Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

· Speaking

Ở Speaking IELTS Part 3, các em nên luyện tập rất kĩ về việc mở rộng câu trả lời của mình sao cho dài hơn, bằng việc cho thêm ví dụ để giải thích câu Main Idea các em đang nói, hoặc tập explain giải thích vì sao câu Main idea các em vừa nói là đúng

Không nên nói một câu Main Idea rồi sau đó chuyển sang nói chủ để khác sẽ không thuyết phục nhé!

 

Nếu các em chưa quen với cấu trúc đề thi Speaking Part 1cấu trúc đề thi mẫu Part 2, các em nên tham khảo trước khi bắt tay vào luyện đề thi mẫu Speaking Part 3 này nhé!

I. CẤU TRÚC CHUNG KHI TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3

Source: IELTS Fighter

Để tránh bị bí ý hoặc chỉ trả lời được 2 - 3 câu, các em có thể áp dụng cấu trúc trả lời 3 bước sau đây:

 • A : Answer
 • E : Explain
 • E : Example

Với cách trả lời trên, các em có thể đảm bảo được 3 yếu tố:

- Nội dung câu trả lời đầy đủ, không quá ngắn hay dài nhưng vẫn thuyết phục.

- Cấu trúc câu chặc chẽ, logic

- Giảm bớt áp lực cho thí sinh (vì biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nên nói câu nào trước, câu nào sau)

Bài mẫu 1:

How important is customer service for you?

- (Answer) Customer service is really important for me because I like to feel welcome and valued as a customer.

- (Explain) If companies want us to use their products or services, I believe they should treat us well and therefore encourage us to return.

- (Example) For example, I have a favourite cafe where I like to go, and the friendly staff are the main reason that I’ve become a loyal customer.

Bài mẫu 2:

What can companies do to improve their customer service?

- (Answer) I think managers need to train their employees to deliver great customer service.

- (Explain) There are lots of things that staff members can do, such as ensuring that customers are greeted in the right way, their problems are handled quickly, and they are asked for feedback.

- (Example) For example, the staff in my favourite cafe greet customers as soon as they come through the door, and they always check that we are happy before we leave.

Bài mẫu 3:

Why do you think employees sometimes don't provide good customer service?

- (Answer) When employees’ treatment of customers isn’t good, I think it’s usually because they are unhappy doing their jobs.

- (Explain) This might be because they are treated badly by their managers, or because they haven’t been encouraged to take pride in their work.

- (Example) I remember in my first ever job, for example, I didn't like the work that I was given, and so I probably wasn’t as thoughtful or attentive as I should have been when I had to speak to customers.

Bài mẫu 4:

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

II. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

1. Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn

Do you prefer X or Y and why?

Đối với câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn, để trả lời các em sẽ trình bày theo 6 bước như sau:

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Các câu hỏi điển hình:

- Do you prefer eating at home or restaurant?

- Which one is the most important, your relatives or neighrbor?

-What do you prefer, a high salary or job satisfaction?

2. Câu hỏi về tầm quan trọng

Is / Are ... important?

Các câu hỏi điển hình:

- Are computers important?

- Is art important?

- Is reading important?

Cách trả lời:

Hãy trả lời một cách trực tiếp nội dung câu hỏi, có thể sử dụng các cấu trúc giả định để trả lời.

Yes, definitely yes. I always believe that X is really essential and necessary for ... since without (doing X), we would (consequence).

So, obviously, there is no doubt about the significance of (doing) X

3. Câu hỏi về sự phổ biến

Câu hỏi điển hình:

- What is the most important way of relaxing for Vietnamese people?

- What is the most popular travel destination for Vietnamese people?

Cách trả lời:

Đối với dạng câu hỏi này, cách trả lời tốt nhất đó chính là chia ra hai kiểu chủ thể hành động dựa theo tuổi tác, giới tính và trình bày những/ loại sự vật, sự việc mà mỗi kiểu người yêu thích.

Về cách chia 2 chủ thể hành động, cùng các Topic có thể áp dụng:

 • young people and elderly people/older people (âm nhạc, thể thao, phim ảnh, địa điểm du lịch)
 • men and women (cách thức giải trí, việc mua sắm)
 • children and adults (thói quen đọc sách, thông tin muốn tìm hiểu)
 • students and office workers (sử dụng công nghệ, việc mua sắm)
 • Southern Vietnamese people and Northern Vietnamese people (thói quen ăn uống, lối sống)
PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Ví dụ 1:

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

Ví dụ 2:

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

4. Câu hỏi về sự khác biệt

Các câu hỏi điển hình:

- what are the differences between men and women/ children and adults in expressing angry?

- What are the differences between pictures and paintings?

Cách trả lời :

Tìm các điểm khác biệt của A và B rồi trả lời theo các mẫu sau:

+ Compared with A, B tends to ... (từ/cụm từ so sánh)

+ Unlikely A, B is more/less likely to ...

+ A is ..., while B is more/less likely to ... (từ trái ngược)

Ví dụ:

CẤU TRÚC CHUNG KHI TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3

5. Câu hỏi về ưu / khuyết điểm

Câu hỏi điển hình:

- What are the pros and cons of living with old people?

- What are the advantages and disadvantages of traveling alone/ with people?

- what are the benefits and drawbacks of watching foreign movies?

Cách trả lời:

Bất kể vấn đề gì cũng có hai mặt tốt và xấu, tuy nhiên sẽ có một mặt nổi bật hơn vì vậy hãy đề câp đến mặt nổi bật trước (ưu điểm) từ 2-3 ý rồi đưa ra 1-2 điểm dễ thấy nhất của mặt kém nổi bật hơn (khuyết điểm).

Những cặp từ thường dùng cho dạng câu hỏi này:

 • pros and cons
 • advantages and disadvantages
 • benefits and drawbacks
 • merits and demerits,...
PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Ví dụ 1:

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3
PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Ví dụ 2:

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

6. Câu hỏi về sự thay đổi

Câu hỏi điển hình:

- How have weddings changed recently?

- How has people's way of communicating changed?

Cách trả lời:

Khi trả lời dạng câu hỏi này, chúng ta cần lưu ý những điều sau:

+ Nêu ra sự khác biệt giữa sự vật, sự việc, cách thức hành động của chủ thể ở thời điểm trong quá khứ và hiện tại.

+ Có thể nhận xét về chiều hướng thay đổi là rất lớn và đề cập đến nguyên nhân của sự thay đổi đó

( như do Internet hoặc sự phát triển của khoa học kỹ thuật)

+ Chỉ ra rằng con người ngày nay không còn nhận thức và đưa ra quan điểm một chiều về các giá trị, mà họ đã biết suy xét vấn đề từ nhiều khía cạnh.

Generally speaking, people used to ... in a traditional and conventional way, such as ...

But now, an increasing number of people, especially young couples, tend to ... in a more diversified way, including ..., simply because our way of life has deeply been transformed by Internet and technologies.

Bài mẫu:

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking
PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

7. Câu hỏi yêu cầu trình bày quan điểm

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING PART 3

7.1. Nhóm câu hỏi yêu cầu liệt kê các sự vật, yếu tố, nguyên nhân của sự việc nào đó

​Dạng câu hỏi:

- What kinds of ... are there/ do people often do?

- What are the reasons for/ values of ...?

Cách trả lời:

Đưa ra câu trả lời theo trình tự:

 • Giới thiệu khái quát: Well, people often do ... for a variety of/ many/ loads of/ heaps of/ a wide range of reasons
 • Liệt kê các danh từ hoặc danh động từ: such as/ like/ including ...
CẤU TRÚC CHUNG KHI TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3
CẤU TRÚC CHUNG KHI TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3

* Dạng câu hỏi về phẩm chất: 

CẤU TRÚC CHUNG KHI TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 3

Bài mẫu:

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

7.2. Nhóm câu hỏi ngầm yêu cầu ủng hộ hành động nào đó

​Dạng câu hỏi:

Should (all) people do ...?

Cách trả lời:

- Hầu hết những câu hỏi được giám khảo đưa là những câu hỏi tích cực, vì vậy chúng ta cần thể hiện tinh thần củng hộ hết hình, sau đó là đưa ra những lí do để khẳng định quan điểm của mình và đưa ra những giả định trái ngược với hành động ủng hộ rồi đưa ra những hậu quả hoặc ảnh hưởng tiêu cực. Cuối cùng, chúng ta cần đưa ra kết luận là mọi người nên thực hiện nó.

Yes, definitely yes, I do believe that ... because ... Firstly, ... Besides, ... More/most importantly, ... On the other hand, without ... such as ... (Có thể đưa ra thêm kết luận)

Bài mẫu 1:

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

Bài mẫu 2:

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

7.3. Nhóm câu hỏi đòi hỏi thí sinh trả lời theo 2 trường hợp

Dạng câu hỏi:

Is ... always good for ...?

Cách trả lời:

Đây là nhóm câu hỏi gây tranh cãi vì chúng ta không thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai; nên làm hay không nên làm đối với những vấn về và hành động được nêu trong câu hỏi.

Để trả lời, chúng ta nên thực hiện như sau:

- Chia vấn đề đề ra thành hai trường hợp

- Ở mỗi trường hợp, chúng ta sẽ nêu điều kiện, kết quả và cách giải quyết tương ứng

Bài mẫu:

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking
Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

III. CÁCH TRẢ LỜI SPEAKING PART 3 KHI KHÔNG CÓ Ý - CÂU GIỜ

Source: The IELTS Workshop

Nếu bị bí ý cho câu trả lời thì các em sẽ làm như thế nào? Hãy áp dụng những cách dưới đây để giải nguy trong trường hợp này nhé:

Bước 1: Câu giờ

- That's a very interesting question.

- I've never thought about it before.

- To be honest, it's not an area of my interest / its not my cup of tea

Có thể dùng 1 hoặc cả 3 câu (nếu quá bí ý tưởng).

Bước 2: Nói chung chung

Ví dụ: Is advertising harmful to viewers?

Nếu các em chưa thể nghĩ ra một cái hại nào thì có thể nói chung chung là nó có rất nhiều cái hại trước khi trả lời cụ thể hơn. Ngoài việc cho các em có thêm một chút thời gian để suy nghĩ mà còn làm cho câu trả lời có trật tự, hệ thống hơn.

- Well, you know, there are definitely a lot of harms from watching watching.

Bước 3: Nói cụ thể

Khi nói cụ thể, không nên bắt đầu bằng "First,..." vì chưa chắc các em đã có ý thứ hai để nói tiếp. Thay vì vậy, các em hãy bắt đầu với "For example,...".

Ví dụ:

For example, it could make us buy things that we do not need and that's definitely a waste of money. This is particularly troubling among children, who are heavily influenced by commercials and always pester their parents for the products that they see advertised.

Bước 4: Nói mặt khác của vấn đề

Nếu trong khi nói mà tình cờ các em này ra một ý tưởng theo chiều hướng ngược lại thì hãy nói ra

ra.

Sử dụng các từ sau để thể hiện vấn đề trái ngược này:

 • but, 
 • however, 
 • nonethless, 
 • that said,
 • Having said that

Ví dụ:

That said, I think adverts also have some benefits. They inform us of the choices available in the market and allow us to compare different products.

IV. LÀM GÌ NẾU KHÔNG HIỂU CÂU HỎI TRONG SPEAKING PART 3

Nếu các em không thể hiểu rõ câu hỏi giám khảo hoặc là một vài từ trong câu hỏi thì cách đơn giản nhất đó chính là thành thật thú nhận, hỏi trực tiếp, yêu cầu giám khảo giải thích cho bạn hiểu và cố gắng đưa ra một câu trả lời tốt nhất.

Lưu ý: Không nên áp dụng cách này quá nhiều lần, vì IELTS Examiner của bạn sẽ thấy khó chịu vì bạn đang làm dụng quyền của thí sinh yêu cầu giám khảo nhắc lại và giải thích câu hỏi.

Các em có thể tham khảo:

- I don’t know a lot about this topic, but if I had to guess, I would say ...

- I don’t really know much about this topic, but if I had to guess, I would have to say that ...

V. 4 cấu trúc ghi điểm trong IELTS SPEAKING PART 3

Trong IELTS Speaking Part 3, các em cần biết cách mở rộng câu trả lời để đạt được band điểm cao nhất có thể.

Hãy áp dụng 4 cấu trúc sau đây:

Cấu trúc 1:

- Trả lời câu hỏi với "It depends (on) ..."

- Giải thích 1 mặt

- Giải thích mặt còn lại

- Đưa ví dụ

Bài mẫu: Is it better to get advice from a fiend or from a family member?

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

Cấu trúc 2:

Liệt kê các ý với các cụm từ sau:

- Firstly

- Secondly
- Finally
Bài mẫu: What would you say are the characteristics of a good adviser?
Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

Cấu trúc 3:

- Trả lời câu hỏi với “it’s a mixture of both things”

- Giải thích mặt thứ nhất

- Giải thích mặt còn lại

Bài mẫu: Should people make their own work and career decisions, or is it a good idea to ask for advice about this?

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

Cấu trúc 4:

- Trả lời trực tiếp

- Giải thích tại sao

- Đưa ví dụ

- Đề cập câu trả lời đối nghịch

Bài mẫu: Do you think the seasons still influence people’s behaviour?

Hướng dẫn từ A đến Z Phân loại Câu Hỏi Điển Hình Part 3 IELTS Speaking

VI. Đề & Đáp án Bài Mẫu IELTS SPEAKING Part 3

Audio Bài Mẫu IELTS SPEAKING Part 3

Bài Giải Mẫu Mẫu IELTS SPEAKING Part 3

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK