HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PERSON

· Speaking

Ngoài việc tham khảo Bộ đề thi thật IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR cập nhật từng quý cho các em, các em nên học cách làm từng dạng câu hỏi.

Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu cách trả lời cho dạng câu hỏi DESCRIBE A PERSON trong IELTS SPEAKING PART 2.

I. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG DESCRIBE A PERSON TRONG IELTS SPEAKING

1. Câu mở đầu (introduction) - Câu hỏi số 1

Well, the ….(từ then chốt) I want to share with you is (called)…(Tên đối tượng cần mô tả, tiếp theo là mệnh đề phụ)

 • Who is …. (Đặc điểm cơ bản hay điểm nổi bật nhất)

Đọc kĩ 3 ví dụ sau đây:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG DESCRIBE A PERSON TRONG IELTS SPEAKING

2. Cách trả lời câu hỏi WHAT trong dạng Describe a person

2.1. Cách trả lời câu hỏi WHAT

Câu hỏi thứ 2 hoặc 3 trong Cue Card thường là câu hỏi có từ nghi vấn What

Có 2 cách để trả lời câu hỏi WHAT

 • Cách 1: Đưa ra ví dụ 
 • Cách 2: Tường thuật câu chuyện / Trả lời trực tiếp vào câu hỏi --> hỏi gì đáp nấy 

2.2. Xét ví dụ mẫu trả lời câu hỏi WHAT

2.2.1. Cách 1: Đưa ra ví dụ

Ví dụ 1:

Describe an old person who you want to talk about

 • Câu hỏi WHAT: What you often do together?
 • Câu trả lời: We often do a variety of things together, such as going fishing, chatting, and watching TV programmes
 • Các em thấy câu trả lời này dùng Cách 1 là liệt kê ví dụ such as going fishing, chatting, and watching TV programmes

Ví dụ 2:

Describe a good student

 • Câu hỏi WHAT: What you learned from him/her?
 • Câu trả lời: I benefited a lot from Rainy, learning from her attitude towards studying, her persistence, learning methods, and how to be a responsible person
 • Các em thấy câu trả lời này dùng Cách 1 là liệt kê ví dụ her attitude towards studying, her persistence, learning methods, and how to be a responsible person

2.2.2. Cách 2: Tường thuật câu chuyện / Trả lời trực tiếp vào câu hỏi --> hỏi gì đáp nấy

Describe a person in the news you want to meet

 • Câu hỏi WHAT: What you will ask when you have a chance to meet this person?
 • Câu trả lời mẫu: Well, honestly, if I really had the honor and privilege of meeting her, probably I would ask her how she can touch people’s hearts so deeply when she is interviewing them. And thats what most people would ask as well 
 • Các em thấy câu trả lời này dùng Cách 2 là Trả lời trực tiếp vào nội dung câu hỏi

2.3. Làm sao biết khi nào trả lời Cách 1 hay Cách 2 cho câu hỏi WHAT?

Để biết khi nào nên LIỆT KÊ (CÁCH 1) và khi nào nên TRẢ LỜI THEO KỂ CHUYỆN (CÁCH 2) mình phải luyện tập nhận diện nhiều đề, từ đó sẽ có được phản xạ gặp bài nào nên trả lời dạng nào, xét những ví dụ sau:

2.3.1. Ví dụ 1: Describe a small child you know

Làm sao biết khi nào trả lời Cách 1 hay Cách 2 cho câu hỏi WHAT?

Trong bài này có 2 câu hỏi what là:

 • what he/she looks like 

Mình có thể thấy là câu hỏi số 1 (what he/she looks like) mình phải dùng cách 1 là mình liệt kê những đặc điểm nhận diện, kể ra là trông em bé này như nào, ví dụ: She is really adorable with sparkling eyes and rosy cheeks. I really like her smile because it makes her look like an angel

 • what you often do together 
Trong câu hỏi số 2 (what you often do together) mình nhận ra là phải list ra những việc mình và em bé này hay làm chung với nhau, tức là dùng cách 1, liệt kê, ví dụ: We haven’t seen each other a lot, but generally speaking, when we get together, we do a number of different things, such as playing a game, watching cartoons, or hanging out in a park

2.3.2. Ví dụ 2: Describe a wild animal

Làm sao biết khi nào trả lời Cách 1 hay Cách 2 cho câu hỏi WHAT?

