Dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking
  • Ở Speaking IELTS Part 3, các em nên luyện tập rất kĩ về việc mở rộng câu trả lời của mình sao cho dài hơn tham khảo kĩ bài hướng dẫn của IELTS TUTOR. Không nên nói một câu Main Idea rồi sau đó chuyển sang nói chủ để khác sẽ không thuyết phục nhé!

I. CẤU TRÚC CHUNG TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3

Để tránh bị bí ý hoặc chỉ trả lời được 2 - 3 câu, các em có thể áp dụng cấu trúc trả lời 3 bước sau đây:

  • Main idea 
  • Supporting idea 
  • Example

Với cách trả lời trên, các em có thể đảm bảo được 3 yếu tố:

- Nội dung câu trả lời đầy đủ, không quá ngắn hay dài nhưng vẫn thuyết phục.

- Cấu trúc câu chặc chẽ, logic

- Giảm bớt áp lực cho thí sinh (vì biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nên nói câu nào trước, câu nào sau)

Bài mẫu 1:

How important is customer service for you?

- (Main idea) Customer service is really important for me because I like to feel welcome and valued as a customer.

- (Supporting idea) If companies want us to use their products or services, I believe they should treat us well and therefore encourage us to return.

- (Example) For example, I have a favourite cafe where I like to go, and the friendly staff are the main reason that I’ve become a loyal customer.

Bài mẫu 2:

What can companies do to improve their customer service?

- (Main idea) I think managers need to train their employees to deliver great customer service.

- (Supporting idea) There are lots of things that staff members can do, such as ensuring that customers are greeted in the right way, their problems are handled quickly, and they are asked for feedback.

- (Example) For example, the staff in my favourite cafe greet customers as soon as they come through the door, and they always check that we are happy before we leave.

Bài mẫu 3:

Why do you think employees sometimes don't provide good customer service?

- (Main idea) When employees’ treatment of customers isn’t good, I think it’s usually because they are unhappy doing their jobs.

- (Supporting idea) This might be because they are treated badly by their managers, or because they haven’t been encouraged to take pride in their work.

- (Example) I remember in my first ever job, for example, I didn't like the work that I was given, and so I probably wasn’t as thoughtful or attentive as I should have been when I had to speak to customers.

II. PHÂN LOẠI 7 DẠNG CÂU HỎI IELTS SPEAKING PART 3

1. Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn

Do you prefer X or Y and why?

Các câu hỏi điển hình:

- Do you prefer eating at home or restaurant?

- Which one is the most important, your relatives or neighrbor?

-What do you prefer, a high salary or job satisfaction?

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời dạng Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn

2. Câu hỏi về tầm quan trọng

Is / Are ... important?

Các câu hỏi điển hình:

- Are computers important?

- Is art important?

- Is reading important?

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời dạng Câu hỏi về tầm quan trọng

3. Câu hỏi về sự phổ biến

Câu hỏi điển hình:

- What is the most important way of relaxing for Vietnamese people?

- What is the most popular travel destination for Vietnamese people?

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời dạng Câu hỏi về sự phổ biến

4. Câu hỏi về sự khác biệt

Các câu hỏi điển hình:

- what are the differences between men and women/ children and adults in expressing angry?

- What are the differences between pictures and paintings?

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời dạng Câu hỏi về sự khác biệt

5. Câu hỏi về ưu / khuyết điểm

Câu hỏi điển hình:

- What are the pros and cons of living with old people?

- What are the advantages and disadvantages of traveling alone/ with people?

- what are the benefits and drawbacks of watching foreign movies?

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời dạng Câu hỏi về ưu / khuyết điểm

6. Câu hỏi về sự thay đổi

Câu hỏi điển hình:

- How have weddings changed recently?

- How has people's way of communicating changed?

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời dạng Câu hỏi về sự thay đổi

7. Câu hỏi yêu cầu trình bày quan điểm

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về cách trả lời dạng Câu hỏi về quan điểm

7.1. Nhóm câu hỏi yêu cầu liệt kê các sự vật, yếu tố, nguyên nhân của sự việc nào đó

​Dạng câu hỏi:

- What kinds of ... are there/ do people often do?

- What are the reasons for/ values of ...?

7.2. Nhóm câu hỏi ngầm yêu cầu ủng hộ hành động nào đó

​Dạng câu hỏi:

Should (all) people do ...?

7.3. Nhóm câu hỏi đòi hỏi thí sinh trả lời theo 2 trường hợp

Dạng câu hỏi:

Is ... always good for ...?

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK