LỖI SAI LIÊN QUAN ĐẾN "MỆNH ĐỀ QUAN HỆ"

· Vocabulary - Grammar

I. Kiến thức liên quan

II. Lỗi sai liên quan mệnh đề quan hệ

Trong quá trình chấm bài cho các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE ĐẢM BẢO ĐẦU RA, IELTS TUTOR nhận thấy học sinh vẫn chưa nắm chắc về mệnh đề quan hệ và thường sẽ mắc các lỗi như sau:

1. Mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ nào thì sẽ đứng sau danh từ đó

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • IELTS TUTOR thấy nhiều bạn học sinh của IELTS TUTOR thường xuyên viết câu dài, làm người chấm khó xác định được danh từ chính mà các bạn muốn dùng để bổ nghĩa khi dùng mệnh đề quan hệ là danh từ nào
  • Để tránh được lỗi này, IELTS TUTOR khuyên nên viết câu ngắn gọn chứ tránh viết câu dài 3-4 dòng nhé

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are plenty of physical activities which you can engage in to keep fit
   • Dễ thấy là which you can engage in to keep fit là mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ) bổ nghĩa cho physical activities, câu cú nó phải rõ ràng như vậy thì mới dễ điểm cao được 

  2. Trong câu phức có sử dụng mệnh đề quan hệ, phải đảm bảo có đủ mệnh đề chính & mệnh đề phụ

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đây là lỗi cực kì dễ sai trong quá trình IELTS TUTOR luyện thi cho nhiều bạn lớp IELTS ONLINE, thấy các bạn nhất là những bạn target điểm cao band 7.0+ thường rất thích viết câu dài, điều này dễ dẫn đến sai lỗi ngữ pháp
  • Để tránh lỗi sai này, IELTS TUTOR luôn khuyên phải:
   • Đọc lại bài và đảm bảo mỗi mệnh đề (CHÍNH & PHỤ) phải có đủ thành phần chủ ngữ & động từ

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This article on genetics, which I found quite intriguing, was written by a group of scientists in Canada
   • Trong câu này, em có công nhận với IELTS TUTOR là mệnh đề phụ (which I found quite intriguing) đã có đầy đủ S+V không và mệnh đề chính (This article on genetics was written  by a group of scientists in Canada) đã có đủ S+V như vậy thì câu này sẽ là câu chính xác nhé
   • Trong trường hợp 1 trong 2 mệnh đề hay cả 2 mệnh đề tìm không ra động từ thì có nghĩa câu SAI, các em chú ý là rất rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR sai lỗi này 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc