CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA LỰA CHỌN, TẦM QUAN TRỌNG & SỰ PHỔ BIẾN IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

IELTS TUTOR hướng dẫn các em từ A đến Z cách trả lời các câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3, tuy nhiên bên cạnh Speaking, kĩ năng Writing cũng rất cần thiết, các em nên học kĩ về sự khác biệt về To what extent do you agree or disagree và Do you agree or disagree trong IELTS WRITING TASK 2 nhé

I. CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA SỰ LỰA CHỌN

1. Câu hỏi yêu cầu đưa ra sự lựa chọn là dạng bao gồm những câu hỏi nào

Ví dụ câu hỏi về sự lựa chọn:

 • Do you prefer shopping online or at a real store?

2. Cách trả lời dạng câu hỏi đưa ra sự lựa chọn

Cách trả lời giống như dạng OPINION ESSAY trong IELTS WRITING

Có 3 cách triển khai trả lời cho câu hỏi đưa ra sự lựa chọn

 • Cách 1: Totally agree 
 • Cách 2: Totally disagree 
 • Cách 3: Partly (vừa thích cái này vừa thích cái kia)
  • Cách trả lời số 3 này, dành cho những bạn target điểm cao hơn (7.5+) thực ra cách trả lời 1 nếu trả lời chuẩn thì điểm cũng sẽ rất cao rồi vì rất rõ ràng. 
  • Thường bắt đầu bằng:  it depends, tức là vừa chọn cái này, vừa chọn cái kia tùy thuộc theo tình huống

3. Bố cục câu trả lời

Cho dù trả lời dạng nào trong các dạng trên thì cũng phải tuân thủ theo bố cục chung mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn:

Main idea >> Supporting idea >> Example (lưu ý mỗi main idea phải có supporting idea và example nhé)

 • Main idea 1 >> Supporting idea 1 >> Example 1
 • Main idea 2 >> Supporting idea 2 >> Example 2

Ở đây Main idea 1 và Main idea 2 là 2 lí do của mỗi quan điểm khác nhau nhé

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

Câu hỏi: Which one is more important, salary or job satisfaction?

Trả lời mẫu:

Personally, I find job satisfaction more important for many reasons

 • Main idea: This is because job satisfaction will definitely allow us to devote ourselves entirely to the job
 • Supporting idea: Actually, if people don’t like what they do, it will be a real torture for them, and I dont believe they can be persistent and productive under such situation.
 • Example: Take my friend as an example, anytime I meet him, the first thing he talk to me is to complain about his job such as his boss and how badly he suffered from monday blues….

Ở đây, trong trường hợp nếu bí ý quá, thì có thể trả lời 1 main idea như này cũng được, nhưng lưu ý là phải cho thêm ví dụ để câu trả lời của mình dài ra (tức là 2 examples)

3. Hướng dẫn trả lời cho dạng câu hỏi đòi hỏi sự lựa chọn trong IELTS SPEAKING PART 3

Do you prefer to eat at home or in restaurants?

Với câu hỏi này có thể trả lời cả 3 cách nếu muốn, ở đây IELTS TUTOR lựa chọn cách trả lời ba phải nhé, các em cần phải linh động có thể có examples có thể không có supporting idea tùy thuộc vào độ dài ngắn của câu hỏi

Well, it depends

 • Main idea 1: On the one hand, on special occasions, I would like to go for dining out with my family members 
  • Supporting idea 1: ....simply because all of us are too lazy to do groceries or wash dishes after meals. So, eating out is much more convenient
  • Example 1: For example, my family and I just held my birthday party in a really nice restaurant with relaxing and cozy atmosphere, which gave us more chances to have quality time with each other rather than spending all day long doing household chores to prepare for meals as usual
 • Main idea 2: On the other hand, as normal days, I do love eating at home with home-cooked food 
 • Supporting idea 2:....due to the fact that the quality of the food is totally guaranteed, compared to outside food
 • Supporting idea 2: Who knows whether or not sellers cut corners to maximize their profits with rotten meat, low quality vegetables, lousy ingredients or even preservatives

Tham khảo thêm từ vựng & ideas của topic Eating trong IELTS SPEAKING

 • Which one is the most important, your relatives or neighbours?
 • Main idea: To be honest, its super easy for me to answer this question simply because family members means a lot to me so I will definitely opt for my relatives
 • Supporting idea: Your relatives can live nearby or far away from you, but they are still your family as a saying goes Friends comes and goes
 • For example: If you are in need, who you will ask for help, your family member or a neighbor with no blood relationship (Consanguinity)
 • Do you prefer relaxing at home or outside?

Well, personally, I prefer relaxing outside for two main reasons (hoặc có thể học thêm cách trả lời ngắn gọn I prefer the latter to the first one for many reasons)

 • Main idea 1: Firstly, I have a desire to wind down by being involved with others through activities like playing sports, going shopping or traveling
  • Example 1: For example, I am a big fan of swimming, and it is impossible for me to relax at home 
 • Main idea 2: Secondly, I find myself at a loss to understand why people like relaxing at home simply because I am already bored with / I am fed up with being a couch potato
  • Supporting idea 2: If I try to relax at home, the only entertainment for me is to surf the internet or watch TV programmes
 • Do you prefer writing an email or a letter?

Well, I personally prefer writing an email for many reasons

 • Firstly, it is more handier/ economical / time-saving/ labour-saving than writing a letter
  • For example, ....
 • Secondly, e-mailing is the most common way for today’s people to communicate with each other 
  • For example, currently, I am applying in foreign universities; if I sent a letter to professors overseas, it might take at least a week, and all my applications would be delayed 

II. CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG TRONG IELTS SPEAKING PART 3

Cách trả lời dạng câu hỏi về tầm quan trọng trong IELTS SPEAKING PART 3

Cách trả lời:

 • Nêu 2 lí do vì sao lại quan trọng, trong mỗi lí do theo đúng bố cục 
  • Main idea >> Supporting idea >> Example

Xét ví dụ:

 • Is art important? 

Trả lời theo cách 1:

Art is important to our lives for below reasons

 • Main idea 1: Firstly, art improve creativity, especially for children
 • Supporting idea 1: Art gives children opportunities to showcase their talents thanks to such art subjects as drawing or photography
 • Example 1: Take my brother as an example, besides relieving stress and giving more joy, drawing helps my brother enormously to improve his imagination when he can draw and paint his favourite film character
 • Main idea 2: Secondly, art connects people by allowing them to express their thoughts and emotions.
 • Supporting idea 2: Actually, art makes people closer when more and more people have a lot of things in common
 • Is protecting animals important? 

Có, 2 lí do:

 • Lí do 1: Có animals thì đời thêm vui, sáng dậy nghe tiếng chim hót cũng thấy vui, đi du lịch đi xem zoos có animals cũng vui, ví dụ như đi úc mà coi đc kangaroo cũng vui
 • Lí do 2: Bảo vệ animals là bảo vệ chính humans, vì humans ăn animals để sống, ví dụ như heo gà tuyệt chủng hết lấy gì ăn

Đọc mục 8 để học thêm về Từ vựng và ideas của Topics này nha

III. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN TRONG IELTS SPEAKING PART 3

 • Đối với câu hỏi về sự phổ biến, các em không nên trả lời trực tiếp vào sự vật, sự việc nào đó phổ biến nhất, như vậy thì sẽ dễ bí ý, và khó triển khai được sâu 
 • Cách trả lời dễ nhất là chia người dân trong nước ra thành 2 nhóm, rồi trình bày sự khác biệt về sở thích giữa các nhóm này:
  • young people and elderly people/older people (âm nhạc, thể thao, phim ảnh, địa điểm du lịch)
  • men and women (cách thức giải trí, việc mua sắm)
  • children and adults (thói quen đọc sách, thông tin muốn tìm hiểu)
  • students and office workers (sử dụng công nghệ, việc mua sắm)
  • Southern Vietnamese people and Northern Vietnamese people (thói quen ăn uống, lối sống)

Đối với những bạn target band 7.0+ có thể làm thêm 1 bước nữa là tổng kết cái mà 2 groups mình đã phân chia cùng thích / popular

Cách trả lời:

 • It depends.
  • For X, I believe that… is the most popular one for them / they have a fancy for…, such as A, B, C, D simply because…
   • Cho thêm ví dụ,....
  • Yet, for Y, I guess they tend to choose…, including A,B,C,D. Thats probably because…
   • Cho thêm ví dụ....
  • Meanwhile, there are…that are welcomed by all…,like…
   • Giải thích hoặc cho thêm ví dụ (tuỳ độ dài)

(Chỉ dành cho bạn nào target 7.0+) Meanwhile, there are some…that are welcomed by all …groups,like….

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về bản chất, các em sẽ thấy các template này cũng tuân thủ theo Main idea >> Supporting idea >> Example Trong đó cách trả lời trên có 2 main ideas (mỗi main idea phân chia cho 1 group, trong đó supporting idea là chỗ because, còn example là chỗ các em list ví dụ ra)

Xét ví dụ:

What is the most popular sport in your country?

Well, it depends,

 • For young people, I believe that ball games are their most favourite sports , like basketball, soccer, tennis. This is because these games help the youth enormously to develop and improve Bone Strength, which makes them taller
 • Yet, for the elderly, I guess they may have a fancy for some more relaxing sports such as tai-chi, jogging, walking, or doing yoga. Take my grandfather as an example; tai-chi is his cup of tea when this kind of sport can not only Improve flexibility, balance and agility but also decrease stress, anxiety and depression.

Để điểm cao hơn có thể nói thêm những môn mà cả 2 nhóm già trẻ đều thích

 • Meanwhile, there are some sports that are welcomed by all age groups, like table tennis, swimming, and cycling (Chỗ này nếu còn thời gian có thể lí giải vì sao, bài này dài rồi thì thôi, dừng tại đây)

What is the most favourite music in your country?

Well, it depends

 • For young people, I am sure they are in favour of popular music, for example, pop, rock, hiphop, fusion, funk and stuff like that probably because young people tend to like something dynamic with catchy tunes (chỗ này cũng có thể không có câu because giải thích nếu không có ý, hoặc thấy câu trả lời dài rồi, tuy nhiên tốt nhất là vẫn nên có supporting idea để cho rõ nhé)
 • Yet, for older people, I suppose they are fond of more relaxing music, such as country or classical music. This is due to the fact that….Có thể cho ví dụ thêm vào
 • At the same time, some types of music are universally loved by all people, like folk music

SHOULD ALL CHILDREN LEARN HOW TO PLAY A MUSIC INSTRUMENT?

 • Well, it totally depends on their preference and choices
 • For kids who are interested, we should give them a try to see how good they can be since interest is the best teacher. For example, cho ví dụ ra
 • Yet, for those who are nỏ interested, I don’t think compulsory teaching will be a good idea since people are born with different talents, and they might do better in sport or handicraft rather than play the piano or violin. (Chỗ này giải thích nữa thì càng tốt hoặc cho thêm ví dụ)

SHOULD SCHOOL LIBRARIES BE FREE OF CHARGE?

 • Well, it depends
 • For registered students, they should be free of charge simply because those expenses have already been included in the tuition fees. Cho ví dụ và giải thích thêm
 • For outsiders, I don’t think that school libraries should be free of charge simply because they need a funding source to….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK