Return to site

Từ vựng topic Media IELTS

· Vocabulary - Grammar

1. Từ vựng Topic Media IELTS

Từ vựng Topic MEDIA sẽ liên quan mật thiết đến các từ vựng sau mà IELTS TUTOR đã có hướng dẫn kĩ

1.1. Từ vựng topic technology IELTS

IELTS TUTOR đã tổng hợp từ vựng topic technology IELTS

1.2. Từ vựng topic internet - commucation

1.3. Từ vựng topic advertising

IELTS TUTOR tổng hợp kĩ từ vựng topic advertising IELTS

Bên cạnh các từ vựng ở trên, �cùng IELTS TUTOR học thêm những từ sau:

  • Get the hang of: nắm vững, hiểu 
    • Twitter has always been too strange and too difficult for new users to get the hang of
  • Freebie: hàng free
    • This T-shirt was a freebie I got for being in the audience of a tv show 

2. Flashcard từ vựng Topic Media

Bên cạnh từ vựng topic Media dành riêng cho IELTS Writing - Speaking, các em cũng nên học thêm cẩm nang từ vựng và Flashcard Topic Technology để từ vựng của các em trở nên phong phú hơn trong IELTS Writing và Speaking luôn nhé các em!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK