HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG "A GREAT DEAL (OF)..." TRONG TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em cách chọn ngày thi IELTS sao cho hợp lí nhất, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng cách sử dụng A GREAT DEAL (OF).. đây là cụm thường bị dùng sai trong IELTS WRITING và SPEAKING

1. A GREAT DEAL OF + NOUN (DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC)

Mang nghĩa A LARGE AMOUNT (NHIỀU)

Xét ví dụ:

  • She spends a good deal of her time in China. 
  • A great deal of effort has gone into making the software reliable.
  • I've been in this job for 30 years, and I've picked up a good deal of expertise along the way.
  • This product has excited a great deal of media interest.
  • You have got rid of a large amount of old clothing.

2. A GREAT DEAL ĐỨNG 1 MÌNH VẪN ĐƯỢC

Ví dụ:

  • We Americans owe a great deal to our European cousins.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK