Có nên dùng phrasal verb & idiom trong IELTS WRITING?

· Vocabulary - Grammar,Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn trả lời câu hỏi Có nên dùng phrasal verb & idiom trong IELTS WRITING?

I. Văn phong informal & formal

IELTS TUTOR giải thích kĩ về Văn phong Formal & Informal trong tiếng anh

II. Idiom & phrasal verb là gì?

1. idiom

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Idiom (thành ngữ) trong IELTS

2. phrasal verb

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phrasal verb trong tiếng anh

III. Không nên dùng Idiom & phrasal verb trong IELTS WRITING vì informal

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Vì phrasal verb & idiom thuộc văn phong informal nên không nên dùng trong IELTS WRITING TASK 2 nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK