Các dạng câu hỏi thường gặp IELTS LISTENING Section 4

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Các dạng câu hỏi thường gặp IELTS LISTENING Section 4

I. Về Section 4 IELTS LISTENING

1. Section 4 IELTS LISTENING thường nghe gì?

1.1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với section 4, thường nghe đoạn độc thoại về các chủ đề học thuật cao (thường được cho là 1 trong những phần khó nhất của bài thi Listening vì thường chứa khá nhiều thông tin học thuật hoặc chuyên môn, gây khó hiểu & không đủ từ vựng)
 • Sẽ là một bài diễn thuyết của giáo viên hay của các nhà nghiên cứu về kết quả nghiên cứu hoặc kiến thức của mình.
 • Kĩ năng quan trọng nhất trong IELTS LISTENING section 4 sẽ là kĩ năng bắt keywords trong lúc nghe:
  • IELTS TUTOR giải thích thêm: 
   • Nếu người nghe bắt được một số từ keyword sẽ nắm được nội dung cơ bản của cả bài. 
   • Các bài section 4 thường được hỏi dưới dạng Completion (điền vào chỗ trống) và từ mình điền vào là từ phổ thông, không phải là 1 từ chuyên ngành 

1.2. Chủ đề thường gặp

IELTS TUTOR lưu ý: