Return to site

IELTS VOCABULARIES BAND 8.0: Từ Vựng thường gặp Topic Media, Bài Đọc Hiểu IELTS, Ví dụ áp dụng, kèm Flashcard Online "siêu" dễ học!

· Writing,Vocabulary - Grammar

Tuần trước, IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em Flashcard và Từ vựng thường gặp trong Topic Emotion - Feeling trong IELTS Writing và Speaking, cùng với từ vựng thường gặp trong Topic Clothes hôm nay IELTS TUTOR xin giới thiệu thêm với các em trọng tâm từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking Topic Media để các em mở rộng thêm vốn từ của mình trong Topic Media này các em nhé!

1. Tổng hợp từ vựng Topic Media thường gặp trong IELTS Writing - Speaking

Tổng hợp từ vựng Topic Media thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng Topic Media thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Tổng hợp từ vựng Topic Media thường gặp trong IELTS Writing - Speaking

2. Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking

Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking
Các bài Reading IELTS về Topic Media tập trung từ vựng thường gặp trong IELTS Writing - Speaking

3. Flashcard Tổng hợp từ vựng Topic Media thường gặp trong IELTS Writing - Speaking

Bên cạnh từ vựng topic Media dành riêng cho IELTS Writing - Speaking, các em cũng nên học thêm cẩm nang từ vựng và Flashcard Topic Technology để từ vựng của các em trở nên phong phú hơn trong IELTS Writing và Speaking luôn nhé các em!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK