Return to site

TỪ NỐI - LINKING WORDS Trong IELTS Writing: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z

· Writing,Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn học từ vựng dễ nhớ trong IELTS Writing mà các em phải cực kì chú ý để mở rộng vốn từ của mình, IELTS TUTOR cũng giới thiệu thêm với các em hướng dẫn từ A-Z cách dùng linking words - từ nối trong IELTS Writing.

Để bài văn IELTS của các em thêm mạch lạc, thì việc sử dụng từ nối là điểm không thể bỏ qua nhé!

1. Danh sách các từ nối Linking Words nên dùng trong IELTS Writing

Danh sách các từ nối Linking Words nên dùng trong IELTS Writing
Danh sách các từ nối Linking Words nên dùng trong IELTS Writing
Danh sách các từ nối Linking Words nên dùng trong IELTS Writing

2. Từ Nối - Linking Words nào được dùng khi bắt đầu một đoạn văn?

Từ Nối - Linking Words nào được dùng khi bắt đầu một đoạn văn?

3. Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing

Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing on the other hand
Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing
Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing
Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing
Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing
Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing
Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing
Tổng hợp các từ đồng nghĩa cho các từ nối Linking Words thường gặp trong IELTS Writing

5. Thứ tự dùng từ nối trong một câu như thế nào cho chính xác?

Thứ tự dùng từ nối trong một câu như thế nào cho chính xác?

Các em cũng nên tham khảo thêm cách dùng những từ nối Linking words mà các em thường xuyên sử dụng bị sai trong IELTS Writing dưới đây luôn nhé!

cách dùng những từ nối Linking words thường xuyên sử dụng sai
cách dùng những từ nối Linking words thường xuyên sử dụng sai
cách dùng những từ nối Linking words thường xuyên sử dụng sai
cách dùng những từ nối Linking words thường xuyên sử dụng sai

6. Hướng dẫn cách dùng Từ Nối theo bố cục một bài Essay IELTS WRITING

Hướng dẫn cách dùng Từ Nối theo bố cục một bài Essay IELTS WRITING

7. Các Bài Essay mẫu sử dụng từ nối - linking words hiệu quả

Các Bài Essay mẫu sử dụng từ nối - linking words hiệu quả 
Các Bài Essay mẫu sử dụng từ nối - linking words hiệu quả 
Các Bài Essay mẫu sử dụng từ nối - linking words hiệu quả 
Các Bài Essay mẫu sử dụng từ nối - linking words hiệu quả 

8. Bài tập áp dụng Linking Words - Từ Nối IELTS

Bài tập áp dụng Linking Words - Từ Nối IELTS
Bài tập áp dụng Linking Words - Từ Nối IELTS

Ngoài từ nối ra Linking Words ra, để viết tốt một bài IELTS WRITING thì các em cũng nên tham khảo những điểm ngữ pháp rất quan trọng, như cách dùng mệnh đề quan hệ trong IELTS Writing rất đầy đủ và chi tiết, cùng với cấu trúc câu đảo ngữ nên dùng trong IELTS mà IELTS TUTOR đã giới thiệu kì trước nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly