Phân biệt MUST & HAVE TO tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ về Phân biệt MUST & HAVE TO tiếng anh

I. Động từ khuyết thiếu (modal verb)

II. Phân biệt MUST & HAVE TO tiếng anh

1. Hai động từ chỉ sự bắt buộc & một hành động nhất thiết phải thực hiện.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You must work hard to finish the project.
  • You have to save money

2. must mang ý nghĩa cao hơn have to & nhấn mạnh điều quan trọng của hành động hơn.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You must read the letter carefully. (IELTS  TUTOR giải thích: Mang ý nghĩa cần thiết)
  • You have to read the letter carefully. (IELTS  TUTOR giải thích: Mang ý nghĩa ít cần thiết)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc