CÁCH LÀM DẠNG IELTS SPEAKING DESCRIBE AN OBJECT

· Speaking
 • Bên cạnh việc đầu tư cho các kiến thức từ A đến Z trong IELTS WRITING, các bạn cũng nên dành nhiều thời gian để chuẩn bị kiến thức cho các dạng đề thường ra trong IELTS SPEAKING Part 2 nữa nhé. 
 • Hôm nay, IELTS TUTOR xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách làm dạng bài rất hay gặp và các bạn thường hay gặp khó khăn do không có nhiều từ vựng và ý tưởng, đó chính là dạng Describe an object. 
 • Sở dĩ dạng bài Describe an object trong IELTS SPEAKING PART 2, các bạn học sinh thường gặp nhiều khó khăn IELTS TUTOR nhận thấy là do thiếu vốn từ vựng và cách mô tả các dạng bài trong Describe an object thì thường khá là thô cứng, vì vậy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING của IELTS TUTOR nhớ ôn kĩ bài này nhé 

I. PHÂN BỐ CÂU TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 2

 • Chỉ dành tầm 10-15 giây cho MỖI câu hỏi 1-2-3
 • Tập trung phần lớn thời gian cho câu hỏi cuối 

Cùng IELTS TUTOR xét bài mẫu sau:

Describe something expensive you want to buy if you have money?

You should say:

 • Where you can get it?
 • How much it costs
 • What you can use it for?
 • Why you want to buy it?

IELTS TUTOR giới thiệu bài mẫu:

 • Câu giới thiệu
  • Well, something expensive I want to buy is a compact vehicle called Smart, which is presented by Mercedes-Benz and is currently the most popular car for fashion-conscious people 
  • Trả lời tầm 15 giây
 • Where you can get it?
  • Regarding availability, generally speaking, it is available at some places like showrooms or private-owned shops 
  • Trả lời tầm 10 giây 
 • How much it costs
  • In terms of price, honestly, I can’t remember the exact price, yet I guess it is between 250,000 and 5000, 000 USD 
  • Trả lời tầm 10 giây 
 • What you can use it for?
  • Speaking of usage, I want to use it for a wide range of aspects, such as commuting, travelling and renting 
  • Trả lời 10 giây 
 • Why you want to buy it?
  • Câu này sẽ trả lời dài nhất 

II. CÁCH LÀM DẠNG DESCRIBE AN OBJECT TRONG IELTS SPEAKING

1. Câu mở đầu (introduction) - Câu hỏi số 1

Well, the... (từ then chốt OBJECT đề bài cần mô tả ) I want to share with you is (called) ... (tên OBJECT đề bài cần mô tả )

 • which is a .... (đặc điểm , tính chất), specialising in ...(thông tin cụ thể)

HOẶC

 • Which is one of the most... (cấu trúc so sánh nhất) in ... these days

2. Câu hỏi WHAT

Câu hỏi số 2 hoặc 3 trong Cue Card sẽ là câu hỏi WHAT, có 2 cách trả lời

 • Cách 1: Đưa ra ví dụ 
 • Cách 2: Tường thuật câu chuyện 

2.1. Cách 1: Đưa ra ví dụ

Bài mẫu 1: What are the contents of this website?

Thông thường sẽ có 2 vế để tra lời bằng cách đưa ví dụ, như sau:

 • Vế 1 - Giới thiệu khái quát: There is / are a variety of / a wide range of / heaps of / loads of contents on this website, 
 • Vế 2 - Liệt kê: including / such as / like a search engine, a music download service, video clips and maps

2.2. Cách 2: Trả lời theo cách tường thuật câu chuyện

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách triển khai theo câu chuyện này nên tránh, chỉ bạn nào target band cao 7.0+ thì mới diễn đạt dễ dàng được, còn không cứ tập trung vào liệt kê như cách 1 
 • Vì kể vào câu chuyện với những bạn còn yếu sẽ dễ đi vào kể lể dài dòng