Cách Làm Dạng Yes - No - Not Given IELTS READING

Phải có chiến lược trong các dạng bài khó như Yes-No-Not Given thì thi IELTS READING điểm mới cao được nha

· Reading

Bên cạnh  hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR cũng giới thiệu thêm với các em cách làm dạng bài rất dễ sai trong IELTS READING là Yes - No - Not Given!

I. Khác nhau giữa True / False / Not Given & Yes / No / Not Given

 • True / False / Not Given dùng cho các sự việc đã xảy ra (fact) 
 • Yes / No / Not Given dùng cho các ý kiến của tác giả  (opinion) 

II. Khác nhau giữa False & Not Given

III. Lưu ý với dạng True / False / Not given

1. Câu hỏi Yes / No / NG sẽ xuất hiện theo thứ tự bài đọc

 • Các câu hỏi Yes/No/Not given và True/False/Not given sẽ theo thứ tự thông tin trong bài, tức là đáp án câu 1 sẽ xuất hiện trước đáp án câu 2 
  • IELTS TUTOR lấy Ví dụ:

   • Các em làm câu 1 của dạng bài Yes No Not Given, các em đã tìm ra được đáp án của câu 1 này là ở paragraph thứ 1 của bài reading

   • Sau đó các em làm câu 3 của bài Yes No Not Given, và các em đã tìm ra đáp án của câu 3 này là ở Paragraph thứ 3 của bài reading

   • Thì chắc chắn 100% theo kinh nghiệm của IELTS TUTOR là đáp án câu 2 của bài Yes No Not Given, sẽ nằm trong paragraph thứ 2, chứ không thể ở paragraph thứ 4 được!

2. Trong đáp án lúc nào cũng có đầy đủ True / False / Not Given

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường, trong bài Reading luôn sẽ có đủ 3 loại là True / False / Not Given không thể nào chỉ có False không, hoặc chỉ có True không. Tuy nhiên bao nhiêu True bao nhiêu False, bao nhiêu Not Given là tuỳ đề chứ không nhất thiết phải bằng nhau 

4. Một số kinh nghiệm khi chọn Yes / No / NG

IELTS TUTOR lưu ý cái này là kinh nghiệm, nhưng phải tuỳ vào bài đọc để có chọn ra đáp án đúng nhất là đối với các bạn target IELTS READING từ 6.0+ chứ không phải vào bài nhắm mắt chọn đại theo hướng dẫn dưới đây rồi lúc sai vì không đọc kĩ bài đọc và câu hỏi lại thắc mắc nhé

4.1. Trong câu so sánh

 • Chọn NOT GIVEN nếu trong câu hỏi có cho so sánh (thông thường examiner sẽ dùng các tính từ, trạng từ miêu tả để tạo nên câu so sánh hoặc các từ như more than/ less than), nhưng trong đoạn văn thì không có so sánh 
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ: 
   • Melbourn has better public transport than Perth đây là câu cần xác định Yes No NG nhưng trong đoạn văn không có so sánh thì mạnh dạng điền NOT GIVEN như IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé 

4.2. Các câu mang tính chất tuyệt đối

 • Các câu có từ mang nghĩa mạnh như always (luôn luôn), never (không bao giờ), only (chỉ một), … phần nhiều là đáp án “No”, cũng có một số ít trường hợp là "Not Given"
  • IELTS TUTOR giải thích lí do: 
   • Vì IELTS mang tính chất academic nên các câu chữ của IELTS thường sẽ mang tính khách quan, tương đối nên đối với các câu mang tính chất tuyệt đối khi dùng các từ tuyệt đối mạnh như IELTS TUTOR liệt kê trên kia thường là do examiner cố tình thêm vào khi làm đáp án để câu trở thành sai nên đáp án thường là NO 

4.3. Các câu mang tính chất tương đối