Return to site

IELTS Speaking Part 3 - Tham Khảo Đề Thi Mẫu, kèm Bài Giải Chi Tiết & Audio của Giáo Viên Bản Xứ!

· Speaking

Ở Speaking IELTS Part 3, các em nên luyện tập rất kĩ về việc mở rộng câu trả lời của mình sao cho dài hơn, bằng việc cho thêm ví dụ để giải thích câu Main Idea các em đang nói, hoặc tập explain giải thích vì sao câu Main idea các em vừa nói là đúng, chứ không có nói một câu Main Idea rồi sau đó chuyển qua nói chủ để khác nói là sẽ không thuyết phục nhé!

Nếu các em chưa quen với cấu trúc đề thi Speaking Part 1cấu trúc đề thi mẫu Part 2, các em nên tham khảo trước khi bắt tay vào luyện đề thi mẫu Speaking Part 3 này nhé!

Đề & Đáp án Bài Mẫu IELTS SPEAKING Part 3

Audio Bài Mẫu IELTS SPEAKING Part 3

Bài Giải Mẫu Mẫu IELTS SPEAKING Part 3

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly