Cách làm dạng Classification IELTS READING

 

 

· Reading

Bên cạnh phân tích và cung cấp thêm bài sửa chi tiết của Part 1 IELTS SPEAKING của học sinh đi thi thật ngày 4/8/2020 nhé, IELTS TUTOR phân tích và hướng dẫn kĩ Cách làm dạng Classification IELTS READING

1. Yêu cầu dạng Classification

Yêu cầu dạng Classification

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở dạng này, thí sinh sẽ nối các mục như tên người, ngày tháng năm, tên các dự án nghiên cứu với từng statement tương ứng nội dung trong bài

2. Lưu ý dạng Classification

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu hỏi sẽ không được sắp xếp theo trình tự bài đọc
 • Mỗi category có thể xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong dạng câu hỏi này
 • Dạng đề Classification là dạng đề khá dễ nên làm trước nhé 
 • Thông thường chỉ có 1 đáp án đúng cho từng câu hỏi, tức là câu số 1 không thể có đáp án vừa là A vừa là c được 
 • Đáp án sẽ chưa chắc Theo thứ tự tức là đáp án câu 1 chưa chắc nằm trên câu 2 

3. Cách làm dạng Classification

3.1. Bước 1: Đọc & highlight các category trong câu hỏi

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách làm là đầu tiên phải đọc kĩ câu hỏi, cách highlight keywords mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ, trong đó phải đặc biệt chú ý đến các keywords tên riêng của writers để mỗi khi đọc bài đọc sẽ dễ bắt được keywords

  3.2. Bước 2: Đọc lướt (skim) bài đọc để tìm đoạn văn khoanh vùng chứa đáp án

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tiếp Theo sau đó, đọc lướt qua đoạn văn xem chỗ nào có nhắc đến keywords để tìm ra đoạn văn khoanh vùng

  3.3. Bước 3: Khi tìm được đoạn văn khoanh vùng, đối chiếu câu hỏi và đọc kĩ lại đoạn văn khoanh vùng (scan) để tìm đáp án đúng

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sau khi tìm được đoạn văn khoanh vùng đọc lại câu hỏi kĩ để chọn ra đáp án đúng nhé 

  4. Cách làm dạng Matching Names IELTS READING

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng matching names là 1 dạng rất thường gặp trong IELTS READING thuộc dạng Classification, vì dạng này rất thường gặp nên IELTS TUTOR đã có bài hướng dẫn riêng rất cụ thể 

  IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng Matching Name (thuộc Classification) nhớ đọc kĩ

  5. IELTS TUTOR xét ví dụ

  5.1. Đề bài

  Utopia

  A utopia is a community or society possessing highly desirable or perfect qualities. The word was coined in Greek by Sir Thomas More for his 1516 book Utopia, describing a fictional island society in the Atlantic Ocean. Chronologically, the first recorded utopian proposal is Plato's Republic. It proposes a categorization of citizens into a rigid class structure of "golden," "silver," "bronze" and "iron" socioeconomic classes. In the early 19th century, several “utopian socialist” ideas arose, in response to the belief that social disruption was created by the development of commercialism and capitalism. These ideas shared certain characteristics: an egalitarian distribution of goods, frequently with the total abolition of money, and citizens only doing work which they enjoy and which is for the common good, leaving them with ample time for the cultivation of the arts and sciences. One classic example of such a utopia was Edward Bellamy's Looking Backward. Another socialist utopia is William Morris' News from Nowhere, written partially in response to the top-down (bureaucratic) nature of Bellamy's utopia, which Morris criticized. However, as the socialist movement developed it moved away from utopianism; Karl Marx in particular became a harsh critic of earlier socialism he described as utopian. Utopias have also been imagined by the opposite side of the political spectrum. For example, Robert A. Heinlein's The Moon Is a Harsh Mistress portrays an individualistic and libertarian utopia. Capitalist utopias of this sort are generally based on free market economies, in which the presupposition is that private enterprise and personal initiative without an institution of coercion, government, provides the greatest opportunity for achievement and progress of both the individual and society as a whole.

  Answer questions 1 to 5 by choosing the correct letter A to F .

  Which of the writers below...

  A) Sir Thomas More

  B) Plato

  C) Edward Bellamy

  D) William Morris

  E) Karl Marx

  F) Robert A. Heinlein

  1. imagined a utopia based on individual freedom?

  2. first used the word ‘utopia’?

  3. wrote about a bureaucratic socialist utopia?

  4. first described a utopian society?

  5. distanced himself from utopian socialism?

  5.2. IELTS TUTOR hướng dẫn

  CÂU SỐ 3. wrote about a bureaucratic socialist utopia?

  • Các keyword cần xác định trong câu này: wrote, a bureaucratic socialist utopia
  • Đọc lướt qua bài sẽ thấy đoạn “another socialist utopia is William Morris’ News from Nowhere…., which Morris criticized” thì có khả năng đây là đoạn văn khoanh vùng, đọc kĩ câu hỏi để chắc chắn đây là đoạn văn khoanh vùng, sau đó đọc kĩ đoạn văn khoanh vùng để tìm ra đáp án 
  • Đáp án sẽ là C, rất dễ sai thành đáp án là D nhưng đọc kĩ sẽ thấy C đúng mặc dù trong câu khoanh vùng người ta chỉ ghi là Bellamy chứ không ghi đầy đủ tên của ông này, nhưng đọc phía trên sẽ thấy có tên đầy đủ 

  Còn điều gì các bạn còn thắc mắc trong cách ôn tập và kỳ thi IELTS, hãy comment ngay phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

  Share bài Blog lại để khi cần thì có ngay để học luôn nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK