Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PERSON

· Speaking

Ngoài việc tham khảo Bộ đề thi thật IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR cập nhật từng quý cho các em, các em nên học cách làm từng dạng câu hỏi. Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu cách trả lời cho dạng câu hỏi DESCRIBE A PERSON trong IELTS SPEAKING PART 2.

I. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG DESCRIBE A PERSON TRONG IELTS SPEAKING

1. Câu mở đầu (introduction) - Câu hỏi số 1

Well, the ….(từ then chốt) I want to share with you is (called)…(Tên đối tượng cần mô tả, tiếp theo là mệnh đề phụ)

 • Who is …. (Đặc điểm cơ bản hay điểm nổi bật nhất)

Đọc kĩ 3 ví dụ sau đây:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG DESCRIBE A PERSON TRONG IELTS SPEAKING

2. Cách trả lời câu hỏi WHAT trong dạng Describe a person

Câu hỏi thứ 2 hoặc 3 trong Cue Card thường là câu hỏi có từ nghi vấn What

Có 2 cách để trả lời câu hỏi WHAT

 • Cách 1: Đưa ra ví dụ 
 • Cách 2: Tường thuật câu chuyện / Trả lời trực tiếp vào câu hỏi --> hỏi gì đáp nấy 

Một số ví dụ của câu hỏi WHAT trong dạng DESCRIBE A PERSON

 • What can you learn from this good student?
 • What you will ask when you have a chance to meet this person

Tham khảo cách trả lời của các câu hỏi WHAT trong các bài mẫu dưới đây:

Bài mẫu 1:

Describe a person in the news you want to meet

 • Câu hỏi WHAT: What you will ask when you have a chance to meet this person?
 • Câu trả lời mẫu: Well, honestly, if I really had the honor and privilege of meeting her, probably I would ask her how she can touch people’s hearts so deeply when she is interviewing them. And thats what most people would ask as well 
 • Các em thấy câu trả lời này dùng Cách 2 là Trả lời trực tiếp vào nội dung câu hỏi

Bài mẫu 2:

Describe an old person who you want to talk about

 

 • Câu hỏi WHAT: What you often do together
 • Câu trả lời: We often do a variety of things together, such as going fishing, chatting, and watching TV programmes
 • Các em thấy câu trả lời này dùng Cách 1 là liệt kê ví dụ such as going fishing, chatting, and watching TV programmes

 

Bài mẫu 3:

Describe a good student

 • Câu hỏi WHAT: What you learned from him/her
 • Câu trả lời: I benefited a lot from Rainy, learning from her attitude towards studying, her persistence, learning methods, and how to be a responsible person
 • Các em thấy câu trả lời này dùng Cách 1 là liệt kê ví dụ her attitude towards studying, her persistence, learning methods, and how to be a responsible person

3. Cách trả lời câu hỏi WHEN trong dạng Describe a person

Câu hỏi thường gặp nhất trong dạng DESCRIBE A PERSON của câu hỏi WHO sẽ là WHEN DID YOU MEET THIS PERSON?

Khi nói về sự việc xảy ra ở quá khứ thì sẽ dùng thì quá khứ

Trong một vài trường hợp sẽ có câu hỏi WHEN ở tương lai, thì em sẽ bám sát vào thì của câu hỏi trong CUE CARD mà trả lời theo thì, ví dụ thì ở câu hỏi là tương lai, sẽ trả lời tương lai

Ví dụ:

Bài mẫu 1:

Describe a good student

 • Câu hỏi: When you knew him / her 
 • Câu trả lời: She used to be my classmate and desk-mate in high school 
 • Ở đây vì câu hỏi là thì quá khứ, nên câu trả lời sẽ dùng thì quá khứ 

Bài mẫu 2:

Describe a person you want to travel with

 • Câu hỏi: When you will travel with this person 
 • Câu trả lời: I guess after I graduate from university, she will probably accompany me on a trip to Japan 
 • Ở đây vì câu hỏi là thì tương lai, nên câu trả lời sẽ dùng thì tương lai

4. Cách trả lời câu hỏi HOW OFTEN trong dạng Describe a person

 • Nếu số lần thực hiện hành động là cố định, thì sẽ trả lời 
  • Normally, we usually hang out with each other during weekends 
 • Nếu số lần thực hiện hành động là không cố định, thì sẽ trả lời:
  • It depends. Whenever I am in the mood for street food, we will go out to eat with each other

5. Cách trả lời câu hỏi WHY trong dạng Describe a person [CÂU HỎI QUAN TRỌNG NHẤT - CÂU HỎI CUỐI CÙNG]

 • Đây là câu hỏi quan trọng nhất và các em nên dành thời gian nhiều nhất (khoảng 1 phút) trong các câu hỏi trong cue card của IELTS SPEAKING PART 2. 
 • Cách trả lời:
  • Giới thiệu khái quát I… for some reasons
  • Liệt kê 3 lý do cùng thông tin hỗ trợ:
   • Ý 1. Firstly, I feel / find that  >> By this, I mean… 
   • Ý 2. Besides, I also consider that >> Simply because…
   • Ý 3. Lastly / More importantly / Most importantly/ What matters most is that…>> This is due to the fact that…
   • Kết luận: In short / All in all / In summary / To conclude / To sum up / In a word, thats why

Câu trả lời cho từ nghi vấn WHY sẽ có trình tự sau:

 • Giới thiệu khái quát
 • Lí do 1 + thông tin hỗ trợ (thông tin khách quan + thông tin chủ quan)
 • Lí do 2 + thông tin hỗ trợ (thông tin khách quan + thông tin chủ quan)
 • Lí do 3 + thông tin hỗ trợ (thông tin khách quan + thông tin chủ quan)
 • Kết luận 

Lưu ý: Nên sử dụng nhiều cấu trúc để mô tả, chứ không nên chỉ sử dụng các cấu trúc đơn giản như he is... thì sẽ không đạt điểm cao, nên dùng: The best word I can use to describe him is....

Bài mẫu 1: Describe a person in the news you want to meet

Explain why you want to meet this person

Describe a person in the news you want to meet

Trong ví dụ trên mình thấy rõ, người viết đưa ra sẵn 3 lí do, kèm theo với đó là các thông tin chủ quan và khách quan trong mỗi lí do, cuối cùng là kết luận chốt lại vấn đề

II. CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Bài mẫu 1: Describe a person in the news you want to meet

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Bài mẫu 2: Describe an old person

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Bài mẫu 3: Describe a good student

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Bài mẫu 4: Describe a person in the news you want to meet

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Bài mẫu 5: Describe a person who you want to travel with

TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

III. TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

1. Mô tả người bạn đồng hành

TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

2. Mô tả nhân vật nổi tiếng

Greatest Hits = popular songs

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

3. Các từ vựng hữu ích khác trong dạng DESCRIBE A PERSON

 • Despite the fact that sometimes i have no idea of what she says due to my inefficiency in English, I do believe that she is doing a good job with good feedbacks from teachers 
 • Học thêm các cách Paraphrase cho từ GOOD AT để mở rộng vốn từ nhé 
TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING
Các từ vựng hữu ích khác trong dạng DESCRIBE A PERSON
Các từ vựng hữu ích khác trong dạng DESCRIBE A PERSON
Các từ vựng hữu ích khác trong dạng DESCRIBE A PERSON

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK