CÁCH DÙNG TRẠNG TỪ ĐẦU CÂU IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh tham khảo Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn các em các cách trả lời để câu trả lời của mình thêm phần tự nhiên

1. Lí do sử dụng trạng từ ở đầu câu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Làm cho bài nói của mình tự nhiên hơn 
 • Lợi dụng vài giây để tranh thủ suy nghĩ cái gì để nói tiếp theo, sắp xếp bố cục 
 • Chứng tỏ khả năng nói tiếng anh của mình

2. Áp dụng trạng từ đầu câu vào từng dạng câu hỏi IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đây chỉ là những gợi ý, chứ không bắt buộc là những dạng câu hỏi đó chỉ được dùng những adverb này, mà nên học cách sử dụng linh động nhé
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TRẠNG TỪ Ở ĐẦU CÂU TRONG IELTS SPEAKING (giúp câu trả lời tự nhiên)

3. Dùng adverb đầu câu để thể hiện sự nhấn mạnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Yes, absolutely yes
 • Definitely yes
 • Undoubtedly yes
 • Without a doubt,

4. Xét 1 vài ví dụ trong IELTS SPEAKING

1. Do you work or are you a student?

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Currently, I am a year-12 student studying at Le Quy Don High School. I haven’t decided my major yet, but I am really into business studies ==> Có thêm currently vào câu trả lời tự nhiên hẳn

2. What do you think about business studies?

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Personally, I strongly believe that the sector of business will be promising due to technological advances we are experiencing right now

3. What is the best things about your job?

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Generally speaking, the best thing about my job that comes to my mind right away is that I can convey all of my knowledge of English to students

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking