Cách dùng động từ "encircle"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động từ "encircle" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan 

II. Cách dùng động từ "encircle" tiếng anh

1."encircle"là ngoại động từ

2. Cách dùng

=To encircle something or someone means to surround or enclose them, or to go round them/to completely surround someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A forty-foot-high concrete wall encircles the jail.
  • A high fence encircles the property.
  • Beautiful trees encircle lower parts of this mount. (IELTS TUTOR giải thích: Cây cối xanh tươi bao quanh phần chân đồi)
  • By 22nd November the Sixth Army was encircled.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE