Danh từ số ít & Danh từ số nhiều

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Danh từ số ít & Danh từ số nhiều

IELTS TUTOR lưu ý những trường hợp đặc biệt về Danh từ số ít & Danh từ số nhiều nhé:

1. Các danh từ có “s” ở cuối nhưng là danh từ số ít

2. Danh từ số nhiều không tận cùng là "s"

3. Danh từ kết thúc bằng s

4. Cách thêm s & phát âm

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking