Giống & Khác nhau IELTS LISTENING SECTION 1-2 & SECTION 3-4

· Listening

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Sự khác nhau IELTS LISTENING SECTION 1-2 & SECTION 3-4

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • IELTS LISTENING sẽ có 4 sections, trong đó section 3-4 thường sẽ rất dễ mất điểm hơn section 1-2, do đó section 3-4 cần phải được luyện tập kĩ lưỡng hơn rất nhiều 
Sự khác nhau IELTS LISTENING SECTION 1-2 & SECTION 3-4

II. Dạng đề thường gặp IELTS LISTENING mỗi section

IELTS TUTOR trình bày các dạng đề thường gặp ở mỗi Section của IELTS LISTENING như sau:

1. Section 1

2. Section 2

3. Section 3

4. Section 4

III. Giống nhau giữa 4 sections IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Mặc dù có sự khác nhau giữa các dạng đề thường gặp ở mỗi Section, tuy nhiên về cách làm chung của IELTS LISTENING cả 4 sections vẫn sẽ tuân thủ theo các bước mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất nhiều lần:
  • Giữa 4 sections cũng có sự lặp lại các dạng đề, nhiều nhất vẫn là dạng Gap Filling nhé 

IV. Khác nhau giữa 4 sections IELTS LISTENING

1. Section 1-2 tập trung khai thác thông tin cá nhân, giao tiếp đơn giản trong đời sống

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Section 3-4 là các bài diễn thuyết & cuộc nói chuyên dài có nội dung academic (học thuật)

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK