Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z cách viết INTRODUCTION tất cả các dạng Essay IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Trong bài thi viết IELTS có 2 tasks thì Task 2 sẽ dài hơn và chiếm nhiều điểm hơn so với Task 1. Các dạng bài trong phần Writing Task 2 rất đa dạng và phong phú và đòi hỏi nhiều yêu cầu khác nhau.

Phần lớn rất nhiều bạn lo ngại về vấn đề này khi làm bài thi IELTS Writing, đa số các bạn đều đọc xong đề bài essay là gặp nhiều khó khăn ngay từ bước viết Introduction, thiếu ý hay thiếu cách diễn đạt, các bạn sẽ trở nên lo lắng và chính điều đó sẽ làm các bạn không kịp giờ khi làm Task này kết quả không như mong muốn.

Dưới đây sẽ là một vài hướng dẫn chung cho các bạn viết Introduction cho tất cả các dạng Essay trong IELTS WRITING TASK 2. Ngoài ra các bạn có thể đọc thêm 4 hương pháp thoát cảnh "bí" ý tưởng IELTS WRITING TASK 2 hay 4 tiêu chí chấm này trong IELTS Writing để có thêm kiến thức bổ ích.

1. Mục đích của Introduction trong IELTS WRITING TASK 2

  • Giới thiệu chủ đề của bài viết
  • Bày tỏ quan điểm của người viết / Trả lời câu hỏi của đề bài cho 

  2. Cấu trúc chung của Introduction:

   Các em nên tham khảo rất kĩ bố cục nói chung của một bài văn IELTS Writing Task 2 mà IELTS TUTOR đã giới thiệu từ trước đó

   Phần Introduction nên có từ 2 – 3 câu

   • Câu 1-2: General Statement. Giới thiệu chủ đề chung của bài viết. Hiểu đơn giản hơn, câu đầu tiên có chức năng diễn đạt lại đề bài theo cách riêng của bạn (paraphrase đề bài bằng các từ và cụm từ đồng nghĩa)
   • Câu 3: Thesis Statement. Nêu quan điểm mà bạn chuẩn bị trình bày. Hãy viết ngắn gọn, rõ ràng và đi thẳng vào ý chính. 

   2.1. Cách viết GENERAL STATEMENT.

   Mục tiêu của General Statement:

   • Giới thiệu chủ đề chung của bài viết.
   • Đưa các thông tin background về chủ đề đó.

   Viết General Statement như thế nào?

   • Khi viết general statement, câu đầu tiên nên đưa ra một nhận xét chung về đối tượng. Câu tiếp theo lại cụ thể hơn câu trước cho đến khi thesis statement xuất hiện.
   • Paraphrase luận điểm mà đề bài đưa ra sẽ giúp nâng cao điểm IELTS của bạn.

   Chúng ta có những cách để mở đầu như:

   Some/many/most people | think/consider that…

   It is widely believed that…

   It is possible/probable that…

   It can be argued that…

   It has been suggested that…

   Opponents of … think/believe/claim that…

   Ví dụ:

   Essay Question: In recent years some countries have experienced very rapid economic development. This has resulted in much higher standards of living in urban areas but not in the countryside. This situation may bring some problems for the country as a whole. What are these problems? How might they be reduced?

   General Statement: It seems to be an increasingly widespread concern for the effects of urbanisation with the imbalance in living standards between the city and the outskirt.

   2.2. Cách viết THESIS STATEMENT

   Thesis Statement là gì?

   Thesis Statement là câu tóm tắt tổng thể bài viết IELTS của bạn, nó là quan điểm CỦA BẠN về vấn đề được đưa ra trong đề bài. Nó sẽ giúp giám khảo định hướng nội dung bài viết của bạn và giữ cho các luận điểm nhỏ trong phần thân bài đi đúng hướng.

   Viết Thesis Statement như thế nào?

   • Opinion (Agree or Disagree)
   • Discussion (Discuss both view)
   • Advantages and Disadvantages
   • Problem and Solution
   • Two-part Question

   VÍ DỤ:

   Essay Question: The government and individuals are spending too much money on national celebrations like new year or festivals. To what extent do you agree or disagree?

   Action words là “do you agree or disagree”, vì vậy bạn cần cho người đọc biết bạn có đồng ý với quan điểm mà đề bài đưa ra hay không.

   Thesis Statement:

   People have different views about whether public expenditure on national occasions such as new year or festivals is too much nowadays. While I agree that governments and individuals are spending a significant amount of money on those celebrations, I would argue that this activity is necessary and therefore can be considered acceptable.

   3. Mở bài cho Các dạng bài trong IELTS Writing Task 2

   3.1. Agree or disagree essay

   Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau:

   • To what extend do you agree or disagree?
   • What is your opinion on this?

   Cách làm bài như sau:

   • Completely Agree/ Disagree: Viết 2 đoạn để chứng minh Agree/Disagree hoàn toàn,
   • Neutral: Đoạn 1 viết Agree, đoạn còn lại viết Disagree

   Introduction:

   General Statement

   Paraphrase lại đề bài (1 – 2 câu)

   X has been a controversial issue. People have different views about…/ While some people believe…, others claim…

   Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài):

   Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài – các em hoàn toàn đồng ý/ không đồng ý hoặc một phần đồng ý với ý kiến được đưa ra, 1 câu.

   Cụ thể hơn, đề bài hỏi bạn “do you agree or disagree“. Bạn có thể trả lời bằng một trong 3 cách sau:

   • I strongly disagree with this idea.
   • I strongly agree with this idea.
   • I partly agree with this idea.

   1. Agree: Personal, I agree that…
   2. Disagree: Many people argue that…. However I believe that…
   3. Neutral: To a certain extent I agree that… However, I also believe that…

   Ví dụ 1:

   Essay Question: Too much emphasis is placed on going university for academic study. People should be encouraged to do vocational training, because there is a lack of qualified tradespeople such as electricians or plumbers. To what extent do you agree or disagree?

   Thesis Statement: It goes without saying that society always needs a skilled workforce to function. Employees of different professions contribute differently to the thriving of the community, and therefore I disagree with the statement that vocational courses should be given any more weight than before.

   Ví dụ 2:

   Essay Question: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree and disagree with this view ?

   Thesis Statement: Agree

   It is true that technology is developing at an incredible rate, and that traditional societies and cultural pratices are disappearing as a result. I therefore agree with the view that technology and traditional cultures cannot coexist.

   Disagree

   Some people would argue the technological developments lead to the disappearance of traditional societies and cultural practices. I completely disagree with this view because I see no reason why technology cannot coexist with traditional cultures and even enhence them.

   Neutral

   Some people believd that technological developments lead to the loss of traditional cultures. I partly agree with this assertion; while it may be true in the case of some societies, others seem to be unaffected by technology and the modern world.

   VD3:

   Essay Question: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?

   Thesis Statement: Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

   VD4:

   Essay Question: When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

   Thesis Statement: Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.

    

   3.2. Discuss essay

   Khác với argumentative essay, một bài discursive essay yêu cầu người viết phải thảo luận một vấn đề được đưa ra từ nhiều chiều khác nhau.
   Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau

   • Discuss both sides
   • Discuss these two views and give your opinion

   Introduction

   Cách làm: Nêu thêm ý kiến cá nhân nếu có “give your opinion”, nếu không có thì tuyệt đối chỉ nêu ý kiến khách quan

   General Statement
   Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu giống Argumentative essay
   Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

   1. Nêu quan điểm cá nhân: While it can be argued that (view A), I believe that (view B)
   2. Không nêu quan điểm cá nhân: This essay will examine both views

   Ví dụ:

   Essay Question: Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give your opinion.

   Thesis Statement: Many people show preference for repeating their daily routine while others always look for change as they believe change would bring more benefits. In my opinion, I would agree with the latter point of view.

   3.3. Problems and Solutions

   Cách nhận biết: Đề bài đưa ra một vấn đề, hỏi về hậu quả của vấn đề đó và giải pháp khắc phục.

   Cách làm: sẽ viết 1 câu paraphase lại đề bài, 1 câu về trả lời câu hỏi đề bài và nêu ra ý mình sẽ trình bày ở phần thân bài.

   Ở đây chúng ta không nhất thiết phải đi sâu vào chi tiết từng giải pháp, mà chỉ viết một cách rất chung chung

   Ieltstutor khuyên bạn nên đưa ra trong khoảng 2 giải pháp, điều này giúp chúng ta tránh được lỗi là list ý cho nhiều mà giải thích và cho ví dụ không bao nhiêu!

   Ví dụ 1:

   Essay Question: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

   Thesis Statement: It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

   Ví dụ 2:

   Essay Question: There is a general increase in anti-social behaviours and lack of respect for others. What are the causes and solutions?

   Thesis Statement: The widespread problem of anti-social behaviours and disrespectful attitudes towards others has long been a major topic of concern in society. Some of the major culprits of this problem will be discussed before the most important solutions are drawn.

   Ví dụ 3:

   Essay Question: Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of personal relationships? Has this become a positive or negative development?

   Thesis Statement: Rapid advances in technology have undoubtedly affected the way we interact in various ways. While some of this change can exert a negative impact on the way we communicate with each other, my view is that overall modern technology typically improves communication in personal relationships.

   3.4 Advantages and Disadvantages & Give your opinion

   Cách nhận biết: Các em lưu ý, nếu đề chỉ cho Advantages and Disadvantages mà không có Give your opinion thì các em KHÔNG ĐƯỢC THÊM Ý KIẾN CỦA MÌNH VÀO CÂU SỐ 2 CỦA MỞ BÀI nhé

   Nếu đề cho Advantages and Disadvantages & Give your opinion thì bắt buộc câu thứ 2 phải có nêu ý kiến của bản thân các em là advantages nhiều hơn hay disadvantages nhiều hơn

   Cách làm: 

   Câu 1: Giới thiệu Topic

   Câu 2: Nêu ra quan điểm là Advantages nhiều hơn, hay Disadvantages nhiều hơn

   Nếu đề cho dạng Advantages & Disadvantages & Give your opinion, bản chất của nó vẫn là dạng OPINION ESSAY

   Ví dụ

   Essay Question: Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both views and give your opinion.

   Thesis Statement: Many people show preference for repeating their daily routine while others always look for change as they believe change would bring more benefits. In my opinion, I would agree with the latter point of view.

    3.5. Two questions

    Cách nhân biết: Dễ thấy là đề bài đưa ra ngay 2 câu hỏi liên tục (2 dấu chấm hỏi "?") hoặc đôi khi ngắt với nhau bằng chữ "and"

    Cách làm:

    Câu 1: Giới thiệu Topic

    Câu 2: Viết trả lời 1 cách chung chung cho câu hỏi đề cho, tuyệt đối không được trả lời đi vào chi tiết

    Essay Question: Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?
    Introduction: It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, and in my opinion there are both positive and negative effects.

    4. Lưu ý khi viết phần mở bài cho IELTS Writing task 2:

    1. Đừng tốn quá nhiều thời gian cho phần mở đầu, vì thân bài mới là phần chính và cũng là phần lấy điểm nhiều nhất trong bài viết của bạn.

    2. Đừng viết phần mở bài quá dài, vì như vậy sẽ tốn thời gian và dễ bị mắc lỗi sai.

    3. Đừng copy lại hoàn toàn những từ vựng hay cấu trức được dùng trong đề bài mà nên paraphrase lại bằng ngôn ngữ và cách của mình.

    4. Đừng cố viết đoạn mở bài hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người chấm. Mở bài chỉ cần 2 câu là đủ!

    5. Không được dùng văn phong thiếu tốn trọng, đời thường

    6. Mở bài thường viết 2-3 câu: 1 câu sẽ paraphase lại đề, giới thiệu vấn đề. 1-2 câu tiếp là trả lời câu hỏi

    5. Cấu trúc thường được sử dụng khi viết INTRODUCTION IELTS WRITING TASK 2

    Các cấu trúc thường dùng để mở đầu như:

    • Some/many/most people | think/consider that…
    • It is widely believed that…
    • It is possible/probable that…
    • It can be argued that…
    • It has been suggested that…
    • Opponents of … think/believe/claim that…

    Một vài cấu trúc khác :

    Cấu trúc thường được sử dụng khi viết INTRODUCTION IELTS WRITING TASK 2
    Cấu trúc thường được sử dụng khi viết INTRODUCTION IELTS WRITING TASK 2

    6. Phân tích 1 vài ví dụ INTRODUCTION đề thi thật IELTS WRITING TASK 2

    Essay Question: As computers are being used more and more in education, there will soon be no role for the teacher in the classroom. To what extent do you agree or disagree.

    Keywords : Computers are being used more and more in education

    Micro – keywords: Will soon be no role for the teacher in the classroom

    Yêu cầu đề bài: To what extent do you agree or disagree

    Các em sẽ tập Paraphrase như sau:

    Are being used more and more = have become an essential tool

    In education = for teachers and students in all areas of education

    Tiếp theo, chúng ta trả lời câu hỏi của đề bài, bộc lộ ý kiến bản thân - do not agree.

    ==>

    Mở bài:

    It is true that computers have become an essential tool for teachers and students in all areas of education. However, while Computers are extremely useful, I do not agree with the idea that they could soon replace teachers Completely.

    7. Hướng dẫn siêu kĩ 2 bước chi tiết cách viết INTRODUCTION trong IELTS WRITING TASK 2

    Bước 1: Chia đề làm 2 phần

    Đề thông thường sẽ có 2 phần:

    Phần 1: Giới thiệu chủ đề.

    Phần 2: Nêu ra yêu cầu.

    Ví Dụ:

    Essay Question: Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future such as those related to science and technology. Discuss both these views and give your own opinion.

    Chia đề làm 2 phần:

    Phần 1: Chủ đề của đề bài: “Some people think that all university students should study whatever they like. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future such as those related to science and technology.”

    Phần 2: Yêu cầu của đề là “Discuss both these views and give your own opinion.”

    Bước 2: Paraphrase phần 1 và trả lời phần 2

    Chúng ta sẽ paraphrase “Some people think that all university students should study whatever they like. Others, however, believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future such as those related to science and technology.”

    Câu 1:

    Some people think that paraphrase thành It is thought that// It is argued that// It is believed that

    all university students paraphrase thành all students entering university// all students entering tertiary education// all students entering third-level education

    should study whatever they like paraphrase thành should study whatever that they have an interest in// should choose the courses that they have a passion for

    Câu 2:

    Others, however, believe that paraphrase thành Other people, however, think that// Other people, however, argue that

    they should only be allowed to paraphrase thành they should solely be allowed to

    study subjects that will be useful in the future paraphrase thành study subjects that will be of use for their future

    such as those related to science and technology paraphrase thành such as science-based subjects.

    Sau khi paraphrase xong phần 1 thì sẽ trả lời phần 2. Bạn có 2 cách trả lời, một là đồng ý với ý đầu : I personally agree with the first group hoặc đồng ý với ý sau I personally agree with the second group.

    Ví dụ mở bài hoàn chỉnh

    It is argued that all students entering university should choose the courses that they have an interest in. Other people, however, argue that they should solely be allowed to study subjects that will be of use for their future. I personally agree with the first/second group.

    8. Phân biệt giữa GOOD INTRODUCTION và BAD INTRODUCTION

    Essay Question: Because computers can translate all languages very quickly and accurately, learning a foreign language is a waste of time. To what extent do you agree or disagree?

    Good introduction:

    It is true that computer programs are now able to carry out language translation tasks far more quickly than any human can. However, I completely disagree with the idea that this development makes learning foreign languages unnecessary.

    Bad introduction:

    Computers are one of the most important inventions in human's history and they have allowed people to a lot of things that they were not able to in the past. They are also very easy to use and are becoming increasingly cheap and portable. The discussion about whether or not the assimilation of a forign tongue is needful in this age of computer translation is a contentious one. It is undoubtedly true that computers will be of paramount importance throughout all human cultures in the coming years/

    • Điểm trừ dễ thấy nhất đó toàn bộ phần mở đầu của Bad introduction rất lan man, không hề đá đụng gì đến đề bài và câu hỏi được đặt ra
    • Thêm vào đó, với độ dài gấp đôi, Bad introduction đã tiêu tốn gấp đôi thời gian và tâm trí so với Good introduction

    Viết mở bài nhanh chóng và dễ dàng sẽ giúp bạn tự tin hơn và bình tĩnh để tiếp tục hoàn thành bài viết của mình. Hãy nhớ rằng, hãy cố gắng viết mở bài thật nhanh, viết trong khoảng 2-3 phút mà thôi. Nếu vẫn còn băn khoăn về cách viết mở bài giới thiệu thì hãy comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn một cách nhanh nhất có thể.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK