CÁCH VIẾT OVERALL IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Một bài viết IELTS Writing Task 1 gồm 4 phần Introduction, Overall, Body Detail 1 và Body Detail 2, hôm nay IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn cách viết phần Overall một cách chi tiết, để có thể dễ dàng áp dụng vì có nhiều bạn học sinh của lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR còn thắc mắc về cách viết.

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÂU OVERALL

1. Câu Overall là gì?

Trong bài IELTS Writing Task 1, IELTS TUTOR lưu ý cần phải viết một câu chứa tóm tắt ý tưởng tổng quát của toàn bài viết, đó chính là câu Overall.

 • Nói cho dễ hiểu, câu OVERALL chính là cái mà khi nhìn sơ qua biểu đồ, bảng biểu hoặc hình vẽ những đặc điểm nào mà mình thấy đầu tiên, nổi bật nhất chính là câu overall nhé. 
 • Tức là đập vào mắt mình những điểm nào (thường là 2 điểm) nổi bật nhất sẽ lấy đó làm câu overall

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Thông tin ở hình vẽ chủ yếu là thể hiện sự tăng lên của tỉ lệ dân số ở các nước.
 • Ô tô chiếm phần lớn trong các loại phương tiện tại châu Âu
 • Biểu đồ nói về rất nhiều sự thay đổi của một thành phố

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu Overall Writing Task 1 là câu quan trọng nhất của câu Writing Task 1
  • Cần phải viết nó một cách rõ ràng về thông tin và cấu trúc.

  • Không cần viết quá phức tạp, hãy viết đơn giản, ngắn gọn và chính xác.

 • Để viết câu Overall thành công, các em nên đầu tư thời gian hợp lí cho câu Overall

2. Câu Overall nằm ở đâu trong bài?

Phần Overall sẽ nằm ở phía sau của Mở bài.

IELTS TUTOR Lưu ý:

 • Câu overall các em có thể tách ra so với phần INTRODUCTION cho rõ ràng nhé
 • Hoặc viết dính lại với introduction cũng được

3. Overview liên kết với Body như thế nào?

Phần chữ in đậm trong hình chính là phần Overall, gồm 2 câu.

 • Câu 1 được tô màu xanh lá, và đó chính là chủ đề sẽ được diễn giải, chứng minh trong trong Body Paragraph 1
 • Câu 2 được tô màu xanh biển, và nó sẽ được trình bày cụ thể trong Body Paragraph 2
 • Như vậy, phần Overall tóm tắt ý của toàn bộ phần thân bài, tạo ra sự liên kết chặt chẽ.
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

Không phải lúc nào cũng phải:

 • Câu 1 trong overall sẽ viết cho phần body 1
 • Câu 2 trong overall sẽ viết cho phần body 2 
Như vậy khá là mất thời gian trong phân tích, các em cứ luyện tập viết sao cho hợp lý là được, tuy nhiên câu overall nên là 2 câu, và nêu đặc điểm chính nhất của biểu đồ

II. CÁCH VIẾT CHUNG CHO CÂU OVERALL

1. Viết overall là viết 2 câu gì?

▶ Cần tìm ra 2 điểm nổi bật đó bằng cách phân tích một số yếu tố sau:

 • Xu hướng chung của các số liệu trên biểu đồ (so sánh điểm đầu điểm cuối, có tất cả cùng tăng hay tất cả cùng giảm từ năm đầu đến năm cuối không?).
 • Thay đổi đặc biệt (số liệu thay đổi rất nhiều – tăng vọt hay giảm sâu chẳng hạn)
 • Có bao nhiêu bước, hay quá trình nào phức tạp hơn quá trình nào (dạng process)
 • Những thông tin nổi bật trong mỗi biểu đồ

2. Một số lưu ý khi viết Overall

 • Lựa chọn và đề cập 2 thông tin quan trọng nhất trong biểu đồ.
 • Overall khoảng 2 câu là đẹp, tốt nhất là chỉ nên viết đúng 2 câu.
 • Overall chính là là phần Conclusion nhưng được đặt ở vị trí khác, nên không cần thiết phải viết thêm kết luận, nếu viết thêm cũng không sao, nhưng sẽ làm mất thời gian và có thể mắc lỗi lặp từ
 • ĐỪNG NÊN NÊU SỐ LIỆU CỤ THỂ VÀO CÂU OVERALL nhé

3. Viết Overall dùng thì gì?

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

4. Từ vựng dẫn vào câu Overall

IELTS TUTOR gợi ý một số từ vựng cần thiết cho việc mở màn phần Overall.

Ưu tiên số một chính là từ Overall, dễ nhớ, dễ sử dụng, trang trọng nên sẽ thích hợp cho bài viết IELTS, nhớ thêm dấu phẩy đằng sau nhé!

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1
 • It is clear from the graph/table…
 • It can be seen from the graph/table…
 • It is evident that…
 • As the graph/table shows,…
 • As is illustrated by the graph/table,…
 • From the graph/table, it is clear that…

5. Xét ví dụ

Ví dụ 1:

The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

Phân tích biểu đồ trên, sẽ thấy có 2 điểm nổi bật:

 • Cả 3 đường đều tăng lên trong giai đoạn nghiên cứu (nhìn tổng quát cả giai đoạn, không nhìn vào từng năm chi tiết).
 • Đường thể hiện của nước Japan thay đổi mạnh nhất (từ thấp nhất vọt lên cao nhất).

>>> Có thể viết được phần Overall gồm 2 câu như sau:

“It is clear that the percentages of people aged 65 and over in all three countries are expected to increase during the research period. Additionally, the figure for Japan is predicted to experience the most dramatic change.”

IELTS TUTOR Lưu ý với những biểu đồ có 2 đối tượng phân tích, như bài này:

 • Đối tượng phân tích 1 là các năm
 • Đối tượng phân tích 2 là các nước 

Cho nên, câu overall của dạng 2 đối tượng phân tích này sẽ là 1 câu cho đối tượng phân tích 1 (tức là nhận xét chung về các số liệu cho các năm, tăng giảm như nào) và 1 câu cho đối tượng phân tích 2, tức là nhận xét chung về các nước (nước nào số liệu cao nhất)

Ví dụ 2:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

Phân tích biểu đồ này, Bạn sẽ thấy có 2 điểm nổi bật:

 • Tỷ lệ trẻ em trong nhóm 6-11 tuổi chơi thể thao là cao hơn so với nhóm 12-16 tuổi.
 • Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất (được nhiều người chơi nhất).

>>> Bạn sẽ viết đoạn Overall như sau:

“It is clear that boys aged 6-11 played sports more than those in the older group. Additionally, football was the most popular kind of sport for both age groups.”

IELTS TUTOR lưu ý:

 

Tương tự như lưu ý ở trên:

Đối với dạng bảng biểu, có 2 đối tượng phân tích, các em nên viết 1 câu cho đối tượng 1 (loại sports nào phổ biến nhất), 1 câu cho đối tượng 2 (độ tuổi nào chơi loại nào)

III. CÁCH VIẾT CÂU OVERALL CHO TỪNG DẠNG IELTS WRITING TASK 1

1. Cách viết Overall cho Line Graph

Cần tập trung khai thác "bức tranh toàn diện", đừng nhìn vào "số liệu chi tiết". Trong dạng bài Line Graph, Bạn cần đề cập 2 phần sau:

 • Phần 1: Điểm nổi bật (Các đường nào nào cao nhất/thấp nhất hay dao động đáng chú ý nhất)
  • Số liệu cao nhất và số liệu thấp nhất: Hãy chú ý đến những số liệu cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ vì nó có thể là mốc để đánh giá những số liệu khác trong biểu đồ.
  • Tốc độ thay đổi của số liệu: phải xem tốc độ tăng hay giảm của số liệu ra sao. Có thể dùng các trạng từ chỉ tốc độ thay đổi: rapidly, quickly, swiftly, suddenly, steadily. gradually, slowly…
 • Phần 2: Xu hướng chung (Bạn dựa vào điểm đầu và điểm cuối để xác định xu hướng tăng, giảm của biểu đồ, xem có đường nào tăng/giảm …mạnh nhất hay không)
  • Vì Line Graph chủ yếu mô tả về xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng nên một Overview phải cho người đọc thấy rõ được xu hướng đó bằng cách viết các cấu trúc câu mô tả xu hướng của biểu đồ. Nhóm những thông tin trong biểu đồ thành các nhóm tương đồng có cùng xu hướng hoặc sự thay đổi.

  • Số liệu của đường nào cao hơn/ thấp hơn đường nào trong suốt giai đoạn được miêu tả hoặc trong hầu hết giai đoạn được miêu tả. (dùng cấu trúc so sánh)

Cùng IELTS TUTOR phân tích biểu đồ:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

Phần 1: Đường nào cao nhất/thấp nhất hay dao động đáng chú ý nhất

 • Petrol and oil cao nhất
 • Nuclear, solar/wind và hydropower là thấp nhất.

>>> Overall, petrol and oil are the primary power sources in this country throughout the period shown, while the least used power sources are nuclear and renewable energy.

Phần 2: Xu hướng chung của biểu đồ là gì?

 • Petrol and oi và coal là những đường nổi bật nhất vì nó có sự tăng trưởng mạnh nhất.

>>> It is also noticeable that the consumption of petrol and oil and coal experiences the greatest increases over the period given.

Sau đó, Bạn sẽ hoàn chỉnh phần Overall

Overall, petrol and oil are the primary power sources in this country throughout the period shown, while the least used power sources are nuclear and renewable energy. It is also noticeable that the consumption of petrol and oil and coal experiences the greatest increases over the period given.

IELTS TUTOR lưu ý:

 

Cũng áp dụng lưu ý trên, có 2 đối tượng để phân tích là các năm và các loại energies. Cách dễ nhất là viết 1 câu nhận xét cho đối tượng 1 (là các năm) tức là xu hướng chung giữa các energies là tăng hay giảm. 1 câu cho đối tượng 2 (là các energies) tức là trong 6 energies thì cái nào là cái tăng nhiều nhất

2. Cách viết Overall cụ thể cho dạng Table

Cách viết Overall cụ thể cho dạng Table

Tương tự như bài này, bạn học sinh của IELTS TUTOR viết hoàn toàn đúng chứ không sai cho câu Overall, tuy nhiên các bạn hãy đọc nhận xét của giáo viên nhé, và kết hợp các lưu ý ở bên trên

Đối với dạng Table, cách viết câu overall sẽ là viết 1 câu mô tả chung cho hàng dọc (ở bài này là các categories về đồ ăn Food/Drinks/Tobacco) và 1 câu mô tả chung cho hàng ngang (tức là nước nào tiêu tiền nhiều nhất)

3. Cách viết Overall cụ thể cho Process

Đối với dạng đề quy trình Process, khi làm Overall, Bạn cũng phân tích thành 2 phần.

 • Phần 1: Có bao nhiêu giai đoạn trong quy trình cụ thể nào đó (Nếu nhiều quá đếm mất thời gian thì IELTS TUTOR khuyên nên dùng từ "VARIOUS"
 • Phần 2: Giai đoạn đầu là gì? Giai đoạn cuối là gì.
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

Theo đề bài, có tới 2 quy trình: Glass ProductionGlass Recycling. Cùng phân tích nhé!

Quy trình 1: Glass production

 • Phần 1: Có 4 giai đoạn chính trong quá trình sản xuất thủy tinh.
 • Phần 2: Giai đoạn đầu là trộn 4 nguyên liệu với nhau, giai đoạn cuối là làm ra các hộp đựng bằng thủy tinh.

Quy trình 2: Glass recycling

 • Phần 1: Có 5 giai đoạn chính trong quá trình tái chế thủy tinh.
 • Phần 2: Giai đoạn đầu là thu gom thủy tinh đã qua sử dụng, giai đoạn cuối là tạo ra những sản phẩm mới.

Phần Overall sẽ được viết như sau

Overall, there are four main steps in the process of glass production, from mixing four different materials to making new glass containers, while the glass recyling process includes five major stages, beginning with the collection of used glass and ending with the creation of new products.

IV. THAM KHẢO BÀI VIẾT ĐẠT 6.0 IELTS WRITING TASK 1

Nhớ đọc kĩ bài task 1 IELTS WRITING của bạn học sinh IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, để xem cách bạn viết Overall sao nhé

Mỗi dạng đề IELTS Writing Task 1 sẽ có những cách viết câu Overall khác nhau, tuy nhiên về cơ bản sẽ giống như những gì mà IELTS TUTOR đã chia sẻ, hy vọng các Bạn sẽ có những thủ thuật làm bài viết thật hiệu quả.

>>> Đừng bỏ qua kiến thức hay với CÁCH CHIA THÌ TRONG IELTS WRITING TASK 1, KÈM NGÔN NGỮ SỬ DỤNG KHI MIÊU TẢ DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI VÀ XU HƯỚNG

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK