Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TRẠNG TỪ Ở ĐẦU CÂU TRONG IELTS SPEAKING

(giúp câu trả lời tự nhiên)

· Speaking

Bên cạnh học kĩ các từ vựng cho từng topic thường gặp trong IELTS SPEAKING ví dụ như topic Friendship, IELTS TUTOR hướng dẫn các em các cách trả lời để câu trả lời của mình thêm phần tự nhiên

1. Lí do sử dụng trạng từ ở đầu câu

  • Làm cho bài nói của mình tự nhiên hơn 
  • Lợi dụng vài giây để tranh thủ suy nghĩ cái gì để nói tiếp theo, sắp xếp bố cục 
  • Chứng tỏ khả năng nói tiếng anh của mình

2. Cách áp dụng trạng từ ở đầu câu vào từng dạng câu hỏi IELTS SPEAKING

Source: IELTS Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TRẠNG TỪ Ở ĐẦU CÂU TRONG IELTS SPEAKING  (giúp câu trả lời tự nhiên)

Tất nhiên thì đây chỉ là những gợi ý, chứ không bắt buộc là những dạng câu hỏi đó các em chỉ được dùng những adverb này, mà các em nên học cách sử dụng linh động nhé!

3. Dùng adverb đầu câu để thể hiện sự nhấn mạnh

Yes, absolutely yes

Definitely yes

Undoubtedly yes

Without a doubt,

4. Xét 1 vài ví dụ trong IELTS SPEAKING

1. Do you work or are you a student?

  • Currently, I am a year-12 student studying at Le Quy Don High School. I haven’t decided my major yet, but I am really into business studies ==> Các em thấy là có thêm currently vào câu trả lời tự nhiên hẳn

2. What do you think about business studies?

  • Personally, I strongly believe that the sector of business will be promising due to technological advances we are experiencing right now

3. What is the best things about your job?

Generally speaking, the best thing about my job that comes to my mind right away is that I can convey all of my knowledge of English to students

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK