Cách học paraphrase hiệu quả IELTS

· Vocabulary - Grammar

I. Paraphrase trong IELTS là gì?

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách Paraphrase trong IELTS

II. Cách học paraphrase hiệu quả, dễ nhớ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Học chay (học 1 list các từ đồng nghĩa) paraphrase sẽ cực kì khó nhớ vì nhiều khi chỉ nắm mặt chữ mà không thể nào hình dung được ứng dụng vào câu như nào cho chuẩn 
 • Để học cách paraphrase hiệu quả cần thiết phải kết hợp giữa lí thuyết và thực hành mà IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn như sau:

1. Nắm vững cách tra từ điển

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu đã đọc hướng dẫn trên về paraphrase của IELTS TUTOR chắc chắn sẽ nắm là có rất nhiều cách để paraphrase diễn đạt lại ý nghĩa một câu mà không thay đổi, trong đó có thể dùng:
  • Từ đồng nghĩa 
  • Từ trái nghĩa 
  • Dùng word form 
  • .....
 • Trong đó, việc nắm được cách tra từ điển cho từng đối tượng ở trên là cực kì cần thiết mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn trong TOP Từ Điển phải dùng IELTS WRITING

2. Làm sổ tay từ vựng thật kĩ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Việc làm sổ tay từ vựng đối với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR là cực kì cần thiết để giúp nhớ lâu từ nên cố gắng ngay từ bây giờ tra thật kĩ để làm sổ tay từ vựng 

3. Ứng dụng từ đã học vào bài làm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sẽ cực kì khó nhớ nếu học chay từ đồng nghĩa trái nghĩa sau đó sẽ rất dễ quên nếu không có bước ôn luyện và áp dụng đó là quá trình biến kiến thức trở thành của mình 
 • Ngay khi có cơ hội dùng cách paraphrase đó nếu quên cách dùng hãy cố gắng tra lại vì mỗi lần tra là mỗi lần nhắc lại sẽ giúp nhớ lâu hơn nữa 

4. Cách học nhớ lâu IELTS TUTOR khuyên áp dụng:

làm bài - sai chỗ nào cung cấp từ đồng nghĩa (cách paraphrase) - học từ đó - làm lại bài áp dụng cách paraphrase đó - Thường xuyên ôn & áp dụng

làm bài - sai chỗ nào cung cấp từ đồng nghĩa (cách paraphrase) - học từ đó - làm lại bài áp dụng cách paraphrase đó - Thường xuyên ôn & áp dụng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • IELTS TUTOR lấy ví dụ của bạn học sinh lớp IELTS WRITING online 1 kèm 1 như sau bạn đang làm bài tập để giáo viên chấm bài, khi giáo viên chấm sẽ nhận thấy bạn này đang lặp lại từ trên đề là regulate và dùng từ disagree thì chưa hay thì sẽ cung cấp cách paraphrase từ regulate cách diễn đạt lại từ disagree 
 • Sau khi học sinh nhận bài sửa rồi, tốt nhất khi làm sổ tay từ vựng nên học các từ trong bài hướng dẫn paraphrase của từ này, tra kĩ lưỡng
 • Lúc viết lại bài cố gắng áp dụng triệt để cách paraphrase vừa học
 • Lúc viết lại bài lần 3-4 là một lần nữa được ôn luyện lại các cách paraphrase đã học của các từ này (cố gắng mở lại các hướng dẫn giáo viên có đính kèm để ôn lại)
 • Các bài viết khác nếu gặp lại cần paraphrase từ này thì mở ra xem lại (nếu quên) còn nếu không còn nhớ bài hướng dẫn đó nằm ở đâu hỏi lại giáo viên để giáo viên gửi lại
 • Cách học paraphrase như vậy sẽ nhớ rất lâu vì ôn đi ôn lại nhiều lần 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking