Phân tích bài essay về "people waste a lot of food that was bought from shops and restaurants" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay về "people waste a lot of food that was bought from shops and restaurants" IELTS WRITING TASK 2

1. Đề bài

Nowadays people waste a lot of food that was bought from shops and restaurants. Why do you think people waste food? What can be done to reduce the amount of food they throw away?

2. Từ vựng

Từ vựng topic food waste mà IELTS TUTOR tổng hợp

3. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này thuộc dạng bài 2 question essay rất thân thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi
 • Bài này chia bố cục cứ viết
  • Body 1: trả lời câu hỏi Why do you think people waste food?
  • Body 2: trả lời câu hỏi What can be done to reduce the amount of food they throw away?
 • Trong đó có những điểm sau cần chú ý
  • Body 1: nhớ để ý là trên đề có 2 vế là bought from shops and restaurants vậy thì hãy chọn 2 lí do nào liên quan đến 2 vế này, tốt nhất là 1 lí do liên quan đến shops, 1 lí do liên quan đến restaurants 
  • Body 2: nếu đã đọc kĩ hướng dẫn cách viết dạng 2 question essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ thì cần viết 2 measures tương ứng với 2 lí do ở body 1 nhé 

4. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK