IELTS Phrasal Verb Từ A đến Z: Flashcards, Danh Sách Phrasal Verb Theo Chủ Đề & Bài Tập Áp Dụng  

Tất cả những gì em cần để nắm vững Phrsal Verb trong kì thi IELTS

· Vocabulary - Grammar

Các em lưu ý là Phrasal Verb và Idiom chỉ nên dùng trong IELTS Speaking nhé, tuyệt đối không dùng trong IELTS Writing, các em có thể tham khảo những chú ý đặc biệt, cùng với những lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing Task 2 để tránh mắc lỗi trong kì thi IELTS nhé!

1. Flashcard Phrasal Verb thường dùng trong IELTS

Bài tập áp dụng các PHRSAL VERBS đã học với FLASHCARD ở trên nhé!

2. Bài tập áp dụng Flashcard Phrasal Verb thường dùng trong IELTS

Bài tập 1: Multiple Choice - Cấp độ hơi kho khó

Bài tập áp dụng các PHRSAL VERBS đã học với FLASHCARD ở trên nhé!

Bài tập 2: Matching nối PHRSAL VERBS - Cấp độ Dễ

3. Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING

Sau đây là những Phrasal Verb thông dụng theo từng chuyên đề Topic thường gặp trong IELTS Speaking, các em nên cố gắng học thuộc nhé!

Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING
Tuyển Tập Phrasal Verb thường xuất hiện trong những chủ đề quen thuộc IELTS SPEAKING

4. Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking

Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking
Tuyển Tập Phrasal Verb theo những động từ thường gặp trong IELTS Speaking

5. Đoạn văn áp dụng những Phrsal Verb thường gặp trong IELTS Speaking

Các em tham khảo thêm đoạn văn dưới đây và đọc xem mình biết được bao nhiêu Phrasal Verb trong những đoạn văn mẫu này nhé

Đoạn văn áp dụng những Phrsal Verb thường gặp trong IELTS Speaking

Bên cạnh Bộ Flashcard Phrasal Verb rất cần thiết trong IELTS này ra, các em cũng nên học thêm Flashcard chuyên sâu về chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Miêu tả khuôn mặtFlashcard từ vựng về chủ đề Emotion để nâng cao khả năng Speaking IELTS, cùng mở rộng vốn từ của mình nữa nh