Cách dùng động từ "mind" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "mind" tiếng anh

I. Mind vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "phản đối; cảm thấy phiền lòng"

=(used in questions and negatives) to be annoyed or worried by something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng trong câu hỏi & câu phủ định 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you think he'd mind if I borrowed his book?
 • I don't mind having a dog in the house so long as it's clean.
 • I wouldn't mind a glass of lemonade (IELTS TUTOR giải thích: tôi không phản đối một ly nước chanh (tôi thích một ly nước chanh))
 • do you mind if I smoke ? = do you mind my smoking ? (IELTS TUTOR giải thích: tôi hút thuốc không phiền gì anh (chị) chứ?)
 • do you mind the noise ? (IELTS TUTOR giải thích: tiếng ồn không làm phiền anh chứ?)
 • would you mind helping me ? (IELTS TUTOR giải thích: anh giúp tôi được chứ?)

2. Mang nghĩa "chú ý; lưu ý; để ý"

=to be careful of, or give attention to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • mind the step ! (IELTS TUTOR giải thích: coi chừng cái bậc đấy!)
 • mind your head ! (IELTS TUTOR giải thích: coi chừng va đầu vào đấy!)
 • mind the dog ! (IELTS TUTOR giải thích: hãy dè chừng con chó! (kẻo nó cắn))
 • mind what you are about (IELTS TUTOR giải thích: làm gì thì phải để ý vào đó; làm gì thì phải cẩn thận)
 • The number-plate is very sharp . (IELTS TUTOR giải thích: Mind you don't cut yourself !Biển số bén lắm đấy. Cẩn thận kẻo đứt tay!)
 • please mind the phone during my absence (IELTS TUTOR giải thích: nhờ anh để ý điện thoại trong lúc tôi đi vắng)

3. Mang nghĩa "chăm nom; chăm sóc; trông nom"

=to take care of someone or something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to mind the house (IELTS TUTOR giải thích: trông nom nhà cửa)
 • to mind the cows (IELTS TUTOR giải thích: chăm sóc những con bò cái)
 • She asked me if I'd mind the children for an hour while she went shopping. 
 • Could you mind my bag for a moment while I go to the toilet?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking