Cách dùng danh từ"log"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Cách dùng danh từ"log"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I."log"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"khúc gỗ mới đốn hạ"

=A log is a piece of a thick branch or of the trunk of a tree that has been cut so that it can be used for fuel or for making things.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He dumped the logs on the big stone hearth. 
  • ...the original log cabin where Lincoln was born.
  • I am a log cutter. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là thợ đốn gỗ)
  • I have a log cabin in Canada. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có một căn nhà nghỉ bằng gỗ ở Canada)
  • a roaring log fire

2. Mang nghĩa"nhật kí, giấy tờ ghi lại hành trình (hàng hải...)

=A log is an official written account of what happens each day, for example on board a ship/a full, written record of a trip, a period of time, or an event

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The family made an official complaint to a ship's officer, which was recorded in the log.
  • a ship’s log

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách dễ nhớ nhất của cách dùng này của danh từ "log" là activity log của FB, nhiều khi muốn check lại hoạt động trong FB của mình thì check "activity log" tức là nơi ghi chép lại hết các hoạt động 
Cách dùng danh từ"log"tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking