CÁCH VIẾT CÂU SUPPORTING IDEA IELTS WRITING TASK 2

· Writing
 • Trước khi đọc kĩ bài này, các em nên đọc rất rất kĩ về Cách sắp xếp bố cục IELTS WRITING TASK 2 như thế nào, để biết đoạn văn song hành là như nào, đoạn văn diễn dịch là như nào nhé! 
 • Rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR chưa nắm kĩ cách viết Supporting idea (câu giải thích) nên IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ càng nhớ đọc kĩ

I. CÁCH VIẾT CÂU SUPPORTING IDEA TRONG ĐOẠN VĂN SONG HÀNH

 • Đoạn văn song hành là đoạn văn mà IELTS TUTOR không khuyến khích các em viết trong bài thi IELTS WRITING TASK 2. 
 • Các em tránh việc list ý ra mà không có sự giải thích, ví dụ gì thêm. 
 • Trong dạng 2 questions có thể sử dụng cách viết theo lối song hành, tuy nhiên chỉ nên nêu 2 supporting ideas, sau đó phải cho ví dụ và câu giải thích vào

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ sau đây:

CÁCH VIẾT CÂU SUPPORTING IDEA TRONG ĐOẠN VĂN SONG HÀNH
 • Có thể thấy các chỗ highlight Firstly, Secondly và Finally đó là những câu supporting ideas nhằm giải thích ý cho câu main idea là Countries with a large proportion of young adults may experience various problems. 
 • Tuy nhiên, các em không nên viết 3 supporting ideas như này mà tốt hơn hết nên viết 2 supporting ideas thôi (theo như bài này chỉ nêu ngắn gọn 2 problems mà young adults có thể gặp phải, sau đó phải giải thích thêm ra hoặc cho thêm ví dụ vào mỗi supporting idea)

II. CÁCH VIẾT CÂU SUPPORTING IDEA TRONG ĐOẠN VĂN DIỄN DỊCH

Đoạn văn diễn dịch tức là sẽ theo bố cục như sau:

 • Main idea >> Supporting idea >> Example 

Đây là cách viết mà IELTS TUTOR đánh giá cao và mong muốn các em, nhất là các em học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR học theo cách sắp xếp bố cục theo kiểu diễn dịch nhé

Trong đó Main idea chỉ có 1, tuy nhiên các em có thể viết 2 câu supporting ideas nếu muốn giải thích kĩ hơn cho main idea, hoặc có thể viết 2 examples nếu còn ý và sợ thiếu chữ nhé

Xét ví dụ sau đây:

To begin with, it can be considered as an effective measure to deal with traffic jams when people commute by means of public transport instead of private vehicles (1). Indeed, the traffic infrastructure in some countries cannot meet the citizen’s demand as the roads are too narrow, compared with a huge number of cars in use on a daily basis (2). Consequently, public transport such as buses and subways can solve the gridlocks as many people can travel in a long distance at the same time (3). This can be exemplified by the prime case of Japan, where inhabitants mainly commute to work by subway, which can partly mitigate traffic jams during rush hour (4).

Trong đó:

 • Câu số 1 là câu main idea
 • Câu số 2+3 là supporting idea 
 • Câu số 4 là example

1. Trước câu supporting idea luôn phải có từ nối để gắn kết với câu main idea hơn & để báo hiệu cho người đọc biết đó là câu supporting idea (giải thích cho main idea)

Lưu ý: Also hay Moreover là qua quan điểm mới (tức là qua main idea khác) chứ không dùng để mở đầu cho supporting idea

Các từ nối thường gặp sẽ là:

 • In fact, 
 • Indeed
 • This is because 
 • In other words, 
 • More precisely 
 • To be more specific, 
 • More precisely,

2. Nên viết câu supporting idea là câu ghép, tránh viết câu đơn nếu target các band điểm từ 7.0+

Học kĩ cách viết câu ghép trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn em rất kĩ nhé!

3. Các cách có thể suy nghĩ để viết câu supporting idea

Có một số cách để khai triển main idea (Viết câu supporting idea) như sau:

 • Giải thích nguyên nhân vì sao lại có main idea
 • Đưa ra kết quả tích cực hoặc tiêu cực mà main idea sẽ dẫn đến 

Lưu ý rằng với từng idea, chúng ta không nhất thiết phải sử dụng tất cả các cách khai triển trên. Tùy vào từng trường hợp, chúng ta có thể lựa chọn những cách tốt và phù hợp nhất.

Source: Marvelous technique for IELTS writing

Dễ viết Supporting idea sẽ là trả lời cho câu hỏi WHY, bằng cách viết This is because..., tuy nhiên vẫn có cách diễn đạt khác cho câu supporting idea các em có thể tham khảo

3.1. This is because... (Câu supporting idea dùng để nêu nguyên nhân của sự việc được nêu ở câu main idea)

This is because most of them, after graduation, will enter the workplace, earn a living, and support their own families

3.2. This means that... (Câu supporting idea dùng để nêu kết quả của sự việc được nêu ở câu main idea)

This means that the courses focusing on jobs will become the most welcomed subjects which the majority of students will select

3.3.If...Not...(Câu supporting idea dùng để nêu nếu sự việc trong main idea không xảy ra thì sẽ như nào) - Phương pháp biện chứng

If universities do not pay enough attention to such skills, most graduates will not be able to find satisfactory positions in the workplace, leading to a higher unemployment rate

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK