PHÂN BIỆT TỪ "LIE" VÀ "LAY" TRONG TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

IELTS TUTOR mới hướng dẫn em cách dùng cấu trúc OUT OF + noun, là cấu trúc thường gặp trong tiếng anh nâng cao, hôm nay nhân dịp bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR nhầm lẫn trong cách dùng của Lie và Lay, câu bạn học sinh nói trong bài IELTS SPEAKING như sau: In fact, I dislike wasting my leisure time playing at home, you know, laying on bed (phải là lying on my bed) watching TV all day only makes people more tired and leads to outweigh. IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn kĩ điểm ngữ pháp bạn bị sai ở đây là gì nhé.

1. Phân biệt nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR nhầm lẫn trong cách dùng NỘI ĐỘNG TỪ VÀ NGOẠI ĐỘNG TỪ, đây là điểm ngữ pháp mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ, trong đó:

  • Lay là ngoại động từ, tức là động từ có thể + tân ngữ 
  • Lie là nội động từ, tức là không thể có tân ngữ 

2. Cách dùng nội động từ lie

2.1. Lie mang nghĩa to be in or put yourself into a flat position = nằm lên (lying tiếp diễn => lay quá khứ)

Ví dụ:

  • I love to lie on a beach and read. (nằm lên biển)

  • She lay on the bed and gazed at the ceiling, daydreaming. (nằm lên giường)

  • The dog was lying by the gate waiting for me to come home.

2.2. Lie (lied quá khứ) mang nghĩa nói dối

  • I lied to my teacher about my homework.

3. Cách dùng ngoại động từ lay

3.1. Lay mang nghĩa to put something down carefully in a flat position = đặt cái gì lên mặt phẳng

Ví dụ:

  • Shall I lay the tray on the bed? (đặt cái khay lên giường)

  • A wonderful wooden floor has been laid in the dining room.

3.2. Lay eggs = đẻ trứng

  • A mama turtle trying to lay her eggs in a parking lot at Orient State Park was struck, and her hatchlings rushed to an incubator

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK