IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI YÊU CẦU ĐƯA RA LỰA CHỌN, CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG & CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của 3 loại câu hỏi này

1. Câu hỏi yêu cầu đưa ra lựa chọn

  • Do you prefer eating at home or at restaurants?
  • Which one is the most important, your relatives or neighbours?
  • Do you prefer relaxing at home or outside?

2. Câu hỏi về tầm quan trọng

  • Is art important?

3. Câu hỏi về sự phổ biến

  • What is the most popular sport in your country?
  • What is the most common accommodation in your country?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK