Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh

I. Kiến thức cơ bản về phương hướng

1. Các hướng trong tiếng anh

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The old road running from north to south was replaced by a new motorway

2. Định vị phương hướng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các phương hướng cực kì quan trọng nên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR nên học kĩ về phương hướng sẽ cực kì cần thiết trong Writing dạng Map cũng như IELTS LISTENING nhé 

2.1. Theo la bàn (compass)

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh

2.2. Theo mô tả phương hướng

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh

II. Cách mô tả phương hướng

1. Ở hướng ... của cái gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh

2. Về phía bên tay... của cái gì

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh

3. Đối diện

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh-4

4. Gần

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh-5

5. Bao quanh

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh-6

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To the south of the town, there is a golf course surrounded by trees

6. Ở giữa

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh-6

7. Song song / vuông góc

Từ vựng & cách chỉ phương hướng tiếng anh-6

8. in the city centre

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Dramatic changes took place In the city centre 

9. Bên cạnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A new school was built next to the swimming pool

  10. on the banks of the river: trên bờ sông

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A marina was built on the banks of the river 

  11. Các tuyến đường

  Tuyến đường + run through/ pass through/go through/cross + địa điểm + hướng

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​ The main road runs through the entire city from east to west

  12. Nằm ở

  • to be situated/ located/ positioned: nằm ở …

  IELTS TUTOR xét ví dụ:​

  • The company is located to the south of the river.
  • The university is situated in the centre of the city.

  III. Phân biệt to the east of... / in the east of...

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK