CÁCH NHÌN RA & HIỂU MỆNH ĐỀ QUAN HỆ IELTS READING

· Vocabulary - Grammar

I. Kiến thức liên quan

II. Cách nhìn ra mệnh đề quan hệ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong IELTS READING, một điều mà IELTS TUTOR 100% chắc chắn trong bài đọc sẽ gặp mệnh đề quan hệ, thông thường đây là điểm ngữ pháp gây khó cho thí sinh, vì làm thí sinh không hiểu được nội dung bài đọc

Vậy cùng IELTS TUTOR phân tích các ví dụ sau về các câu có chứa mệnh đề quan hệ trong bài đọc IELTS READING nhé:

Ví dụ 1:

 • “Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves.”
  • IELTS TUTOR phân tích như sau:
   • Khi nhìn thấy who là theo như những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn quá chi tiết ở trên đó chính là ĐẠI TỪ QUAN HỆ →chính là dấu hiệu để báo đây chính là mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ trong câu) who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance
   • Như vậy, IELTS TUTOR có thể phân tích được:
    • Mệnh đề chính: Someone may be conveying their belief that they must be interesting themselves
     • Chỗ câu IELTS TUTOR gạch dưới, cho những bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì đó chính là mệnh đề danh từ nhé 
    • Mệnh đề phụ: who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance
     • Trong đó for instance chỉ là 1 cách thêm vào để lấy ví dụ: dog collars
    • DỊCH CÂU: “Một người nào đó (người) MÀ quyết định sưu tập những món gây bất ngờ, ví dụ như vòng đeo cổ của chó, có lẽ đang thể hiện niềm tin rằng họ là những người rất thú vị.”

Ví dụ 2:

 • “As their name suggests, stepwells comprise a series of stone steps descending from ground level to the water source (normally an underground aquifer) as it recedes following the rains.”
  • IELTS TUTOR phân tích:
   • Ở đây steps which descend from.... được rút gọn thành steps descending....
   • Dịch câu: “Như chính tên gọi của chúng, giếng bậc thang bao gồm một chuỗi những bậc thang bằng đá (cái) MÀ hạ thấp dần từ mặt đất đến nguồn nước (thường là tầng ngậm nước) khi nguồn nước rút xuống dần sau cơn mưa.”

Ví dụ 3:

 • True to their name, bee-eaters eat bees (though their diet includes just about any flying insect). When the bird catches a bee, it returns to its tree to get rid of the bees poison, which it does very efficiently
  • Cùng IELTS TUTOR phân tích:
   • Ở đây đang áp dụng cách dùng , WHICH .... ý muốn dùng , which để đại diện cho cả câu phía trước it returns to its tree to get rid of the bees poison để làm chủ ngữ cho does very efficiently
   • Dịch câu: “Khi chim Trảu bắt được ong, nó trở về cây để loại bỏ nọc độc của con ong đó, việc mà nó làm rất hiệu quả.”

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc