Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA LỰA CHỌN, CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG & CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN TRONG IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

IELTS TUTOR hướng dẫn các em từ A đến Z cách trả lời các câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3, tuy nhiên bên cạnh Speaking, kĩ năng Writing cũng rất cần thiết, các em nên học kĩ về sự khác biệt về To what extent do you agree or disagree và Do you agree or disagree trong IELTS WRITING TASK 2 nhé

Source: IELTS SPEAKING ACTUAL TESTS & Suggested answers

I. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA SỰ LỰA CHỌN

1. Câu hỏi yêu cầu đưa ra sự lựa chọn là dạng bao gồm những câu hỏi nào

2. 3 Cách trả lời dạng câu hỏi đưa ra sự lựa chọn

Có 2 cách triển khai trả lời cho câu hỏi đưa ra sự lựa chọn

 • Cách 1: Main idea >> Supporting idea >> Example có thể linh động với 2 main ideas (lưu ý mỗi main idea phải có supporting idea và example nhé)
 • Cách 2: 

 

Cách trả lời này, dành cho những bạn target điểm cao hơn (7.5+) thực ra cách trả lời 1 nếu trả lời chuẩn thì điểm cũng sẽ rất cao rồi vì rất rõ ràng. Cách trả lời số 2 bản chất nó cũng giống như cách trả lời 1 chỉ có thêm nêu mặt đối lập ý là nêu bật lại quan điểm trái ngược để cho examiner thấy rằng mình cũng xem xét vấn đề từ nhiều phía rồi sau đó mới chốt lại quan điểm của mình, tuy nhiên thực chất sử dụng cách 1 là ok rồi

 

Main idea: Personally, I think…

Supporting idea simply because

Example For example,

(Nêu giả định Without) --> Phần này có hoặc không

Đề cập mặt đối lập On the other hand,...

Kết luận In short

Một lần nữa, chỗ kết luận của cách trả lời 2 có thể có hoặc không tùy thuộc vào độ dài câu trả lời đã đủ chưa, hay nếu không có ý thì kết luận sẽ là 1 cách để câu giờ, còn nếu ý tứ đã nhiều rồi thì có thể bỏ qua

 • Cách 3: Trả lời ba phải it depends 

Tức là vừa chọn cái này, vừa chọn cái kia tùy thuộc theo tình huống

Main idea 1 >> Supporting idea 1 >> Example 1

Main idea 2 >> Supporting idea 2 >> Example 2

Ở đây Main idea 1 và Main idea 2 là 2 lí do của mỗi quan điểm khác nhau nhé

Xét ví dụ

Câu hỏi: Which one is more important, salary or job satisfaction?

Cách trả lời 1: Main idea >> Supporting idea >> Example

Personally, I find job satisfaction more important for many reasons

Main idea: This is because job satisfaction will definitely allow us to devote ourselves entirely to the job

Supporting idea: Actually, if people don’t like what they do, it will be a real torture for them, and I dont believe they can be persistent and productive under such situation.

Example: Take my friend as an example, anytime I meet him, the first thing he talk to me is to complain about his job such as his boss and how badly he suffered from monday blues….

Cách trả lời 2: Main idea >> Supporting idea >> Example >> Đề cập mặt đối lập >> Khẳng định lại quan điểm

Personally, I find job satisfaction more important

Main idea: This is because job satisfaction will definitely allow us to devote ourselves entirely to the job

Supporting idea: Actually, if people don’t like what they do, it will be a real torture for them, and I dont believe they can be persistent and productive under such situation.

Example: Take my friend as an example, anytime I meet him, the first thing he talk to me is to complain about his job such as his boss and how badly he suffered from monday blues….

Giả định: Without great interest in our job, how can we become excellent and improve ourselves when even we are not wiling to put any efforts in our jobs

Đề cập mặt đối lập: Yet, I do admit that salary is almost everyone’s concern when they get a job because people do need to meet their expenses on a daily basic

Khẳng định lại quan điểm: But if I have to choose only one out of the two aspects, I’d rather select job satisfaction I think

Như các em thấy, thực ra cách trả lời 1 sẽ ngắn hơn cách trả lời 2, nên nếu bạn nào target 7.0+ thì đã học theo cách trả lời 2 nhé

Đối với câu hỏi này sẽ không cần thiết trả lời theo cách 3 là it depends vì nó khá là khiêng cưỡng, học cách trả lời số 3 ở những câu dưới nhé

3. Một vài hướng dẫn trả lời cho dạng câu hỏi đòi hỏi sự lựa chọn trong IELTS SPEAKING PART 3

Do you prefer to eat at home or in restaurants?

Với câu hỏi này có thể trả lời cả 3 cách nếu muốn, ở đây IELTS TUTOR lựa chọn cách trả lời ba phải nhé, các em cần phải linh động có thể có examples có thể không có supporting idea tùy thuộc vào độ dài ngắn của câu hỏi

Well, it depends

Main idea 1: On special occasions, I would like to go for dining out with my family members simply because all of us are too lazy to do groceries or wash dishes after meals. So, eating out is much more convenient

Example 2: For example, my family and I just held my birthday party in a really nice restaurant with relaxing and cozy atmosphere, which gave us more chances to have quality time with each other rather than spending all day long doing household chores to prepare for meals as usual

Main idea 2: However, as normal days, I do love eating at home with home-cooked food due to the fact that the quality of the food is totally guaranteed, compared to outside food

Supporting idea: Who knows whether or not sellers cut corners to maximize their profits with rotten meat, low quality vegetables, lousy ingredients or even preservatives

 • Which one is the most important, your relatives or neighbours?

Với câu hỏi này thì thích hợp trả lời ở cách số 1 hoặc cách số 2 nhé. IELTS TUTOR thích cách trả lời số 2 hơn vì có thể triển khai được nhiều ý

Main idea: To be honest, its super easy for me to answer this question simply because family members means a lot to me so I will definitely opt for my relatives

Supporting idea: Your relatives can live nearby or far away from you, but they are still your family as a saying goes Friends comes and goes

For example: If you are in need, who you will ask for help, your family member or a neighbor with no blood relationship (Consanguinity)

Mặt đối lập: On the other hand, I do admit that neighbors who live nearby are also important, but nowadays more and more young people prefer to live in flats, so I dont think the relationship between neighbors will be as close as before

Nói chung, công thức cho sẵn là một chuyện, nhưng các em phải học cho được cách linh động, bớt cái này, xén cái kia để cho phù hợp với câu trả lời nhé

 • Do you prefer relaxing at home or outside?
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA LỰA CHỌN, CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG & CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN TRONG IELTS SPEAKING PART 3
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA LỰA CHỌN, CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG & CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN TRONG IELTS SPEAKING PART 3
 • Do you prefer writing an email or a letter?
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA LỰA CHỌN, CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG & CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN TRONG IELTS SPEAKING PART 3
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA LỰA CHỌN, CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG & CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Như các em thấy 2 ví dụ trên, người ta rất là linh động mặc dù dùng cách 2 tuy nhiên người ta nêu 2 main ideas ra, rồi chỉ có main idea số 2 là có ví dụ, trong IELTS WRITING việc list main idea ra không có supporting idea hay example là không được tuy nhiên với IELTS SPEAKING vì thời lượng câu trả lời cho part 3 cũng ngắn nên cũng có thể châm chước cho việc này nhé

II. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Cách trả lời dạng câu hỏi về tầm quan trọng trong IELTS SPEAKING PART 3

Cũng sẽ có 2 cách để trả lời cho dạng câu hỏi về tầm quan trọng này, bản chất thì nó cũng chỉ là 1 cách trả lời thôi nhưng IELTS TUTOR cũng sẽ chia ra thành 2 dạng để các em dễ phân biệt nhé. Sở dĩ, nó cũng chỉ là 1 dạng vì chỗ nêu mặt đối lập thì cũng chỉ 1 cách để nêu supporting idea (tức là supporting idea có nhiều cách để nêu trong đó nêu mặt đối lặp là 1 trong các cách)

Cách 1: Main idea >> Supporting idea >> Example

Cách 2:

Main idea 1(Yes, definitely yes, I always believe that X is really essential and neccessary for…) >> Nêu mặt đối lập (since without doing X, we would … nêu hậu quả)

Main idea 2 (Besides,…)>> Supporting idea

Khẳng định lại quan điểm (So, obviously, there is no doubt about the significance of doing X)

Cách 2 này hơi dài dòng nên thực tế là iELTS TUTOR không khuyến khích các em dùng lắm

Xét ví dụ:

 • Is art important? 

Trả lời theo cách 1:

Art is important to our lives for below reasons

Main idea 1: Art improve creativity, especially for children

Supporting idea: Art gives children opportunities to showcase their talents thanks to such art subjects as drawing or photography

Example: Take my brother as an example, besides relieving stress and giving more joy, drawing helps my brother enormously to improve his imagination when he can draw and paint his favourite film character

Trả lời theo cách 2:

Art is important to our lives for below reasons

Mai idea 1: Yes, definitely yes, I always believe that art is really essential and neccessary for our lives, especially children since without Art, we would lead a very boring life when art adds colours to our lives

Main idea 2: Besides, art connects people by allowing them to express their thoughts and emotions.

Supporing idea 2 (có hoặc không đều được): Actually, art makes people closer when more and more people have a lot of things in common

Khẳng định lại quan điểm: So, obviously there is no doubt about the significance of art to be honest

 • Is protecting animals important? 

Sẽ tìm ý bằng những gì em suy nghĩ trong tiếng việt, dịch qua thôi ví dụ như giờ protecting animals quan trọng không?
Có, 2 lí do:
Lí do 1: Có animals thì đời thêm vui, sáng dậy nghe tiếng chim hót cũng thấy vui, đi du lịch đi xem zoos có animals cũng vui, ví dụ như đi úc mà coi đc kangaroo cũng vui
Lí do 2: Bảo vệ animals là bảo vệ chính humans, vì humans ăn animals để sống, ví dụ như heo gà tuyệt chủng hết lấy gì ăn

Đọc mục 8 để học thêm về Từ vựng và ideas của Topics này nha

III. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Đối với câu hỏi về sự phổ biến, các em không nên trả lời trực tiếp vào sự vật, sự việc nào đó phổ biến nhất, như vậy thì sẽ dễ bí ý, và khó triển khai được. Cách trả lời dễ nhất là chia người dân trong nước ra thành 2 nhóm, rồi trình bày sự khác biệt về sở thích giữa các nhóm này:

 • Young people and the elderly / older people
 • Men and women
 • Children and adults
 • Students and office workers
 • Northern Vietnamese and Southern Vietnamese people

Đối với những bạn target band 7.0+ có thể làm thêm 1 bước nữa là tổng kết cái mà 2 groups mình đã phân chia cùng thích / popular

Cách trả lời:

It depends.

For X, I believe that… is the most popular one for them / they have a fancy for…, such as A, B, C, D simply because…

Yet, for Y, I guess they tend to choose…, including A,B,C,D. Thats probably because…

Meanwhile, there are…that are welcomed by all…,like…

(Chỉ dành cho bạn nào target 7.0+) Meanwhile, there are some…that are welcomed by all …groups,like….

Về bản chất, các em sẽ thấy các template này cũng tuân thủ theo Main idea >> Supporting idea >> Example Trong đó cách trả lời trên có 2 main ideas (mỗi main idea phân chia cho 1 group, trong đó supporting idea là chỗ because, còn example là chỗ các em list ví dụ ra), cho nên bản chất của vấn đề phải nắm cho vững cấu trúc chung của cách trả lời IELTS SPEAKING cả 3 parts nhé

Xét ví dụ:

What is the most popular sport in your country?

Well, it depends,

For young people, I believe that ball games are their most favourite sports , like basketball, soccer, tennis

Yet, for the elderly, I guess they may have a fancy for some more relaxing sports such as tai-chi, jogging, walking, or doing yoga

Để điểm cao hơn có thể nói thêm những môn mà cả 2 nhóm già trẻ đều thích

Meanwhile, there are some sports that are welcomed by all age groups, like table tennis, swimming, and cycling

What is the most favourite music in your country?

Well, it depends

For young people, I am sure they are in favour of popular music, for example, pop, rock, hiphop, fusion, funk and stuff like that probably because young people tend to like something dynamic with catchy tunes (chỗ này cũng có thể không có câu because giải thích nếu không có ý, hoặc thấy câu trả lời dài rồi, tuy nhiên tốt nhất là vẫn nên có supporting idea để cho rõ nhé)

Yet, for older people, I suppose they are fond of more relaxing music, such as country or classical music. This is due to the fact that….

At the same time, some types of music are universally loved by all people, like folk music

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK