Cách lập dàn bài IELTS WRITING TASK 1 và TASK 2

· Writing

Hôm nay, IELTS TUTOR hướng dẫn các em chi tiết từ A đến Z cách lập dàn ý cho cả IELTS Writing Task 1 và Task 2 nhé bên cạnh đó tham khảo thêm Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0

I. Vì sao cần lập dàn bài IELTS WRITING TASK 1 & 2

1. Tác hại của không lập dàn bài IELTS WRITING TASK 1-2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Học sinh của IELTS TUTOR luôn luôn hỏi giáo viên vì sao thường không bao giờ viết đủ 2 bài Writing Task 1 và 2 trong vòng 1 tiếng đồng hồ hoặc lúc đang viết nửa chừng thì hết ý để viết, hoặc tệ hơn đang viết nửa chừng thì bỗng dưng thấy cái ý mình viết kì kì, không trả lời đúng câu hỏi của đề bài thế là phải bỏ nguyên những phần đã viết để tìm ý mới
 • Chỉ có một nguyên nhân duy nhất dẫn đến tất cả các hệ quả trên, đó chính là các bạn không chịu lập dàn bài cho bài viết của mình, thường chỉ mất 5-7 phút!

2. Lợi ích lập dàn bài IELTS WRITING TASK 1-2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dàn ý sẽ giúp đảm bảo 2 tiêu chí khó nhất trong chấm thi IELTS WritingTask Response và Cohesion
  • Giúp viết bài đúng topic, không lạc đề 
  • Plan sẵn sẽ viết ý nào trước, ý nào sau
  • Sắp xếp ý như thế có mạch lạc, hợp lí hay là không
  • Các ý trong từng đoạn Body thân bài có được sắp xếp để support cho câu main idea hay là không, có làm vững chắc cho luận điểm cả bài đưa ra hay là không
 • Trong lúc lập dàn ý cũng nên list ra những từ vựng có liên quan trực tiếp tới topic đề thi IELTS WRITING mà đang viết để khi tiến hành viết bài thì không quên những từ vựng quan trọng

II. Cách lập dàn bài IELTS WRITING TASK 1 & 2

1. Thời gian lập dàn ý IELTS WRITING

IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh:

 • Đối với IELTS WRITING TASK 2, nên dành 5-7 phút cho việc lập dàn ý
 • Đối với IELTS WRITING TASK 1, nên dành 2-3 phút cho việc lập dàn ý

2. Cách lập dàn ý IELTS WRITING TASK 1

2.1. Cách lập dàn ý Task 1

IELTS TUTOR lưu ý:

Lập dàn ý task 1 chủ yếu là trả lời những câu hỏi sau đây:

 • Đơn vị bài là gì, chủ ngữ bài là gì để tránh paraphrase bị sai nguyên bài lỗi chủ ngữ
 • Overview: 2 ý nào là ý chính, cần phải viết trong overview (IELTS TUTOR lưu ý là câu overview là quan trọng nhất trong bài IELTS WRITING TASK 1 nên cần phải rất tập trung)
 • Nên chia bố cục 2 đoạn thân bài như nào
  • Body 1: nên viết ý nào ý nào ý nào, số liệu nào
  • Body 2: nên viết ý nào ý nào ý nào, số liệu nào
 • Task 1 không cần viết conclusion nhé (vì conclusion cũng chính là câu overview rồi)

2.2. Từng bước lập dàn ý Task 1

BƯỚC 1: Đọc đề, Phân tích đề & Xác định dạng Biểu đồ sẽ viết là dạng gì

IELTS TUTOR lưu ý phải xác định cho được:

 • Chủ ngữ chính của bài biểu đồ là gì?
 • Chia thì cho bài biểu đồ như nào cho đúng
 • Đơn vị đo lường của bài biểu đồ là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Biểu đồ cho number mà các bạn đem đi mô tả %, thì đến đây là 5.0 đi về rùi không cần viết gì thêm!

BƯỚC 2: Phải suy nghĩ cho ra câu Overall sẽ viết cái gì, thường thường câu overall sẽ viết 2 câu

Bước 3: Suy nghĩ ra hướng viết 2 đoạn body của bài IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với các bạn mới tập viết, có thể không cần viết bằng tiếng anh ở bước này, nhưng phải viết cho được ý bằng tiếng việt ý mà mình muốn viết
 • Đối với các bạn đã viết xịn, nên tập lập dàn bài ngắn gọn bằng tiếng anh luôn để lúc viết bài nhìn vào là ráp vào bài luôn nhé 

2.3. IELTS TUTOR xét ví dụ

Cách lập dàn bài IELTS WRITING TASK 1 và TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý cách lập dàn bài Task 1 này như sau:

BƯỚC 1: Đọc đề, Phân tích đề & Xác định dạng Biểu đồ sẽ viết là dạng gì

 • Chủ ngữ chính của bài biểu đồ là gì?
  • Chủ ngữ chính của biểu đồ pie: Causes of worldwide land degradation (%)
  • Chủ ngữ chính của table: % land degraded by...
 • Chia thì cho bài biểu đồ như nào cho đúng
  • Vì đề bài cho during the 1990s, nên bài này IELTS TUTOR sẽ chia thì simple past
 • Đơn vị đo lường của bài biểu đồ là gì?
  • Đơn vị của pie sẽ là %
  • Đơn vị của table sẽ là %

BƯỚC 2: Phải suy nghĩ cho ra câu Overall sẽ viết cái gì, thường thường câu overall sẽ viết 2 câu

 • Câu Overall IELTS TUTOR sẽ viết 2 câu, nêu 2 đặc điểm chính nhất của biểu đồ
  • Câu 1: over-grazing, over-cultivation and deforestation gây ra land degradation gần như bằng nhau 
  • Câu 2: Europe land bị degraded nhiều nhất, trong đó deforestation là nguyên nhân chủ yếu 

Bước 3: Suy nghĩ ra hướng viết 2 đoạn body của bài IELTS WRITING TASK 1

 • Body 1: Viết biểu đồ Pie với những đặc điểm sau:
  • Over-grazing là main reason, trong khi đó 2 reasons còn lại là over-cultivation & deforestation nó lại gần như tương đương nhau ( nêu số liệu cả 3 reasons)
  • Other reasons thì chiếm tỉ trọng rất nhỏ 7%
 • Body 2: Viết bảng biểu với những đặc điểm sau:
  • Xét giữa các lục địa với nhau: Europe là vô địch trong land degradation, sau đó tới Oceania, trong khi chỉ có 5% đất ở North American là bị thoái hóa
  • Xét về lí do vì sao đất bị thoái hóa ở các lục địa: có thể thấy lí do làm cho đất bị thoái hóa ở các lục địa là rất khác nhau:
   • Trong khi deforestation gây thoái hóa đất ở Europe nhiều nhất thì ở 2 lục địa còn lại là gần như là ít nhất
   • Chỉ có over-grazing gây ra degradation có vẻ đều nhau ở 3 lục địa, nêu số liệu

3. Cách lập dàn ý IELTS WRITING TASK 2

3.1. Cách lập dàn ý Task 2

BƯỚC 1: Đọc đề, Phân tích đề & Xác định dạng Essay sẽ viết là dạng gì

BƯỚC 2: Xác định rõ quan điểm của mình là gì, từ đó hình thành ý tưởng viết câu 2 của introduction ( câu 2 introduction thực ra là câu conclusion paraphrase), và phải giữ nhất quán quan điểm này của mình xuyên suốt cả bài

BƯỚC 3: Từ bước 2 đã có luận điểm để bảo vệ xuyên suốt cả bài viết, ở bước 3 sẽ bắt đầu đưa ra 2 luận điểm nhỏ ứng với 2 đoạn thân bài để bảo vệ luận điểm chính ở câu 2 intro bước 2 đã làm. Triển khai từng đoạn thân bài theo bố cục:

 • Main idea 
 • Supporting idea 
 • Example

Bước 4: Cố gắng brainstorm nhiều nhất có thể những từ vựng LIÊN QUAN TRỰC TIẾP đến topic đang viết

3.2. Cách trình bày dàn ý Task 2

Thường sẽ trình bày dàn ý như sau, cho dễ nhìn nhé các bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE của IELTS TUTOR:

Câu 2 intro: 

 • Chỉ cần lập dàn ý câu 2 intro ra thôi vì câu 1 thì đã có template của IELTS TUTOR có thể áp dụng cho các dạng bài essay rồi
 • Bạn nào đã viết xịn rồi chỉ lập dàn ý 2 đoạn thân bài là được

Body 1:

 • Main idea 
 • Supporting idea 
 • Example 

Body 2:

 • Main idea 
 • Supporting idea 
 • Example 

Conclusion:

 • Không cần lập dàn ý vì giống intro chỉ paraphrase lại

3.3. Ví dụ lập dàn ý Task 2

Đề bài của IELTS TUTOR :

The rising levels of congestion and air pollution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in the quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more.To what extent do you agree or disagree?

IELTS TUTOR sẽ làm mẫu từng bước cách lập dàn bài bài này:

BƯỚC 1: Đọc đề, Phân tích đề & Xác định dạng Essay sẽ viết là dạng gì

 • Dạng opinion essay 

BƯỚC 2: Xác định rõ quan điểm sẽ ủng hộ là gì, từ đó hình thành ý tưởng viết câu 2 của introduction ( câu 2 introduction thực ra là câu conclusion paraphrase), và phải giữ nhất quán quan điểm này của mình xuyên suốt cả bài

 • IELTS TUTOR totally agree với quan điểm đề cho 

BƯỚC 3: Từ bước 2 đã có luận điểm để bạn bảo vệ xuyên suốt cả bài viết, ở bước 3 sẽ bắt đầu đưa ra 2 luận điểm nhỏ ứng với 2 đoạn thân bài để bảo vệ luận điểm chính ở câu 2 intro bước 2 đã làm

IELTS TUTOR nhận thấy đề đã cho sẵn hint là congestion và air pollution thì IELTS TUTOR sẽ chia bố cục 2 đoạn body để support cho câu 2 introduction của IELTS TUTOR như sau:

Body 1:

 • Main idea: helps to alleviate congestion
 • Supporting idea: An increase in transportation vehicles -> traffic congestion 
 • Example: HCMC vs Singapore

Body 2: 

 • Main idea: air pollution combated if public transport as prime mode of transport 
 • Supporting idea: Exhaust fumes from private vehicles --> main causes of air pollution
 • Example: China & HCMC

Bước 4: Cố gắng brainstorm nhiều nhất có thể những từ vựng LIÊN QUAN TRỰC TIẾP đến topic đang viết

Các từ mà IELTS TUTOR nghĩ sẽ dùng trong bài viết bao gồm:

 • Dispose/release/get rid of
 • Contaminate/pollute
 • Cut/reduce
 • Conserve
 • Degrade ecosystems/habitats/the environment
 • Fight/take action on/reduce/stop global warming
 • Offset carbon/CO2 emissions
 • Reduce (the size of) your carbon footprint
 • Achieve/promote sustainable development
 • Raise awareness of environmental issues
   

III. Chú ý khi lập dàn bài IELTS WRITING TASK 1-2

1. Không viết cả câu khi lập dàn ý (cố gắng dùng các phrase)

Đề bài:

Many young people who leave school hold a negative attitude towards learning. Why does this happen? What are the solutions.

Hướng dẫn cách lập dàn bài trong IELTS WRITING TASK 1 và TASK 2

Plan dàn bài như này sẽ không bao giờ kịp thời gian, chỉ dùng các cụm chứ không viết cả câu

 • theoretical and unrealistic, out-dated lessons --> job requirements ex It job, university not enough kiểu mình chỉ plan là mình sẽ viết những gì thôi
 • tương tự successful story without degree kiểu viết ngắn gọn
 • government & institutions update knowledge

  collaborate companies (training programs)

2. Lập dàn bài Task 1 phải nhanh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Task 1 nên viết trong vòng 15 phút cuối giờ, nên bắt buộc phải luyện tập lập dàn ý sao cho thật nhanh và thành thạo 3 bước lập dàn ý mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên 
 • Đối với học viên Course IELTS INTENSIVE của IELTS TUTOR, các bạn học viên ở tất cả các lần viết bài nộp giáo viên chấm luôn luôn có tiết mục lập dàn ý để giáo viên chấm dàn ý của các bạn nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK