CHUYÊN ĐỀ IELTS READING GRAPHIC QUESTIONS (Diagram, Table và Flowchart)

· Reading

Chuyên đề IELTS READING GRAPHIC QUESTIONS sẽ bao gồm các dạng câu hỏi có chứa các biểu đồ, bảng biểu, ví dụ như Diagram, Table và Flowchart. Trước khi làm bài tập chuyên đề dạng này, các em nên xem lại hướng dẫn cách làm dạng bài Table Completion trong IELTS READING, và cách làm dạng Classification trong IELTS READING luôn nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK