IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI VỀ SỰ KHÁC BIỆT, CÂU HỎI VỀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM & CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của 3 loại câu hỏi này. Tham khảo thêm SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing

1. Câu hỏi về sự khác biệt

  • What are the differences between big shops and small shops?
  • What are the differences between men and women in ways of expressing anger?

2. Câu hỏi về ưu nhược điểm

  • What are the pros and cons of living with old people?
  • What are the advantages and disadvantages of raising pets?

3. Câu hỏi về sự thay đổi

  • How have news reports changed recently in your country?
  • How have weddings changed these days in your country?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking