CÁCH DÙNG SO THAT / IN ORDER THAT / SO AS TO / IN ORDER TO TRONG TIẾNG ANH

· Writing
  • Trong IELTS WRITING, các em thường rất hay mắc những lỗi sai rất cơ bản dễ làm mất điểm các em nên tham khảo Top 50 lưu ý thường gặp nhất trong IELTS WRITING TASK 2 mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em nhé.
  • Bài hôm nay, IELTS TUTOR xin giới thiệu đến các em hướng dẫn từ A đến Z cách dùng So that / In order that / So as to / In order to đây cũng là một lỗi sai rất nhiều học sinh của IELTS TUTOR đang mắc phải trong các bài viết IELTS WRITING.

1. Cách dùng SO THAT / IN ORDER THAT

Sau SO THAT / IN ORDER THAT là mệnh đề

♦ Mệnh đề + SO THAT / IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V …

==> Mệnh đề phía sau động từ thường là CAN

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

  • I study hard so that I can pass the exam.
  • I study hard so that I won’t fail the exam.
  • I hide the toy so that my mother can’t see it

2. Cách dùng SO AS TO / IN ORDER TO

Sau SO AS TO / IN ORDER TO PHẢI LÀ MỘT ĐỘNG TỪ (VERB)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

  • I study hard in order to / so as to to pass the exam.

3. Cách dùng SO AS TO / IN ORDER TO trong câu phủ định

Trong trường hợp phủ định, sẽ để NOT trước TO

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

  •  study hard in order not to pass the exam. (Đúng)
  • I study hard so as not to /to pass the exam. (Đúng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK