CÁCH VIẾT OVERALL IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Một bài viết IELTS Writing Task 1 gồm 4 phần Introduction, Overall, Body Detail 1 và Body Detail 2, hôm nay IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn cách viết phần Overall một cách chi tiết, để có thể dễ dàng áp dụng vì có nhiều bạn học sinh của lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR còn thắc mắc về cách viết.

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÂU OVERALL

1. Câu Overall là gì?

Trong bài IELTS Writing Task 1, IELTS TUTOR lưu ý cần phải viết một câu chứa tóm tắt ý tưởng tổng quát của toàn bài viết, đó chính là câu Overall.

 • Nói cho dễ hiểu, câu OVERALL chính là cái mà khi nhìn sơ qua biểu đồ, bảng biểu hoặc hình vẽ những đặc điểm nào mà mình thấy đầu tiên, nổi bật nhất chính là câu overall nhé. 
 • Tức là đập vào mắt mình những điểm nào (thường là 2 điểm) nổi bật nhất sẽ lấy đó làm câu overall

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Thông tin ở hình vẽ chủ yếu là thể hiện sự tăng lên của tỉ lệ dân số ở các nước.
 • Ô tô chiếm phần lớn trong các loại phương tiện tại châu Âu
 • Biểu đồ nói về rất nhiều sự thay đổi của một thành phố

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu Overall Writing Task 1 là câu quan trọng nhất của câu Writing Task 1
  • Cần phải viết nó một cách rõ ràng về thông tin và cấu trúc.

  • Không cần viết quá phức tạp, hãy viết đơn giản, ngắn gọn và chính xác.

 • Để viết câu Overall thành công, các em nên đầu tư thời gian hợp lí cho câu Overall

2. Câu Overall nằm ở đâu trong bài?

Phần Overall sẽ nằm ở phía sau của Mở bài.

IELTS TUTOR Lưu ý:

 • Câu overall các em có thể tách ra so với phần INTRODUCTION cho rõ ràng nhé
 • Hoặc viết dính lại với introduction cũng được

3. Overview liên kết với Body như thế nào?

Phần chữ in đậm trong hình chính là phần Overall, gồm 2 câu.

 • Câu 1 được tô màu xanh lá, và đó chính là chủ đề sẽ được diễn giải, chứng minh trong trong Body Paragraph 1
 • Câu 2 được tô màu xanh biển, và nó sẽ được trình bày cụ thể trong Body Paragraph 2
 • Như vậy, phần Overall tóm tắt ý của toàn bộ phần thân bài, tạo ra sự liên kết chặt chẽ.
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

Không phải lúc nào cũng phải:

 • Câu 1 trong overall sẽ viết cho phần body 1
 • Câu 2 trong overall sẽ viết cho phần body 2 
Như vậy khá là mất thời gian trong phân tích, các em cứ luyện tập viết sao cho hợp lý là được, tuy nhiên câu overall nên là 2 câu, và nêu đặc điểm chính nhất của biểu đồ

II. CÁCH VIẾT CHUNG CHO CÂU OVERALL

1. Viết overall là viết 2 câu gì?

▶ Cần tìm ra 2 điểm nổi bật đó bằng cách phân tích một số yếu tố sau:

 • Xu hướng chung của các số liệu trên biểu đồ (so sánh điểm đầu điểm cuối, có tất cả cùng tăng hay tất cả cùng giảm từ năm đầu đến năm cuối không?).
 • Thay đổi đặc biệt (số liệu thay đổi rất nhiều – tăng vọt hay giảm sâu chẳng hạn)
 • Có bao nhiêu bước, hay quá trình nào phức tạp hơn quá trình nào (dạng process)
 • Những thông tin nổi bật trong mỗi biểu đồ

2. Một số lưu ý khi viết Overall

 • Lựa chọn và đề cập 2 thông tin quan trọng nhất trong biểu đồ.
 • Overall khoảng 2 câu là đẹp, tốt nhất là chỉ nên viết đúng 2 câu.
 • Overall chính là là phần Conclusion nhưng được đặt ở vị trí khác, nên không cần thiết phải viết thêm kết luận, nếu viết thêm cũng không sao, nhưng sẽ làm mất thời gian và có thể mắc lỗi lặp từ
 • ĐỪNG NÊN NÊU SỐ LIỆU CỤ THỂ VÀO CÂU OVERALL nhé

3. Viết Overall dùng thì gì?

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1

4. Từ vựng dẫn vào câu Overall

IELTS TUTOR gợi ý một số từ vựng cần thiết cho việc mở màn phần Overall.

Ưu tiên số một chính là từ Overall, dễ nhớ, dễ sử dụng, trang trọng nên sẽ thích hợp cho bài viết IELTS, nhớ thêm dấu phẩy đằng sau nhé!

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1
 • It is clear from the graph/table…
 • It can be seen from the graph/table…
 • It is evident that…
 • As the graph/table shows,…
 • As is illustrated by the graph/table,…
 • From the graph/table, it is clear that…

5. Xét ví dụ

Ví dụ 1:

The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH VIẾT CÂU OVERALL TRONG IELTS WRITING TASK 1