Return to site

"TẤT TẦN TẬT" LƯU Ý CẦN PHẢI NHỚ TRONG IELTS SPEAKING

· Speaking

Lưu ý 1: Trong IELTS SPEAKING PART 1, một câu hỏi nên trả lời dài từ 2-3 câu

Việc đầu tiên là các em nên xem lại cách thức mở rộng câu trả lời trong IELTS SPEAKING PART 1 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn các em rất kĩ lưỡng nhé.

Một tip các em cần nhớ là, nếu các em càng mở rộng câu trả lời của mình ra (tầm 3 câu trở lên) thì giám khảo có thể sẽ hỏi ít câu hỏi hơn trong Part 1. Điều này cũng rất dễ hiểu vì thời lượng cho mỗi Phần thi là có hạn, nếu các em trả lời dài hơn một chút, thì mình rất chủ động về thời gian, lại có thể tránh được bớt những câu hóc búa phía sau của giám khảo nhé!

Lưu ý 2: Nên thay thế những cụm từ mình có nguy cơ phát âm sai thành những cụm dễ phát âm hơn

Ví dụ:

  • List of Book Genres --> chữ Genres quá khó đọc và phát âm thì mình chuyển thành many kinds of books sẽ dễ phát âm trôi chảy hơn 
  • Have a huge impact on --> play an important role in sẽ dễ phát âm hơn rất nhiều 

Lưu ý 3: Phân biệt Wage và Salary

wage là lương tuần --> a blue - collar job (công việc tay chân)

salary là lương tháng --> a while - collar job ( công việc văn phòng)

  • a very low/high wage an hourly/daily/weekly/annual wage 
  • He gets/earns/is paid a good wage, because he works for a fair employer. 
  • The job pays very low wages.
  • an annual salary of £40,000 
  • His net monthly salary is €2,500. 
  • She's on quite a good/decent salary in her present job. 
  • He took a drop in (= accepted a lower) salary when he changed jobs. 
  • a ten percent salary increase
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK