CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA LỰA CHỌN, TẦM QUAN TRỌNG & SỰ PHỔ BIẾN IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

IELTS TUTOR hướng dẫn các em từ A đến Z cách trả lời các câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3, tuy nhiên bên cạnh Speaking, kĩ năng Writing cũng rất cần thiết, các em nên học kĩ về sự khác biệt về To what extent do you agree or disagree và Do you agree or disagree trong IELTS WRITING TASK 2 nhé

I. CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA SỰ LỰA CHỌN