Phân biệt mệnh đề trạng ngữ & mệnh đề danh ngữ

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ về cách lên giọng xuống giọng trong tiếng AnhHướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phân biệt mệnh đề trạng ngữ & mệnh đề danh ngữ

I. Phân biệt

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nói dễ hiểu, mệnh đề trạng ngữ tức là đóng vai trò như trạng ngữ (adv) trong câu
  • Mệnh đề danh ngữ tức là đóng vai trò như noun (danh từ) trong câu 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Whether the increase of fuel price can solve the world’s environmental problem is a controversial issue (đây là câu mà rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 CỦA IELTS TUTOR dùng nhé, ở đây cụm in đậm là mệnh đề danh ngữ vì bản thân nó đóng vai trò như noun trong câu)
  • When she gets home, she will cook dinner. (IELTS TUTOR giải thích ở đây nguyên câu in đậm When she gets home, đóng vai trò như adv trong câu nên đó là mệnh đề trạng ngữ) 

II. Cách dùng

1. Mệnh đề danh ngữ

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách dùng mệnh đề danh ngữ

2. Mệnh đề trạng ngữ

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách dùng mệnh đề trạng ngữ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK