạn hoặc viết chung với Intro đều được

II. NGHIÊN CỨU BÀI THI IELTS WRITING ĐẠT 6.0 CỦA HS IELTS TUTOR ĐI THI ĐỂ NẮM BỐ CỤC

�Đã có sẵn bản word download, từ đó có thể đọc và nhận ra rõ về bố cục như từng phần ở trên mà IELTS TUTOR hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK