IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC HOUSING & PLACES

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của các loại câu hỏi này

I. PART 2

Describe a modern building

Describe a modern building

 • Các câu hỏi trong Cue card của IELTS TUTOR bao gồm:
  • What it is and where it is 
  • What kind of building it is 
  • What it looks like
  • And explain why you want to talk about it 

II. PART 3

1. Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn

 • Do you prefer relaxing at home or outside?

2. Câu hỏi về sự phổ biến

 • What is the most popular outdoor activity in your country?

3. Câu hỏi về sự khác biệt

 • What are the differences between historical buildings and modern buildings?

4. Câu hỏi về ưu khuyết điểm

 • What are the pros and cons of old buildings?

5. Câu hỏi trình bày quan điểm

 • What kinds of factors will people consider when they choose housing?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK