Các dạng câu hỏi thường gặp IELTS LISTENING Section 3

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR giới thiệu các bài tập chuyên đề tập trung chủ yếu vào các dạng bài tập thường xuyên xuất hiện ở Section 3 để làm quen với các dạng bài tập thường xuyên xuất hiện trong IELTS Listening Section 3

I. Về Section 3 IELTS LISTENING

1. Chủ đề

1.1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Section 3 của IELTS Listening thường là các topics học thuật 
 • Dưới dạng hội thoại (conversation) khi 2 đến 3 học sinh sẽ thảo luận với nhau hay thảo luận với giáo viên của mình về một môn học, hoạt động nhóm, project…. 

1.2. Chủ đề thường gặp Section 3

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thảo luận giữa giáo viên và sinh viên về bài tập/ dự án/ đề tài nghiên cứu
  • Thảo luận giữa các sinh viên về bài tập nhóm/ dự án/ đề tài nghiên cứu
  • Phỏng vấn về một đề tài chuyên môn

  2. Từ vựng

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Điều sẽ gây khó khăn trong IELTS LISTENING phần 3 này là paraphrase. Những từ, cụm từ, diễn đạt câu trong phần 3 sẽ không xuất hiện y nguyên mà đã được biến đổi thành dạng câu khác, từ đồng nghĩa.
  • Nếu như 2 section đầu, từ vựng thuộc các chủ đề gần gũi, quen thuộc thì section 3 chủ đề bắt đầu đi vào các lĩnh vực cụ thể, chuyên môn & học thuật hơn đòi hỏi hiểu biết một lượng từ academic

  3. Rèn luyện sự tập trung

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Rèn luyện độ tập trung là một yếu tố cần thiết bên cạnh bổ sung từ vựng cho section 3 này vì thường chứa các thông tin bị nhiễu và thông tin thường nhiều

  II. Các dạng câu hỏi IELTS LISTENING section 3

  1. Dạng Điền từ vào bảng, đoạn văn, quy trình

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • So với 2 section trước thì tốc độ nhanh hơn và có khá nhiều bẫy ở dạng bài điền từ ở Section 3 
  Dạng Điền từ vào bảng, đoạn văn, quy trình

  2. Dạng chọn đáp án phù hợp (multiple choice)

  Dạng chọn đáp án phù hợp (multiple choice)

  IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ cách làm dạng Multiple choice IELTS LISTENING

  3. Nối (matching information)

  Nối (matching information)
  Nối (matching information)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Ở dạng này, �thí sinh được cung cấp 2 vế thông tin để nối với nhau. 
  • Dạng bài này cũng thường gây nhiễu các bạn thí sinh bởi bài nói đề cập tới 2 hoặc tất cả đáp án, đòi hỏi �thí sinh phải tập trung nghe toàn bộ để loại thông tin sai.
  • Có những đáp án có trong nhiều câu, có đáp án lại không được dùng cho câu hỏi nào.

  4. Trả lời câu hỏi (short answer)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài này có tần suất xuất hiện ít hơn, thường đòi hỏi các bạn trả lời với chỉ 2 – 3 từ.

  IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách làm dạng Short Answer IELTS LISTENING

  III. Kĩ năng cần có khi làm IELTS Listening Section 3

  1. Kĩ năng phân loại (Classification)

  1.1. Giới thiệu chung

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Người nói một lúc sẽ đưa ra nhiều hạng mục, mỗi hạng mục lại đưa ra thông tin cụ thể, các hạng mục này luôn được phân chia theo một logic nhất định.

  1.2. Từ vựng phân loại

  • IELTS TUTOR giới thiệu một số từ ngữ/ cụm từ hay dùng là dấu hiệu nhận biết đề bài sắp đưa ra nhiều hạng mục như sau:
   • … can be divided into …(number)
   • There are … (number)
   • Types/ Kinds/ Sorts
   • Ways/ Methods/ Means/ Mode (of transportation/ payment….)
   • … can be classified/ categorized as
   • Các dấu hiệu nhận biết từng hạng mục theo thứ tự:

    • First / Firstly à Second/ Secondly à Next à Last/ Lastly/ Finally….

  2. Kĩ năng phán đoán từ cần điền

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các từ loại dùng để ghi lại đáp án cần có sự nhất quán về loại từ, hay còn được gọi là các cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ 
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • There are 3 main traits of successful people: patience, hard work and …………... (3 yếu tố của thành công là: nhẫn nại, chăm chỉ và …………)
     • IELTS TUTOR giải thích: Trong câu này Patience và hard work đều là danh từ (Noun), cho nên từ cần điền ở chỗ trống cũng là một danh từ.
    • The school offers 2 types of courses. One during the ………. is designed for students who are pursuing their academic degree full time. 
     • IELTS TUTOR giải thích:  
      • Từ đứng sau “during the ….” nên là một danh từ chỉ thời gian. 

  3. Kĩ năng so sánh & đối chiếu (Comparisons & Contrast)

  3.1. Giới thiệu chung

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Kĩ năng nghe này được gọi là nghe để nhận biết sự so sánh và tương phản

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  Kĩ năng so sánh và đối chiếu - Listening IELTS for comparisons and contrast

  Trong bài tập này:

  • Cần các kĩ năng để xác định thông tin của những người nói là giống (Same) hay khác (Different). 
   • Tham khảo transcript:
    • Speaker 1: I’ve been coresponding by letter with a French student. -> Thông tin về Nationality
    • Speaker 2: In English? You don’t speak French, do you? -> Thông tin về Nationality, cần xác nhận
    • Speaker 1: No, unfortunately, but she writes English well. We have a lot in common.
    • Speaker 2: Like what? Your age?
    • Speaker 1: Well, I’m actually about 2 years old than she is (-> Khác tuổi) . But we do have same first name. (-> Cùng First name)
    • Speaker 2: And you’re both students.-> (Cùng là học sinh)
    • Speaker 1: Yes, and we are both studying to be a doctor (-> cùng học để làm bác sĩ), although (-> có sự tương phản) she wants to be a pediatrician, and I want to be a neurosurgeon.
    • Speaker 2: It seems the only similirities are your sex and given name. (-> tương đồng về giới tính và tên)
    • Speaker 1: Well, we both like to swim (-> chung sở thích bơi). She likes to dance, too, but you know how little I like dancing. (-> không giống nhau ở việc thích nhảy)
    • Vậy đáp án đúng là
    • Same: Sex, given name, present occupation, sports
    • Different: Nationality, age, future occupation, love of dancing.