Ở đây có 1 câu hỏi WHAT

 • What the animal looks like? 
Cũng tương tự như bài trên, mình sẽ dùng Cách 1 để liệt kê những đặc điểm nhận diện của Animal này ví dụ, Basically, they have a charmingly naive appearance. I fancy koalas simply because they care cute-looking with large ears and sleek fur

3. Cách trả lời câu hỏi WHEN trong dạng Describe a person

Câu hỏi thường gặp nhất trong dạng DESCRIBE A PERSON của câu hỏi WHO sẽ là

 • WHEN DID YOU MEET THIS PERSON?

IELTS TUTOR lưu ý: Khi nói về sự việc xảy ra ở quá khứ thì sẽ dùng thì quá khứ

Nhớ đọc kĩ IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ cách chia thì trong IELTS SPEAKING rất dễ sai!

Trong một vài trường hợp sẽ có câu hỏi WHEN ở tương lai, thì em sẽ bám sát vào thì của câu hỏi trong CUE CARD mà trả lời theo thì, ví dụ thì ở câu hỏi là tương lai, sẽ trả lời tương lai

Ví dụ:

Bài mẫu 1:

Describe a good student

 • Câu hỏi: When you knew him / her?
 • Câu trả lời: She used to be my classmate and desk-mate in high school 
 • Ở đây vì câu hỏi là thì quá khứ, nên câu trả lời sẽ dùng thì quá khứ 

Bài mẫu 2:

Describe a person you want to travel with

 • Câu hỏi: When you will travel with this person?
 • Câu trả lời: I guess after I graduate from university, she will probably accompany me on a trip to Japan 
 • Ở đây vì câu hỏi là thì tương lai, nên câu trả lời sẽ dùng thì tương lai

4. Cách trả lời câu hỏi HOW OFTEN trong dạng Describe a person

 • Nếu số lần thực hiện hành động là cố định, thì sẽ trả lời 
  • Normally, we usually hang out with each other during weekends / on a daily basis 
 • Nếu số lần thực hiện hành động là không cố định, thì sẽ trả lời:
  • It depends. Whenever I am in the mood for street food, we will go out to eat with each other

5. Cách trả lời câu hỏi WHY trong dạng Describe a person [CÂU HỎI QUAN TRỌNG NHẤT - CÂU HỎI CUỐI CÙNG]

 • Đây là câu hỏi quan trọng nhất và các em nên dành thời gian nhiều nhất (khoảng 1 phút) trong các câu hỏi trong cue card của IELTS SPEAKING PART 2. 
 • Cách trả lời:
  • Giới thiệu khái quát I… for some reasons
  • Liệt kê 2 lý do cùng thông tin hỗ trợ:
   • Ý 1. Firstly, I feel / find that  >> By this, I mean… 
   • Ý 2. Besides, I also consider that / More importantly / Most importantly/ What matters most is that…>> This is due to the fact that / Simply because…
   • Kết luận: In short / All in all / In summary / To conclude / To sum up / In a word, thats why (phần kết luận có thể có hoặc không tuỳ thuộc vào bài nói của mình dài hay ngắn, nếu ngắn quá thì có thể thêm vào để kéo dài bài ra, còn đã nói gần hết giờ thì có thể bỏ luôn phần kết luận)

Cách triển khai câu trả lời WHY:

Lưu ý: Nên sử dụng nhiều cấu trúc để mô tả, chứ không nên chỉ sử dụng các cấu trúc đơn giản như he is... thì sẽ không đạt điểm cao, nên dùng: The best word I can use to describe him is....

Bài mẫu 1: Describe a person in the news you want to meet

Explain why you want to meet this person

I want to meet her for a number of reasons

 • Firstly, I feel that Oprah is totally charismatic and charming (Main idea). 
  • From her show, I can feel that she is always sincere and considerate in the way she treats people around her. In fact, her charming personality, her articulate expression, and her charisma make her show greatly welcomed and loved by audiences around the globe (Supporting idea)
  • For example, as a tough-guy figure on the big screen, tom Cruise has never been moved and brought to tears on any show but Oprah’s, so you can tell how good Oprah is at touching people’s true feeling (Example)
 • More importantly, Oprah is a tough and diligent person (Main idea) 
  • She has been through all sorts of ups and downs since she was little. Her story encouraged me, and she is a perfect example of the American dream, which is everyone can fully explore their potential and become richer regardless of social class or their birth circumstances as long as they work hard (Supporting idea)
 • In short, those are the reasons why I always dream of meeting this amazing character 

Trong ví dụ trên mình thấy rõ, người viết đưa ra sẵn 2 lí do, kèm theo với đó là các thông tin chủ quan và khách quan trong mỗi lí do, cuối cùng là kết luận chốt lại vấn đề

II. CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Bài mẫu 1: Describe a person in the news you want to meet

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Câu hỏi 1: what the person does (introduction)

Well, the person in the news I want to meet is Oprah Winfrey, who is world-renowned talk show host, producer, actress, and philanthropist. Her The Oprah Show is regarded as one of the most successful and influential TV programmes in history (2 câu)

Câu hỏi 2: how you came to know this person

Frankly speaking, I got to know her through a video clip when I was surfing the internet, but I can’t recall precisely when I leaned of her since her show is not publicly televised here

Câu hỏi 3: what you will ask when you have a chance to meet this person

Well, honestly, if I really had the honour and privilege of meeting her, probably I would ask how she can touch people’s heart so deeply when she is interviewing them

IELTS TUTOR lưu ý: Câu này là dùng Cách 2 (tường thuật) để trả lời câu hỏi What

Câu hỏi 4: explain why you want to meet this person

I want to meet her for a number of reasons

 • Firstly, I feel that Oprah is totally charismatic and charming (Main idea). 
  • From her show, I can feel that she is always sincere and considerate in the way she treats people around her. In fact, her charming personality, her articulate expression, and her charisma make her show greatly welcomed and loved by audiences around the globe (Supporting idea)
  • For example, as a tough-guy figure on the big screen, tom Cruise has never been moved and brought to tears on any show but Oprah’s, so you can tell how good Oprah is at touching people’s true feeling (Example)
 • More importantly, Oprah is a tough and diligent person (Main idea) 
  • She has been through all sorts of ups and downs since she was little. Her story encouraged me, and she is a perfect example of the American dream, which is everyone can fully explore their potential and become richer regardless of social class or their birth circumstances as long as they work hard (Supporting idea)
 • In short, those are the reasons why I always dream of meeting this amazing character 

Bài mẫu 2: Describe an old person

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Câu hỏi 1: who the person is (introduction)

Well, the old person I want to talk about is my grandfather, who is currently 75 years old, and he is one of the most important and influential people in my life

Câu hỏi 2: how long you have known this person

Well, just as I mentioned, he is my grandfather, so I have known him for my whole life

IELTS TUTOR lưu ý: có thể học câu này để dùng trả lời cho câu hỏi how long you have know this person cho người thân

Câu hỏi 3: what you often do together

We often do a variety of things together, such as going fishing, chatting, and watching TV programmes

Câu hỏi 4: explain why you want to talk about this person

Well, I would like to talk about my grandfather with you for several reasons

 • Firstly, I feel that he is a knowledgeable and wise person (Main idea)
  • In fact, he used to be a professor at a university, and he has been studying and reading all his life. So, whenever I have some questions, he will be the first one I turn to for help because he is always able to explain something complicated and difficult in an easy and simple way (supporting idea)
  • For example, he gives me advice and suggestions when I experience frustration and depression in life (Example)
 • More importantly, I always believe that he is a patient person (Main idea)
  • As far as I can remember, he has never been mad with me, no matter how naughty I used to be, and he is always nice and gentle to people around him (Supporting idea 1)
  • He is such a good listener, and I am also willing to open my mind to share my concerns and worries with him (Supporting idea 2)
 • Well, those are the reasons why I want to talk about my grandfather (conclusion)

Bài mẫu 3: Describe a good student

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PERSON

Câu hỏi 1: who the person is (introduction) + Câu hỏi 2: �when you knew him/her

Well, the good student I want to talk to you about is Rainy, who used to be my classmate and desk-mate in high school. In fact, she was one of the most impressive friends of mine and a really excellent person

Câu hỏi 3: �what you learned from him/her

I benefited a lot from Rainy, learning from her attitude towards studying, her persistence, learning methods, and how to be a responsible person

Câu hỏi 4: �why he/she is a good student

I would like to talk about Rainy with you for several reasons

 • Firstly, I feel that Rainy was really diligent (Main idea) 
  • I still remember she was always the first to come and the last to leave the classroom though she was a high-distinction / Grade-A student in class then (Supporting idea 1)
  • I was encouraged when she often told me that genius comes from 1% of inspiration and 95% of perspiration, and I really admire and appreciate her diligence and responsibility (Supporting idea 2)
  • That is why apart from being excellent in her studies, she was also talented and good at other fields, ranging from English, Japanese to playing the piano. How impressive that was! (Supporting idea 3)
 • More importantly, I also consider that Rainy was totally and utterly brainy (Main idea) 
  • She could get the hang of learning points in the shortest time, and after mastering those tricky concepts and formulas, she was also willing to give us a tutorial to help us (Supporting idea 1)
  • And I was the biggest beneficiary since I was the one who sat next to her; I still appreciate the valuable aid she gave me (Supporting idea 2)
 • All in all, those are the reasons why when it comes to thinking of a good student, Rainy is the first person that comes to my mind 

Bài mẫu 4: Describe a person in the news you want to meet

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PERSON

Câu hỏi 1: who the person is (introduction)

Well, the person in the news I want to meet is Lady Gaga, who is currently one of the most popular pop divas in showbiz around the world

Câu hỏi 2: what makes her appear in the news

In fact, Lady Gaga, who is an American singer, songwriter, dancer and performance artist, is famous for her mind-blowing appearance and performance

Câu hỏi 3: what you want to say to her if you have a chance

Honestly, if I really had a chance to meet her, I would probably feel nervous since I always think of her as cool and mysterious. I would possibly ask her for an autograph or a picture

Câu hỏi 4: explain why you want to meet her

I have a strong desire to meet her for a number of reasons

 • Firstly, I really think she is talented
  • Since 2008, she has released several albums, receiving many positive reviews and much success. My favourite ones include Just Dance and Poker Face, and Lady Gaga has been nominated / awarded Grammy Awards a number of times
  • I love her songs which are quite cheerful and melodious. So, whenever I feel down, they will definitely cheer me up 
 • More importantly, Lady Gaga is also known as a charitable person
  • As a public figure, Lady Gaga is sympathetic to those who are suffering pain and disasters
  • For example, she called upon people to raise funds for the tsunami victims in Japan, and she was even first place on the philanthropist list 
 • In short, those are the reasons why Lady Gaga is the one that I dream of meeting with 

Bài mẫu 5: Describe a person who you want to travel with

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

Câu hỏi 1: who the person is (introduction)

Well, the person I want to travel with is my girlfriend, who is my perfect travel mate no matter where I go

Câu hỏi 2: where you want to travel to + Câu hỏi 3: when you will travel with this person

Frankly speaking, we have several options for our destination, depending on our budget and time availability. I guess after I graduate from university, she will probably accompany me on a trip to Japan or Korea

Câu hỏi 4: explain why you want to travel with this person

I want to travel with my girl friend for a number of reasons

 • Firstly, my girl friend is pretty knowledgeable about history, culture, and traditions of different places and proficient in languages 
  • So, it is very easy for her to get along well with local people since she know about their customs inside out
  • Throughout the trip, I believe that I will feel relaxed and trouble-free going around with her when we can handle different situations thanks to her knowledge 
 • More importantly, I always believe that my girlfriend and I are the best partners
  • It is going to be a wonderful journey with my girlfriend. We are both generous people who love dealing with people, especially new friends. Therefore, we can share everything during the trip, from bills to budgets, from ideas to laughter, from happiness to bitterness
  • I believe that will be so memorable and unforgettable 

III. TỔNG HỢP TỪ VỰNG MÔ TẢ NGƯỜI IELTS SPEAKING

1. Từ mô tả diện mạo (appearance)

 • Từ vựng mô tả diện mạo trẻ em 
  • Ponytail: tóc đuôi ngựa
  • Chubby face
  • Innocent smile
  • Rosy cheeks
  • Sparkling eyes
  • Curly hair
 • Từ vựng mô tả khác
  • Slim/skinny
  • Overweight
  • Stout/stocky: chắc nịch
  • Fat/plump
  • Muscular
  • Medium height
  • Elegant / graceful
  • Glamorous
  • Appealing
  • Sporty
  • Adorable
  • Obedient 
 • Gorgeous / Charming 
  • She is so glamorous under the spotlight; it seems like she was born to work in the showbiz 
 • Handsome / charming / gorgeous / adorable / attractive or charismatic 
  • Ví dụ:
   • I was deeply mesmerised (bị quyến rũ) by his/her elegance and charisma/charm
   • I could not take my eyes off him while he was…

2. Từ mô tả tính cách

2.1. Describe a leader

 • A leader should possess skills like:
  • People skills
  • Organisation skills
  • Problem-solving skills
  • Verbal skills 
 • A leader should be good at:
  • Establishing a top-down organisational hierarchy: xây dựng tầng bậc tổ chức
  • Setting up a common goal
  • Building a team
  • Uniting subordinates: đoàn kết cấp dưới
  • Makeing a judgement / adjustment based on the situation
 • Các từ vựng & ý khác:
 • Proficiency in languages
 • Interpersonal communication skills
 • Self-motivated
 • Goal-oriented self-starter: người có định hướng
 • Teamwork spirit and co-operation skills
 • Strong adaptability to different environments
 • Multitasking ability
 • Working under pressure
 • Perspective taking: tiếp thu ý kiến
 • Time management skill
 • Business ethics / etiquette
 • Prestigious
 • Reputable
 • Renowned
 • Top-tier
 • Esteemed
 • Top-ranking
 • Celebrated
 • Honored
 • Superb
 • Well-known
 • Notable
 • Outstanding

2.2. Describe a famous person

Các từ có thể dùng trong Topic mô tả a famous person

 • Attractive = appealing / tempting: hấp dẫn 
  • Ví dụ: I found Brad Pitt greatly appealing
 • a die-hard fan: người hâm mộ cuồng nhiệt
 • Trendy / fashionable --> a trendsetter 
 • Greatest Hits = popular songs
 • Idol
 • Phenomenon: hiện tượng
 • Legend
 • One and only in my mind: duy nhất trong tâm trí
 • Gifted / talented = was born to be an…
  • Ví dụ:
   • He and his classic…left a lasting impression on our minds
   • The image of Forrest Gump portrayed by Tom Hanks left a lasting impression on us 
   • Michael Jackson’s signature move, the moonwalk, is one of the most breathtaking dance moves in history 
 • Charity (hội từ thiện) —> Charitable (từ tâm) —> philanthropist (người làm từ thiện) / donation (quyên góp) / fund-raising / adoption (nhận nuôi)
  • Ví dụ:
   • They spare no effort in helping the needy, including… (họ nỗ lực hết sức giúp người nghèo)
   • Bill Gates spares no effort in helping poor children in Africa
   • He and his….foundation managed to help the needy, such as donating money, raising funds for poor kids. In fact, an increasing number of people have been influenced to take part in the charity organization

 • Tough (mạnh mẽ)
  • They have been through all sorts of ups and downs, from…to…, from…too; eventually they….
  • Toughness = strong-mindedness
   • Ví dụ: Barack Obama has gone through all sorts of ups and downs, from Jakarta to Hawaii, from juvenile delinquent to senator, from a skinny boy with a funny name “Barack” to the highest position in a country. He made history in 20008 as the first African-American president of the US, he has had such a legendary life experience 
 • Ambitious 
  • When he was…, he made up his mind to…Eventually, they realised their dreams by….
   • Ví dụ: 
    • Bill Gates had a wish that one day, there would be a computer on everyone’s desk when he was in his twenties.
    • After becoming a billionaire in his thirties, Steve Jobs made up his mind to change the world 
 • Extraordinary performance skills
  • Through his acting, people can easily become deeply involved in the film

2.3. Các từ vựng hữu ích khác trong dạng DESCRIBE A PERSON

 • Efficient (adj) -> efficiency (noun) -> inefficiency (noun)
  • Ví dụ: Despite the fact that sometimes i have no idea of what she says due to my inefficiency in English, I do believe that she is doing a good job with good feedbacks from teachers 

Học thêm các cách Paraphrase cho từ GOOD AT để mở rộng vốn từ nhé

 • Cool - minded 
  • No matter how tough the situation is, he is able to keep calm and come up with a solution. In fact, this is incredibly crucial for a person in the leader’s position
 • Optimistic 
  • Although he might experience failure, he always has a positive attitude and looks forward to tomorrow. In fact, I don’t believe many can achieve that given that situation
 • Humble / modest
  • He is always thankful for what he’s got in his life and is grateful to people around him. I remember he told me that the sense of contentment is the source of being happy and cheerful
 • Talented = It seems like he was born to be an…I have to say that he probably is the most…person I have ever met
 • Hard-working/diligent/industrious/studious 
  • Ví dụ: he is always the first to come and the last to leave 
 • Knowledgeable 
  • He is Mr. Know-all. By this, I mean whenever I come across problems, he will be the first person I turn to for help
 • Kind = be willing to give others a hand = …spare no effort to give others a hand, such as…Therefore, he is really a role model for me to learn 
 • Responsible
  • Ví dụ: 
   • he is able to take responsibilities for…
   • If anyone in his team blows things up (thổi phồng mọi việc), he boldly covers it up. In fact, his sense of responsibility makes him a reliable and trustworthy person
 • Patient 
  • He has never been mad with others, so people around him are impressed by his patience 
 • Persistent: kiên trì 
  • Ví dụ: 
   • she is very persistent until she succeeds 
   • It is hard for him to waver (giao động) his mind in pursuit of his goal
   • It seems that nothing could quench (làm nguội lạnh) his passion and desire for success inside his heart
 • Open-minded
 • Talkative/wordy (dài dòng)
 • Childish/babyish
 • Mentor
 • Tough = have been through all sorts of ups and downs, such as….
  • Ví dụ: I really admire his toughness/boldness/optimism/tenacity
 • Warm-hearted
 • Sociable = easy going = get along well with all sorts of people = actively participate in events and activities = have strong organisational skills and people skills 
  • His strong interpersonal communication skills make him pretty popular among friends
 • Conservative
 • Soul mate 
 • a good listener 
 • Wise = smart / 
  • Ví dụ: 
   • As a quick learner, he can get the hang of…in the shortest time
   • He can always explain sth difficult and complicated in an easy and simple way. Occasionaly, I come across some bottlenecks in my life, and he is helpful to give me suggestions
   • For the same question, he is more likely to have more creative and independent ideas
 • Amiable 
 • Generous 
  • He is the type of person who likes to share with others, not only in a material way, but also in many other ways such as…In fact, his willingness is really appreciated 
 • Stubborn
 • Amusing = be a person with a strong sense of humour 
  • Ví dụ: 
   • I never feel bored talking with him since I can be amused by…
   • He is full of a sense of humour; it is a treat talking with him. Throughout the trip, I never feel bored with his company
 • Intergenerational friendship: tình bạn giữa các thế hệ 
 • Good-tempered/mild-tempered: tính khí tốt 
 • Versatile / all-round = đa tài
  • Ví dụ: apart from being excellent at…, he is also good at/ famous 
  • …Therefore, he is the person I always want to be 
 • Have a good sense of orientation / direction: khả năng định hướng tốt
  To excel in organising tours
  Have common interests
  Caring= Thoughtful 
  Considerate
  Experienced
 • Courageous
 • Devoted / dedicated
 • Visionary / forward-thinking
 • Adventurous
 • Lively 
 • Gentle 
 • Curious 
 • Dominant 
 • Rational
 • Frank
 • Sentitive 
 • Strict
 • Aspiring
 • Career-minded
 • Large-hearted
 • Straight /upright: thẳng tính
 • Courteous: lịch sự 
 • Introverted
 • Faithful
 • Frugal: tiết kiệm
 • Narrow-minded: thiển cận
 • Fussy: cầu kì
 • Moody: tính khí thất thường
 • Share the same interests/share many things in common/share much common ground
 • Creative and innovative genius
 • Patriot: người yêu nước —> patriotic 
 • Indoor man/woman = homebody: người thích ở nhà
 • Well-organized 
 • Enthusiastic 
 • Strong-willed
 • Punctual
 • Passionate 
 • Prudential: thận trọng
 • Inner-directed: có chủ kiến
 • Determined: kiên quyết
 • Lenient / merciful: khoan dung
 • Extroverted: hướng ngoại
 • Sophisticated: hiểu biết, tinh thông

2.4. Các cách paraphrase từ thường gặp trong dạng DESCRIBE A PERSON

 • Hang out with = socialise / interact with 
  • Ví dụ: Dancing is a way of socialising with different people
 • Self-starter = do … without being told
  • Ví dụ: Self-starters tend to acheive success more easily
 • Cover a variety of ground = well-rounded
  • Ví dụ: The essence of education is to provide well-rounded knowledge
 • Confidence = self-belief 
  • Ví dụ: I want to see a bit more self-belief from you
 • Good friend = intimate companion
  • Ví dụ: as a intimate companion, she told me everything about her family
 • Work hard on…=apply oneself to
  • Ví dụ: we can all make a success provided that we apply ourselves to what we’re doing
 • Practical = be down-to-earth = thực tế
  • Ví dụ: We need to be down-to-earth to start it over 
 • Encourage = inspire / motivate 
  • Ví dụ: A leader should be able to inspire his subordinates 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK