Tổng hợp từ A đến Z các đề điển hình IELTS SPEAKING PART 2 (Kèm hướng dẫn)

· Speaking

Nếu các bạn đã tham khảo cách trả lời speaking part 1 các chủ đề thường gặp trong speaking part 1, thì ở SPEAKING IELTS PART 2, giám khảo sẽ đưa cho bạn 1 câu hỏi và cho bạn giấy ghi chú và bút. Đề bài yêu cầu bạn mô tả, phần nói sẽ kéo dài trong 2 phút. Bạn sẽ có thời gian để chuẩn bị khoảng 1 phút và ghi chú lại những gì bạn muốn nói. Dưới đây sẽ là những đề mẫu cho bạn dễ hình dung hơn và hướng dẫn cách trả lời.  

Các chủ đề thường gặp trong phần 2

Có thể chia IELTS speaking phần 2 theo 8 chủ đề chính để việc học và ghi nhớ được dễ dàng hơn:

1. Việc làm và học tập

Các đề mẫu:

1. Describe your ideal job

2. Describe your favorite subject

3. Describe your workplace

4. Describe your school in the past/ now

5. Describe the job that you want to do when you're young

2. Phương tiện truyền thông và văn hóa

Các đề mẫu:

1. Describe a film/ music that you would like to share

2. Describe the news that you heard from television/ radio

3. Describe a game show or a quiz program you watched on TV or online

4. Describe a new law in your country

5. Describe a newspaper that you often read

3. Con người và động vật hoang dã

Các đề mẫu:

1. Describe someone is good at work

2. Describe the one that you admired

3. Describe a member in your family

4. Describe your best friend

5. Describe your favorite pet or the one you would like to have

4. Du lịch và phương tiện di chuyển

Các đề mẫu:

1. Describe a vacation that you remember

2. Describe something you got from your trip

3. Describe an unusual/ weird experience when you are on a vacation

4. Describe the most popular transportation in your country

5. Describe the country that you like to visit

5. Mua sắm và lối sống

Các đề mẫu:

1. Describe your favorite singer/ music band

2. Describe an item of clothing you enjoy buying/ wearing

3. Describe a water sport you would like to try

4. Describe the restaurant that you like

6. Sức khỏe và môi trường

Các đề mẫu:

1. Describe the change that make your life changed

2. Describe the environment in your country

3. Describe the ideal healthy lifestyle

4. Describe your favorite indoor/ outdoor activity

7. Nhà ở và địa điểm

Các đề mẫu:

1. Describe the public place that you would love to go

2. Describe the park/ supermarket/ etc.

3. Describe an iconic building you have been to or would love to go

4. Describe the street in front of your house

8. Hồi ức và trải nghiệm

Các đề mẫu:

1. Describe the time that you tell the truth to someone

2. Describe the interesting conversation that you have with someone

3. Describe the time that you borrowed something

4. Describe a day that you cannot forget

5. Describe an occasion that you met someone

Hướng dẫn trả lời

Bước 1:

broken image

Bước 2:

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image

Bước 3:

broken image

IELTS SPEAKING PART 2 là phần phát biểu ngắn gọn và ít thời gian để chuẩn bị. Nếu bạn muốn đạt điểm cao (band 7.0 speaking), thì bạn phải làm tốt trong phần này. Hoặc tham khảo thêm các tài liệu speaking như từ vựng, ngữ pháp, idioms.

Nếu các Bạn muốn có người đồng hành và giúp đỡ trên con đường chinh phục IELTS Speaking thì có thể đăng kí ngay tại IELTS TUTOR 1-1 và nhận sự hỗ trợ từ các giáo viên có kinh nghiệm.