Cách dùng danh từ "artisan" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "artisan" tiếng anh

I. artisan là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"người nghệ nhân"

=craftsman/a worker in a skilled trade, especially one that involves making things by hand.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • "street markets where local artisans display handwoven textiles, painted ceramics, and leather goods"
  • The hand-woven textiles were made by skilled local artisans.
  • You will learn how eighteenth-century artisans did their work. 
  • State-of-the-art industrial manufacturing is complemented by the work of skilled seamstresses and artisans.
  • The artisan is sculpturing a statue out of hard wood. (IELTS TUTOR giải thích: Người nghệ nhân đang tạc tượng bằng gỗ rắn)
  • When things are made by an artisan, they are unique, made with care, and of the finest quality. (IELTS TUTOR giải thích: Những thứ do thợ thủ công làm thì độc đáo, làm cẩn thận và có chất lượng tốt nhất)
  • Both Artisan all - in - ones are currently available, with the 710 priced at $180, while the 810 costs $300. (IELTS TUTOR giải thích: Cả hai máy loại máy in Artisan tất cả trong một hiện tại đang được bày bán với mức giá của 710 là 180 $ , và 810 có giá là 300$)
  • Water puppetry has been maintaining and developing for many generations and holding in the hands of select artisan or puppetry guilds. (IELTS TUTOR giải thích: Nghệ thuật múa rối nước được duy trì, phát triển qua nhiều thế hệ mà đứng đầu là những nghệ nhân hoặc những phường hội múa rối)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE