Return to site

IELTS VOCABULARIES BAND 8: Topic Government, Ví dụ hướng dẫn cách dùng, kèm Flashcard dễ học!

[Nâng Cao]

 

 

· Flashcard,Writing,Vocabulary - Grammar

IELTS Vocabulary thường rất khó nhớ, hiểu được sự khó khăn của các bạn trong quá trình học IELTS Vocabularies, bên cạnh những từ vựng trong topic Law- Crime - Government trong IELTS Cơ bản đã giới thiệu với các em ở tuần trước IELTS TUTOR xin giới thiệu các bạn một số Flashcard IELTS rất dễ học, kèm từ vựng nâng cao trong Topic Government, từ đó các em sẽ có nguồn tài liệu phong phú bổ sung cho vốn từ vựng của mình nhé!

1. Một số từ vựng nâng cao trong Topic Government IELTS Writing - Speaking

Một số từ vựng nâng cao trong Topic Government IELTS Writing - Speaking
Một số từ vựng nâng cao trong Topic Government IELTS Writing - Speaking
Một số từ vựng nâng cao trong Topic Government IELTS Writing - Speaking

2. Flashcard Topic Government tập hợp những từ vựng thường gặp trong IELTS Speaking - Writing

3. Flashcard bài tập áp dụng từ vựng thường gặp trong IELTS Speaking - Writing Topic Government

Bên cạnh Topic Government, Crime và Law, để đạt điểm cao trong IELTS Writing - Speaking, các em rất nên tham khảo thêm những Topic từ vựng thường gặp khác trong IELTS, ví dụ như Topic ClothesTopic Face - Các bộ phân khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trong IELTS Speaking - Writing nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly